SELGE? Etter 31 des fyker skatten på aksjefond og aksjer i været

Bør du selge fond og aksjer før nyttår?

Det nye statsbudsjettet kan gjøre det svært lønnsomt å reinvestere det du har av fond og aksjer før nyttår.

Publisert – Sist oppdatert 02.12.2021

Støre og co sette opp skatten på aksjer og aksjefond fra 31,68 % til 35,2 % over nyttår. Det samme med mottatt utbytte.

Hva betyr det? La oss si at du har satt inn penger jevnlig i aksjefond de siste ti årene. Totalt er det satt inn 200 000 kr i årenes løp, som nå er verdt 500 000 kr (what? Joda, verdensindeksen har steget over 400 % fra 2011) .

10 000 kr spart

Hvis du selger fondet før nyttår, må du betale 95 000 kr i skatt. Venter du til 1. januar, blir skatten 105 600 kr, det vil si over 10 000 kr mer på èn dag. (For enkelhets skyld ser vi bort fra det såkalte skjermingsfradraget, som senker skatten i begge eksempler noe)

Reinvestere, ikke selge

Mange ønsker imidlertid ikke å gå ut av aksjemarkedet allerede. De vil spare noen år til. Du kan likevel nyte godt av lav skatt i 2021 ved å reinvestere fonds- eller aksjepengene dine. Du selger nå, det vil si at du realiserer gevinsten, som det heter, for så å reinvestere beløpet på nytt i aksjemarkedet. Selg, så kjøp. Dette er noe proffer og bedrifter gjør jevnlig, ofte av skattemessige årsaker, men det er ikke like vanlig blant privatpersoner.

Gjennomskjæring?

Du bør imidlertid ikke være for skattesmart. Du må ha tatt en reell kursrisiko før du kjøper aksjene eller fondene tilbake. Ellers risikerer du såkalt gjennomskjæring, dvs at transaksjonen nullstilles skattemessig. Selger du f eks 1000 aksjer i DNB og kjøper dem tilbake sekundet etterpå, har du jo ikke tatt en kursrisiko. Venter du en dag eller to, evt kjøper aksjer i en annen bank, er det en helt annen skål. Skal du gjøre en rask reinvestering i aksjefond, vil det nok være en fordel om du ikke velger det nøyaktig samme fondet. Eventuelt venter noen dager.

Har du pengene i en aksjesparekonto? Da må du i såfall ta ut hele potten fra kontoen for å realisere skattegevinsten. Det holder ikke at du bytter fond eller aksjer innenfor kontoen.

Så bør vi alle trykke Selg-knappen? Nei.

Dess lenger tidshorisont, dess mindre lønnsomt å selge nå og gjøre opp skatten. Forventer du høy avkastning i årene fremover, blir det også mindre lønnsomt å reinvestere nå. Men det viktigste er tidshorisonten.

Hva vil det si?

Samme eksempel som før. Du selger før nyttår. Da må du altså ut med 95 000 kr i skatt til staten. Det betyr samtidig 95 000 kr mindre investert i årene fremover. Selger du før nyttår, får du bare med deg 405 000 kr etterpå. Gjør du ingenting, har du fortsatt 500 000 kr investert. Du skyver skatteregninga foran deg. For til forskjell fra renteinntekter, som betales årlig, får du skjøvet på aksjeskatten helt til du selger for godt. I mellomtida får du avkastning på den utsatte skatten. Et rentefritt lån fra staten, om du vil.

Hva som totalt lønner seg for deg er avhengig av dagens gevinst, tidshorisont, og forventet avkastning. I vårt tilfelle, hvis vi forutsetter 5,75 % årlig avkastning, vil det lønne seg å selge i dag hvis du har under fire års sparehorisont. Har du lenger tidshorisont, bør du la pengene stå, selv om skattesatsen øker.

Kort tid?

Ett råd er iallfall klinkende klart: Har du uansett tenkt å selge deg ut om kort tid, dvs innen noen uker eller få måneder, kan det være smart å få det gjort før nyttår. Det er jo umulig å vite om det svarer seg kursmessig å selge nå eller om et par måneder, men du vet i allfall at du får en sikker skattegevinst.

Motsatt med tap:

Har du tapt penger på aksjer? Skattemessig er det gunstig å vente med salget etter nyttår. Da øker tapsfradraget fra 31,68 til 35,2 %. Husk også at det ikke er nok å selge aksjer og fond som du har tapt penger på, og ta ut pengene for godt fra ASK-en. Du må faktisk avslutte selve kontoen for å få tapsfradraget. Dette gjelder altså bare for tap, ikke gevinster.

Krakk krakk!

Kan dette føre til børskrakk? Hvis «alle» skal selge aksjer og fond, kan det få følger for børskursene, ja. Men vi snakker ikke om nettosalg her. Du selger med den ene hånda og kjøper med den andre. Og når det gjelder globale, nordiske og europeiske fond eller aksjer, vil litt salgspress fra norske kunder ikke påvirke kursene. Vi er for små.

Her er andre skatteendringer som får følger for dine aksjer og fond:

Formuesskatt:

Formuesrabatten for aksjer og aksjefond kuttes fra 45 prosent til 25 prosent

Skattesatsen for formueskatten økes fra 0,85 prosent til 0,95 prosent. I tillegg innføres et nytt trinn for formue over 20 mill

Bunnfradraget økes med 200 000 kroner til 1,7 millioner. Et ektepar får dermed 3,4 mill i fribeløp.

 

IPS:

Redusere sparebeløpet i individuell pensjonssparing (IPS) med rett til fradrag fra 40 000 kroner til 15 000 kroner i året.

Annonse