HØY STUDIERENTE: Du må vente flere måneder på lav studierente

Senk studierenta nå!

I dag sank den flytende studierenta til 2,60%. Det er et helt prosentpoeng over den billigste boligrenta! Hvorfor i alle dager er den så høy?

Publisert

I mars kuttet Norges Bank styringsrentene med bare en ukes mellomrom, med totalt 1,25 prosentpoeng. Bankene fulgte opp like etter, om enn ikke like mye. Jeg har etterlyst ytterligere rentekutt fra bankene, siden den såkalte pengemarkedsrenta har stupt de siste ukene, og gitt bankene langt høyere avanse på boliglån.

Nå bør det komme et nytt rentekutt!

Rekordlav rente

Likevel, de fleste banker kan nå tilby boliglån under 2,0 %, iallfall for enkelte kundegrupper. Den billigste banken, Sparebank1 Østlandet, gir unge LO-medlemmer førstehjemslån til kun 1,60 %! Det er historisk lavt.

 

Det hjelper på økonomien til alle som er blitt permittert eller må tåle lavere inntekt i disse ukene. Ett prosentpoeng lavere rente for et lån på 3 millioner kroner, er jo 2 500 kr spart per måned, før skatt.

 

Noen banker somlet litt lenge med å effektuere rentekuttet, men massiv protest fra kunder og politikere hjalp på tregheten.

 

Staten drøyer

Men hva med Lånekassens 1,1 millioner kunder? I dag, 1 mai, blir den flytende studierenta kuttet til 2,599 %. Det er en rentenedgang på, hold deg fast, 0,029 prosentpoeng….Denne renta blir gjeldende til 30 juni.

 

Men før du kaster deg over mobilen eller chatten for å kjefte på Lånekassen, skal du vite at det ikke er deres feil. Ikke skyt pianisten. Det er politikerne du skal ringe til.

 

Bankene kan senke renta umiddelbart for lånekunder, hvis de ønsker. Øker lånerenta, må de riktig nok varsle seks uker i forkant. Derfor velger en del banker samme frist når rentene går motsatt vei. I Lånekassen er derimot både rentesettingen og tidsetterslepet politisk regulert.

 

Rigid rentesetting

Det betyr for eksempel at studierenta fra 1.mai er fastsatt ut fra hvordan rentebildet var i vinter! Måten studierenta blir fastsatt endret seg for noen år siden:

 

  • Både den flytende og den faste renta blir fastsatt annenhver måned.
  • Rentene blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste ordinære boliglånene i markedet (Finansportalen.no). Dette gjennomsnittet blir kalla basisrenta.
  • Fra basisrenta blir det så trukket 0,15 prosentpoeng.

 

Det betyr at studierenta fortsatt vil være blant landets mest gunstige renter. Men det betyr samtidig at rentene faller mye tregere enn man skulle ønsket i vanskelige tider. Tregheten får naturligvis motsatt effekt når rentene er på vei opp, men samtidig er ofte renteoppgang et symptom på bedre økonomiske tider.

 

Januarrente i mai!

Observasjonsperioden for flytende rente er to måneder, med opphold i to måneder før renta trer i kraft. Det betyr at renta som du nå får, er basert på rentene i januar og februar! Fra 1 juli blir renta basert på boligrentene for mars-april, men heller ikke der får kundene en full reduksjon, siden boligrentene ikke ble kuttet før i slutten av mars!

 

Det ligger an til ytterligere kutt for boliglånene i mai. Det får ikke utslag for deg som studielånskunde før 1 september!

 

Samme for Husbanken

Den samme tregheten og beregningen gjelder også for lånekunder i Husbanken og Statens Pensjonskasse (Husbanken har riktig et større fratrekk på 0,75 prosentpoeng fra basisrenta)

 

Ifølge Lånekassen er det ikke lagt fram forslag fra regjeringa om å sette ned renta som et ekstraordinært tiltak i forbindelse med korona-krisen.

 

Det er kanskje litt underlig at politikere som kjefter på bankene for å være trege med rentekuttet i koronakrisen, ikke sørger for at statens egne banker er like raske

 

 

Annonse