GEVINST? Vanligvis må du betale nær 40 % skatt på fondsgevinster. Men ikke når du har lav inntekt.

Få skattefri kapitalinntekt!

Du kan enkelt trylle bort skatten på renteinntekter og aksje- og fondsgevinster

Publisert

Alle, absolutt alle, må betale skatt av renter og aksjegevinster, ikke sant? Feil. Du kan bli nullskatteyter!  Svært få vet at studenter og andre med lav lønn slipper å betale skatt av kapitalinntekter som bankrenter, fonds- og aksjegevinster. Dette er ikke et fradrag som du må sette opp i skattemeldingen, men noe som følger automatisk av skatteberegningen. Men nettopp derfor er det viktig å være klar over beløpsgrensene, slik at du kan finjustere hvor store gevinster du bør realisere i år.

Du bør passe på følgende:

  1. Personer over 17 år kan ha inntil 52 450 kroner samlet i kapitalinntekter i året (tilsvarende personfradraget), uten at det utløser skatt på gevinsten.
  2. Hvis det er aksjegevinster, er fribeløpet litt mindre: 36 420 kr i gevinster. Justeringsfaktor på 1,44. Du sparer dermed inntil 11 540 kroner i skatt i år!
  3. Forutsetningen er at lønnsinntekten ikke overstiger 31 800 kroner (minstefradraget) det samme året.
  4. Kombinasjonen arbeidsinntekt og kapitalinntekt kan ikke overstige 84 250, som er summen av minstefradrag og personfradrag. (sjekk f eks eksempel 2 og 3 under)

Det er ikke slik at det blir skatt fra første krone straks kapitalinntektene bikker personfradraget på 52 450, men det blir skatt på det overskytende.

Sjekk før jul

I desember vet du bedre hvor mye du har tjent i løpet av inneværende år og kan enkelt selge så mange fondsandeler før nyttår at du slipper gevinstskatten.

Eksempel 1: Det ser ut til at lønna fra deltidsjobben blir 30 000 kr i år. Du eier et fond med 20 000 kroner i gevinst. Skatt på salgsgevinst = 0. Hadde du hatt en mer normal inntekt, ville gevinstskatten blitt inntil 6 336 kroner (31,68 %). Pengene fra salget kan fint plasseres i et nytt fond. Du kan gjerne kjøpe tilbake det samme fondet – eller aksjen, men da bør du vente en uke eller to for å unngå såkalt gjennomskjæring fra skattemyndighetene.

Eksempel 2: Du tjener 50 000 kr i år. Det er over minstefradraget på 31 800, men innenfor frikortgrensa. Skatten blir dermed 0 på lønnsinntekten. Så lenge du har under 34 250 kr i renteinntekter (84 250 – 50 000), blir også kapitalskatten 0. Er det derimot aksje- eller aksjefondsgevinster, går grensa på 23 785 kr (34 250/1,44). I vårt eksempel, med 20 000 kr i fondsgevinster, blir altså alt skattefritt.

Eksempel 3: Du tjener 70 000 kr i år. Det ligger over frikortgrensa på 60 000 kr, så det blir noe skatt på arbeidsinntekten. Men så lenger renteinntektene er under 14 250 eller fondsgevinsten under 10 000, blir gevinsten skattefri. I vårt eksempel kan det være smart å selge bare halvparten av fondet for å frigi 10 000 i gevinst.

Annonse