SPARE; LÅNE? Det er slett ikke sikkert at sparerenta di øker like mye som lånerenta i høst

Slik blir det nye statsbudsjettet for din skatt

SV sikret høyere frikortgrense og fortsatt el-bilfordeler, men også mer toppskatt for flere skattytere og et helt nytt trinn i formuesskatten

Publisert

I forrige uke ble det enighet mellom AP, SP og SV om neste års statsbudsjett. Ifølge finansminister Vedum får 82 prosent av skattebetalerne lavere eller uendret skatt neste år.

Vedtas før jul

Det nye statsbudsjettet skal formelt vedtas av Stortinget innen fredag 17 desember, men enigheten er allerede sikret av et flertall på tinget.

Det er gjort en rekke endringer (brillestøtte, gratis kjernetid SFO etc) på det opprinnelige forslaget fra Støre og co (som var endringer av forslaget fra Erna og co…), men jeg konsentrerer meg om de viktigste innen skatt:

Frikortgrensa: Økes med 5 000 kr til 65 000 kr! Bra for studenter og skoleelever!

Inntektsskatten:

  • Lavere trygdeavgift (ned 0,1 pp)
  • Økt sats for toppskatt (trinn 3-4) med 0,1 pp
  • Lavere innslagspunkt for toppskatten. Flere må betale toppskatt. Slår inn allerede på 643 800 kr. Neste steg slår inn på 969 200 kr. Da betaler du 46,4 % av overskytende lønn til staten.
  • Ny toppskatt: Tjener du over 2 mill, blir skatten 47,4 % på neste krone tjent.

 

El-biler

Firmabil: Til nå har du som har elbil som firmabil, bare blitt fordelsbeskattet ut fra 60 prosent av bilens listepris. Regjeringen ville ha 100 %, men måtte moderere seg til 80 %, takket være SV.

Omreg.avgift: Gratis nå. Støre og co ville ha full omregistreringsavgift for elbil, men dette ble redusert til 25 prosent sats.

 

Formuesskatt:

Fribeløpet økte til 1,7 mill, dvs 3,4 mill samlet for et ektepar.

Ny øvre sats: Er formuen over 20 mill, må du betale 1,1 % på det overskytende.

 

Aksjer og aksjefond. Den såkalte formuesrabatten synker fra dagens 45 % til 25 %, dvs et fond som ved nyttår har en markedsverdi på 100 000 kr, vil bli verdsatt til 55 000 kr i skattemeldingen i 2021, men 75 000 kr i 2022.

Les mer om hvilke skattegrep du bør gjøre før nyttår her:

Bør du selge fond og aksjer før nyttår?

 

Annonse