UTSATT SKATT: Hvis du kan utsette skatten lengst mulig, kan du få en sterk rentes rente effekt for sparingen din

Hva skal du velge? Aksjesparekonto, investeringskonto, IPS? 1/3

Det er ikke hipp som happ hvilken konto du setter aksjefondet, aksjene og rentefondene i. De ulike kontotyper har sine fordeler – og feller.

Publisert – Sist oppdatert 11.10.2021

(Hver dag fremover vil jeg publisere en artikkel over de ulike spareproduktenes fordeler og ulemper. Først ut er aksjesparekonto.)

Her er det to andre delene:

De siste to-tre årene har det dukket opp tre «nye», smarte måter å eie aksjer og fond:

  • ASK: Aksjesparekonto. Etablert i 2017
  • IPS: Ingen nykommer, men kraftig revidert og forbedret i 2017
  • Kapitalforsikring med investeringsvalg: Denne kontotypen har ulike navn hos ulike leverandører: Mest kjent er kanskje Investeringskonto Zero i Nordnet, DNB kaller det også investeringskonto mens bla Storebrand og Nordea tilbyr dette som «fondskonto». Heller ingen nykommer, men skattereglene ble endret i 2019. I resten av artikkelen vil jeg bruke ordet «investeringskonto» om sistnevnte alternativ.

I gamle dager

«Gamlemåten» å eie aksjer og fond, er gjennom en ordinær VPS-konto. I enkelte banker blir dette kalt «Aksje- og fondskonto» eller AF-konto. Ikke rart mange blander begrepene. I en slik konto er det ingen skattefordeler som i ASK, IPS eller investeringskonto.

Utsatt skatt

Den store gulroten ved å eie aksjer og fond i en ASK eller investeringskonto, er at du kan selge underveis, uten å måtte betale skatt før du tar ut pengene for godt.

Spiller det egentlig så stor rolle, tenker du kanskje? Du må jo uansett betale skatten til slutt. Jepp, men tenk på skatteutsettelsen som et rentefritt lån fra staten. Som du kan reinvestere i mange år. Det blir det penger av:

Eksempel: Dine aksjefond kostet 200 000 kr. Noen år etterpå er de verdt 300 000 kr, men du ønsker å bytte dem ut med andre fond. På en vanlig VPS-konto må du betale 31,68 % skatt av salget. Du mister 31 680 kroner av sparekapitalen din. I en aksjesparekonto kan du la disse pengene forbli i aksjemarkedet. Avkastningen beholder du. Får du 5,5 % avkastning i 10 år fremover, tjener du ytterligere 22 400 kr på den utsatte skatten. Din nettogevinst blir derfor 15 300 kr.

Hvorfor?

Tidligere valgte mange å putte sparekapitalen i et AS (holdingselskap) for å kunne selge fond og aksjer underveis uten å skatte av gevinsten før pengene ble tatt ut. Det er forholdsvis dyrt og komplisert for vanlige sparere. Med en aksjesparekonto fikk vanlige folk plutselig samme fine mulighet til å utsette gevinstskatten som før var forbeholdt de rikeste.

Store forskjeller

Tenk på disse alternativene som en bankkonto, men for aksjer og fond. Likevel er det store forskjeller mellom disse kontotypene:

ASK

Ved utløpet av 2020 hadde vi plassert 160 milliarder kroner på aksjesparekonto, det vil si hele 84 prosent av den totale forvaltningskapitalen i aksjefond, ifølge VFF. Det ble en voldsom innspurt på slutten av 2019, siden man fikk et overgangsvindu ut året for å flytte aksjer og aksjefond inn på en aksjesparekonto uten å betale skatt på opparbeidet gevinst. Flytter du fond eller aksjer med gevinst nå, regnes det som et salg og du må skatte av gevinsten. Det er likevel mange fordeler med kontotypen:

Fordelene:

  • Samler hele/deler av sparingen på ett sted: Bedre oversikt, mer motivasjon til videre sparing?
  • Ingen gebyrer. Du betaler selvsagt forvaltningsgebyrene i fondene
  • Flere banker vil tilby flere fond: økt konkurranse.
  • Du kan opprette flere ASK-er i samme bank og i ulike banker, f eks èn til hvert barn.
  • Utsatt skatt: Du kan ta ut hele innskuddet først + skjermingsfradrag, før du begynner å betale skatt.

Eksempel: Du har satt inn 200 000 kr i ASK. Noen år etterpå er verdien 300 000. Du kan likevel ta ut hele innskuddet på 200 000 kr (+ skjermingsfradrag) før gevinstskatten slår inn.

Ulempene:

  • Lite investeringsunivers: Bare børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, børshandlede fond samt aksjefond med minst 80 % aksjeandel. I tillegg må de være hjemmehørende i EØS. Det eksluderer bla rentefond, kombinasjonsfond og aksjer som Frontline.
  • Tap: Du må selge aksjene, ta ut beløpet OG avslutte hele kontoen for å få fradrag for et tap på ASK.

Å ikke kunne ha rentefond etc på kontoen, gjør det vanskeligere å trappe ned risikoprofilen før uttak, eller hvis du vil ta ned risikoen pga urolige børser. Du kan selvsagt selge fond og gå i kontanter i en perioden, men får da ingen renteinntekt.

Selv om investeringsuniverset er langt mindre enn for investeringskonto, mangler det ikke aksjefond å putte pengene i. Her er en oversikt fra VFF over hvilke banker som tilbyr det største utvalget av fond i denne sparetypen:

Antall fond som man kan putte pengene i, varierer fra 1000 til 3 (!) hos ulike leverandører. Kilde: VFF

Annonse