STRANDHUS: Du kan bo og jobbe på andre sida av jorda og likevel opparbeide deg botid i din norsk bolig! Selv om den er utleid!

Brukshindring kan spare deg for hundretusener

En bolig kan selges skattefritt selv om du aldri har bodd i den!

Publisert

Du kjenner sikkert til at gevinst ved salg av bolig er skattefri dersom du har eid og bodd i boligen i 12 av de siste 24 månedene.

Men hva om du bare har bodd der i noen få måneder? Hva om du aldri har bodd i boligen? Kan den selges skattefri?

Kan leies ut

Ja! Stikkordet er brukshindring: Det vil si at du måtte flytte på grunn ny jobb, utdannelse, dårlig helse eller du ble lagt inn på institusjon. Du kan til og med leie ut gamleboligen din i flere år. Forutsetningen er at du ikke kjente til brukshindringen da du kjøpte boligen, og heller ikke kjøper ny bolig der du flytter. Du får ikke opparbeide deg botid i to boliger samtidig. Isåfall må du selge gamleboligen seinest 12 mnd etter at du kjøpte den nye.

 

Eksempel

En mann kjøpte en leilighet i Oslo og benyttet denne som egen bolig i fem år. Hans samboer flyttet til Tromsø pga. arbeid, og fikk barn samme år. Da flyttet også han til Tromsø, til en bolig samboeren leide. Han har deretter vært hjemmeværende husfar i tre år. Familien planlegger å flytte tilbake til Oslo i nær fremtid, men ønsker å selge leiligheten i Oslo og kjøpe en større bolig.

Skatteetaten konkluderte i en bindende forhåndsuttalelse med at det forelå en brukshindring og at en gevinst derfor var skattefri dersom boligen selges mens brukshindringen foreligger eller innen ett år etterpå.

Selge uten å ha bodd der

I 2013 kom en annen interessant forhåndssuttalelse fra Skatteetaten. I dette tilfellet hadde skattyter aldri hatt boligen som sin primærbolig, men flyttet til utlandet før han hadde overtatt boligen i Norge. Den ble så leid ut på kortidsleie i mange år, og benyttet av familien i ferier etc (uten at dette hadde relevans for konklusjonen:

https://www.skatteetaten.no/en/rettskilder/type/uttalelser/bfu/brukshindring-ved-salg-av-bolig/

Annonse