RENTEKUTT: Fra ca 25 mai blir ditt boliglån enda billigere

Dette betyr nullrente for deg og dine lån

Jeg svarer på 10 spørsmål om hva som vil skje med lånene dine de neste ukene

Publisert – Sist oppdatert 22.05.2020

Hvor mye kuttes min boligrente?

De fleste banker som har annonsert rentekutt i dag, varsler rentekutt på inntil 0,4 prosentpoeng. Noen kutter bare med 0,25 prosentpoeng, men det er gjerne banker som kuttet 1 prosentpoeng i mars. Banker som Nordea og DnB kuttet bare 0,85 pp i mars. Derfor er det viktig å se på ditt totale rentekutt i denne perioden.

Norges Bank har senket styringsrenta med hele 1,5 prosentpoeng. Det er nok ingen banker som har fulgt opp med et lite stort rentekutt. De fleste ligger 1-1,25 pp. Det er imidlertid viktig å passe godt på de neste dagene. Selv om banker annonserer et rentekutt på 0,4 pp, er de nøye med å understreke ordet «inntil». Det betyr at slett ikke alle kunder får hele rentekuttet. En analyse fra rentetjeneste Renteradar.no indikerte at slett ikke alle av DnBs kunder fikk hele rentekuttet i mars:

 

https://www.dn.no/makrookonomi/dnb/boliglan/privatokonomi/ikke-alle-dnb-kunder-har-fatt-hele-rentekuttet-vi-kjenner-oss-ikke-igjen-i-disse-tallene/2-1-800907

 

Hva bør jeg være fornøyd med?

Det viktigste er uansett hva som blir din boligrente etter alle kuttene i mars-mai. I forrige uke kunne man låne penger helt ned mot 1,60 %. Men dette tilbudet var rettet mot unge førstehjemskjøpere med medlemskap i LO Favør. Medlemmer i Akademikerne har også svært gode betingelser, fra 1,70 % for de yngste. For mer ordinære boliglån over 2 millioner med god sikkerhet, har rentene ligget fra rundt 1,90% og oppover

 

I neste uke vil vi lettere se hvordan landet ligger. Men jeg tipper de aller beste tilbudene for medlemmer i fagforeninger, vil havne godt under 1,50 %. Er den nye renta di på 1,80 % eller over, bør det ringe en bjelle. Helst bør den ligge mellom 1,50-1,75 for mer ordinære boliglån. Jeg vil i neste uke gi deg oppdaterte råd om hva du bør gjøre hvis renta ikke er god nok, men les gjerne denne:

https://pengeverkstedet.no/blogg/slik-far-du-bankenes-gullrente/

 

Når får jeg rentekuttet mitt?

I slutten av mai. Både DnB, Sparebank1 SR-Bank og Danske Bank har varslet rentekutt for eksisterende kunder 25 mai. Nordea kutter den 28 mai. For nye kunder gjelder den nye renta umiddelbart i de fleste banker.

 

Jeg trodde de måtte vente i seks uker?

Nei, bankene drøyer gjerne seks uker med å gi eksisterende kunder rentekutt. Årsaken er at de er lovpålagte å varsle renteoppgang seks uker i forveien. Når lånerentene settes ned derimot, kan det gjøres over natta, om de ønsker. For det går jo i forbrukerens favør. Likevel har mange banker brukt samme prinsipp uansett hvilken vei renta svinger. Men på grunn av de spesielle økonomiske tidene vi er inne i, og på grunn av størrelsen på kuttene, gikk bankene med på å forskuttere rentenedsettelsen. Riktig nok etter massiv kritikk fra kunder, media og politikere.

 

Synker fastrentene?

Sannsynligvis litt, men ikke så mye som flytende renter. Årsaken er at tilbudet på nye fastrenter er mye mer markedsstyrt enn flytende. Det vil blant annet si at de endres oftere, i tråd med pengemarkedets nivå for rentepapirer med lang løpetid. Nå kan man låne i 10 år til 2,10 % Det er historisk lavt, men også de lange rentene gikk litt ned etter Norges Banks rentekutt torsdag, så jeg blir ikke overrasket om det blir noen små justeringer i starten på neste uke. Ha litt is i magen, om du vurderer fast rente, er mitt råd.

 

Hva skjer med sparerenta mi?

Rentenistene blir fort glemt når renta går ned. Har du positiv formue i banken, slår jo et rentekutt negativt ut for deg. Det er lett å tenke at «Pytt, det er jo langt viktigere for dem med lån», men husk blant annet at svært mange med lav pensjon har penger på bok. Litt rentepenger har kommet godt med som et tillegg. Nå blir det bidraget mikroskopisk. Riktig nok er det fortsatt mulig å få over 2 % i enkelte banker, men det vil nok synke noe. Dessverre er nok ikke den jevne pensjonist like flink til å «shoppe» sparerenter, og i den lokale sparebanken er nok innskuddsrenten på full fart ned.

 

Kan renta gå i minus?

I teorien ja. Styringsrentene er allerede negative i flere land, blant annet vårt naboland Sverige. Det har imidlertid ikke gitt negative boligrenter. Det har vært tilfeller i Danmark hvor kunder faktisk har fått betalt for lån, men der er låneproduktene litt annerlededs enn her til lands. Det kan imidlertid tenkes at renta på brukskonto blir negativ, eventuelt at det innføres gebyrer. De har jo i flere år vært på 0 eller så godt som 0. I massemarkdet er det imidlertid vanskelig å se for seg negative sparerenter. Det vil nok i såfall først innføres i bedriftsmarkedet for bedrifter som må plassere likvide midler. Norges Bank ser ikke for seg negative styringsrenter i Norge, men kan selvsagt ikke utelukke det.

 

Får jeg rentekutt på forbrukslånet mitt?

Neppe. For det første bruker ikke disse nisjebankene pengemarkedet i like stor grad for å finansiere utlån. De låner heller av oss, gjennom svært gode innskuddsrenter. Årsaken er bl.a. lavere kredittrating som ville gitt langt dårligere vilkår enn f eks DnB eller Nordea. Da er det langt billigere å låne av Ola Nordmann til 2 % for så å låne tilbake til andre kunder for 10-15 %. Nedgangen i pengemarkedsrenta får derfor ikke stor effekt på kostnadne til disse bankene.

For det annet er det dessverre ikke så høy rentebevissthet hos mange av kundene i disse bankene. De er mer opptatt av terminbeløpet enn rentesatsen.

 

Hva med studierenta og husbankrenta?

Statsrentene blir fastsatt på en rigid måte, som gir et stort tidsetterslep. Det er jo en fordel når rentenivået stiger, men en klar ulempe når de synker. Og når de synker så kraftig, så fort som nå, blir forskjellen nesten komisk. Du kan ikke forvente et ordentlig kutt i studierenta før i september!

 

Husbankrenta fastsettes på samme måte, men med et noe høyere fratrekk. Det gir en lavere rente enn studierenta, men også kunder med startlån og andre husbanklån må vente helt til september for hele rentekuttet. Svært mange med startlån har fått dette lånet nettopp fordi de har en sårbar økonomi. De har gjerne ikke betalingsevne, sikkerhet eller fast nok inntekt til å kvalifisere for ordinært banklån. Det er et stort paradoks at det nettopp er disse personene som må vente lengst på rentekutt?

 

Hva med oss som har lån i Statens Pensjonskasse?

44 500 statsansatte har skaffet seg billig boliglån i SPK. Rentefordelen var langt høyere for noen år siden, men er fortsatt konkurransedyktig, siden den ligger på samme nivå som studierenta. Samme som kunder i Lånekassen og Husbanken: Dere må smøre dere med tålmodighet.

 

Her kan du lese mer om de høye statsrentene:

https://pengeverkstedet.no/blogg/senk-studierenta-na/