HIPP SOM HAPP: Det spiller normalt ingen rolle om rentene står på deg eller din ektefelle

Bør jeg føre renteutgiftene på kona?

Mange tror man får lavere skatt ved å føre rentefradrag på den som tjener mest.

Publisert

Boliglånet er ført opp på din ektemanns selvangivelse, selv om dere begge er ansvarlige for lånet overfor banken. La oss si at han tjener mindre enn deg. En vanlig misforståelse er at det vil være mest lønnsomt å føre over lånet på den som tjener mest, i dette tilfelle deg. Men en slik operasjon er unødvendig: Rentefradraget blir på 22 prosent, uavhengig av om han tjener 100 000 kroner eller 1 million.

Men det fins unntak, som heller ikke ligningskontoret automatisk ordner opp i:

Hvis en av dere har en alminnelig inntekt som er lavere enn personfradraget på 52 450 kroner (2021), vil ikke automatikken nødvendigvis gi dere lavest skatt. Da bør dere ”jekke opp” den skattemessige inntekten til den som tjener minst. Dere kan for eksempel:

  • overføre kapitalinntekter (renter, leieinntekter etc) til den med lavest alminnelig inntekt

Alternativt:

  • overføre kapitalutgifter (gjeldsrenter, aksjetap etc) til den som har høyeste inntekt.

Hva med formueskatt?

Og selv om gjeldsfordelingen gjør at du får en positiv skattemessig formue og kona din en enda høyere negativ formue, vil dere ikke måtte betale formuesskatt. Årsaken er at ektefeller lignes felles, det vil si at ligningskontoret ser formue og gjeld for ektefeller under ett.

SAMBOERE, DERIMOT: Samboere kan havne i formuesfella og bør rette formues- og gjeldspostene i selvangivelsen. Samboere lignes nemlig ikke felles. Det er ikke så nøye med rentefradraget – iallfall ikke hvis dere har felles økonomi. For dere to til sammen blir fradraget like stort som om rentene var fordelt 50/50.

Hvis dere derimot har separat økonomi, må dere passe på at den ene overfører halvparten av rentekostnadene på den andre i skattemeldingen. Dere kan selvsagt gjør opp dere imellom i etterkant i stedet for. Verdien av rentefradraget er 22 % av (halvparten av) rentekostnadene. Da overfører du de pengene til den som ikke fikk rentefradrag i sin skattemelding.

Annonse