Skatt


Spar i BSU!

BSU er en fantastisk gunstig spareordning, selv om regjeringen gjør den litt mindre gullkantet. I år er sannsynligvis siste år du som eier egen bolig kan spare i BSU med skattefradrag.

Slik rammes du av de nye BSU-reglene

Du kan fortsette BSU-sparingen selv om du ikke får skattefradraget. Men pass på at ikke familiehytta er registrert som sekundærbolig ,ellers er det farvel til BSU-fradrag. Her er andre BSU-feller

Slik sparer du formuesskatt

Det er først og fremst investeringer i egen eiendom, hytte, aksjer, aksjefond, og kunst som kan gi høy rabatt på formuesskatten din

Pass på skattefellene ved arv

I 2014 forsvant arveavgiften. Men pass på, ellers trår du i en skattefelle som er langt dyrere enn den gamle arveavgiften

Slik gjør du hyttekjøpet lønnsomt

En vanlig hytte koster fort 60 000 kr i året. Heldigvis er det enorm interesse for å leie din hytte i sommer. Du kan gjøre kjøpet lønnsomt med skatterabattert utleie.

Øk jobbfradragene dine

Det kan lønne seg å bytte ut minstefradraget ditt med de faktiske kostnadene som du har på jobben din

Få med rentefradraget!

Det er slett ikke sikkert at gjeldsrentene er ført opp riktig i skattemeldingen. Det gjelder blant annet privat gjeld og valutalån

Mine ti beste skattetips

Ikke gå i "tilgode"-fella, og fremfor alt: Er du i tvil om du har rett til et fradrag: Før det opp, men legg ved en forklaring.

Tjen penger på utleie

Selv om boligprisene er høye, er det mulig å tjene penger på å kjøpe leilighet for utleie.

8 gode skatteråd

Vil du senke skatten? Her er de helt lovlige skattehullene som du ikke nødvendigvis finner hos Skatteetaten.