GEVINST? Vanligvis må du betale nær 40 % skatt på fondsgevinster. Men ikke når du har lav inntekt.

Pengegrep før nyttår 9: Få skattefri kapitalinntekt!

Du kan enkelt trylle bort skatten på renteinntekter og aksje- og fondsgevinster

Publisert – Sist oppdatert 04.01.2024

Alle, absolutt alle, må betale skatt av renter og aksjegevinster, ikke sant? Feil. Du kan bli nullskatteyter!  Svært få vet at studenter og andre med lav lønn slipper å betale skatt av kapitalinntekter som bankrenter, fonds- og aksjegevinster. Dette er ikke et fradrag som du må sette opp i skattemeldingen, men noe som følger automatisk av skatteberegningen. Men nettopp derfor er det viktig å være klar over beløpsgrensene, slik at du kan finjustere hvor store gevinster du bør realisere i år.

Du bør passe på følgende:

  1. Personer over 17 år kan ha inntil 79 600 kroner samlet i kapitalinntekter i året (tilsvarende personfradraget) uten at det utløser skatt på gevinsten!
  2. Hvis det er aksjegevinster, er fribeløpet litt mindre: 46 200 kroner. Du sparer dermed inntil 17 500 kroner i skatt i år!
  3. Forutsetningen for disse maksbeløpene for skattefri gevinst, er at lønnsinntekten din er null. Men slapp av, selv om den er høyere, kan du få skattefri gevinst. Maksbeløpene blir bare lavere. Tjener du f eks 50 000 kr, kan du realisere aksjegevinster for 30 600 kr

Det er ikke slik at det blir skatt fra første krone straks kapitalinntektene bikker personfradraget, men det blir skatt på det overskytende.

Sjekk før jul

I desember vet du bedre hvor mye du har tjent i løpet av inneværende år og kan enkelt selge så mange fondsandeler før nyttår at du slipper gevinstskatten.

Eksempel 1: Det ser ut til at lønna fra deltidsjobben blir 30 000 kr i år. Du eier et fond med 20 000 kroner i gevinst. Skatt på salgsgevinst = 0. Hadde du hatt en mer normal inntekt, ville gevinstskatten blitt inntil 7 568 kroner (37,84 %). Pengene fra salget kan fint plasseres i et nytt fond. Du kan gjerne kjøpe tilbake det samme fondet – eller aksjen, men da bør du vente en uke eller to for å unngå såkalt gjennomskjæring fra skattemyndighetene.

Eksempel 2: Du tjener 50 000 kr i år, dvs godt innenfor frikortgrensa. Skatten blir dermed 0 på lønnsinntekten. Så lenge du har under 52 600 kr i renteinntekter, blir også kapitalskatten 0. Er det derimot aksje- eller aksjefondsgevinster, går grensa på 30 581 kr. I vårt eksempel, med 20 000 kr i fondsgevinster, blir altså alt skattefritt.

Eksempel 3: Du tjener 100 000 kr i år. Det ligger over frikortgrensa på 70 000 kr, så det blir noe skatt på arbeidsinntekten. Men så lenge renteinntektene er under 25 600 eller fondsgevinsten under 14 884, blir gevinsten skattefri. I vårt eksempel, med et fond som har 20 000 i urealisert gevinst, kan det være smart å selge bare tre fjerdedeler av fondet for å frigi 15 000 av gevinsten.

Sjekk selv ved å sette inn lønns- og rene- eller aksjeinntekter på:

Skatteetatens skattekalkulator

Annonse