FRISTET: De faste rentene faller langt under nivået for de flytende fra 1. juli. Men det varer ikke mange måneder

Bør du binde studierenta nå?

Idag er siste frist for å binde studierenta til rekordlave nivåer. Er det smart?

Publisert – Sist oppdatert 19.06.2020

I forrige uke ble fastrentene i Lånekassen satt ned til rekordlave nivåer. Du kan binde studierenta i 3, 5 eller 10 år for henholdsvis 1,63 %, 1,74 % og 2,00 %. For treårsrenta er det en nedgang på hele 0,73 prosentpoeng fra forrige tilbud.

Rentene gjelder fra 1.juli, men du må bestemme deg innen 17 juni.

Smil, men har du gjort en god deal?

Rent umiddelbart kan det virke fristende. Du bytter ut en flytende studierente som er 2,16 % (1.juli – 1. sept) med f eks en treårsrente som er drøyt 0,5 prosentpoeng lavere. Det gir en rentebesparelse på 500 kr for et lån på 500 000 kr frem til 1 sept.

Den besparelsen er bankers, men derfra er det jo usikkert om dette vil lønne seg. Fra 1. september vil den flytende renta ventelig ligge rundt 1,60 prosent, dvs under nivået for fastrentene som tilbys nå.

Beslutningen om rentebinding i Lånekassen er den samme for boligrentene. Kort sagt: Som regel ikke lønnsomt, selv om det potensielle tapet nå er begrenset, og, tross alt, man vil jo kanskje betale litt ekstra for å vite eksakt hva man skal betale i renter i årene fremover.

Her er mer om fordelene og fellene ved fastrente:

Bør du binde renta i ti år til 1,99%?

Både og?

Og er fastrente alltid enten eller, ikke både og? Vurder muligheten for å binde studierenta, men la boligrenta flyte. Husk at du har mulighet til å bryte fastrentekontrakter, både for studielån og boliglån, men det vil bli beregnet fremtidig rentetap/gevinst.

 

Både de flytende og de faste rentene beregnes ut fra et snitt av de beste boliglånene i markedet, fratrukket 0,15 pp. Fra 1. september får den flytende renta den fulle effekten av rentekuttene i mai. Ja, tidsetterslepet i Lånekassen er såpass stort, og er beskrevet mer i denne bloggposten:

Senk studierenta nå!

Neste mulighet

Neste mulighet er for binding er 1. september. Da blir du tilbudt en fastrente basert på markedet i juli. Vi vet at fastrentene som danner grunnlaget for studierenta, har gått litt opp de siste ukene. Samtidig inkluderte forrige måleperiode også de to første ukene i mai, hvor nivået lå høyere enn i dag. Det er derfor usikkert om dagens tilbud er «bunnen» av fastrentene eller om neste tilbud blir bedre. Akkurat nå, virker tilbudet isolert sett bra, men ikke «løp og bind»-bra..

 

1 av 20 binder

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. 669 400 av Lånekassens kunder har flytende rente på studielånet sitt, mens 37 900 har fast rente, ifølge Lånekassen.