BONUS: Det er lettere å få god bonus på bilforsikringen

Spar tusenlapper med best bilbonus på bilforsikringen

Det er bonuskrig for bilforsikringer. Her er tipsene som gir deg billigst bilforsikring.

Publisert

Kjører du skadefritt lenge, stiger bonusen – og prisen senkes. Men hvis du bruker forsikringen til å reparere en skade, kan du falle 30 prosent ned i bonustrappa. Derfor har mange valgt å betale skaden selv for å ”frede” bonusen, iallfall for skader opp til 20 – 30 000 kroner.

Nytt system

For et par år siden gjorde imidlertid flere selskaper om på bonussystemet. Nå lønner det seg nesten alltid å la forsikringsselskapet ta regningen, for du taper så lite bonus.

Eksempel: Du bulker bilen. Det er din egen skyld, men du kan velge å ta det på kaskoen. I dag har du 70 % bonus, men bruker du forsikringen, faller bonusen med 30 prosentpoeng, noe som koster deg 12-13 000 kroner i økt pris. Man må nemlig regne på både det du taper på å skli ned bonusstigen, og at det vil ta deg flere år før du er på samme nivå som du hadde vært uten en skade (75 %).

Flytte forsikringen?

Hvis du derimot flytter forsikringen over til et selskap som kun lar deg miste 10 prosent bonus, blir tapet svært begrenset. I tillegg kan du seinere velge å flytte forsikringen til et selskap som gir deg enda bedre pris. Da blir samtidig bonusen økt med nye 10 prosentpoeng (hvis du har vært i ditt gamle selskap mer enn seks måneder) og du er på samme nivå som før skaden!

Det er imidlertid også andre smarte måter å spare bonus på:

Ung bonus

Når du blir forsikringskunde for første gang, får du en startbonus. I mange år fikk man ikke mer enn 20 % startbonus. Dette er aktuelt både for unge kunder, men også kunder som hadde sagt opp bilforsikringen for flere tre år siden – for eksempel fordi de i en periode klarte seg uten bil. Nå lokker flere selskaper med 40-50 % startbonus. I enkelte selskaper kan du få opptil 50 prosent hvis dine foreldre har bilforsikringen der. Det er kjempeviktig at du sjekker hvordan de ulike selskapene håndterer startbonusen før du slår til på det første og beste tilbudet.

 

Bil nr 2

Har dere kjøpt bil nummer 2? I mange selskaper må du starte på ny en startbonus på 20 %, selv om du har 75 % toppbonus på din gamle bil. Nå har derimot flere selskaper innført en regel som gir deg samme bonus for bil nummer 2. Dette kan gi tusenvis av kroner i prisforskjell. Sjekk forskjellene mellom selskapene.

Hvis du likevel må starte på 20 %, kan du muligens spare penger ved å overføre 75 %-bonusen til bil nr 2 og heller bruke 20 % på den gamle bilen. Det er jo mulig den gamle bilen har så lav verdi at det ikke svarer seg å bruke fullkasko lenger, men heller gå over til delkasko.

Her er andre grep som senker  prisen på din bilforsikring:

 

  1. Sjekk pris hvert år!

Du bør sjekke pris på bilforsikringen din en gang i året. Gjør det samtidig med at du sjekker pris for alle dine forsikringer. Merk at bilforsikringen gjerne er den som veier tyngst i din totale forsikringspris. Ergo mest å spare på å være prisbevisst.

Reklame: Hvis du skroller nederst på siden, eller klikker her kan du sende bilforsikringen din ut på anbud via Tjenestetorget. Superenkelt. Du bestemmer selv hvilke selskaper du vil innhente priser fra og kan i ro og mak vurdere tilbudene.

 

  1. Dropp fullkasko: Hvis bilen din har lav verdi, kan du sløyfe fullkasko og heller nøye deg med bare ansvarsforsikringen, eventuelt delkasko. Spesielt unge kvinner bør vurdere delkasko, siden de statistisk har færre alvorlige bilskader enn unge menn. Likevel må de betale like høy pris for fullkaskoen som mennene.

 

Forskjellen mellom del- og fullkasko blir fort 3-4 000 kroner for en vanlig bil. Men når går verdien under grensa for fullkasko? Mange sier 50 -100 000 kroner i restverdi, men  dette avhenger jo at din risiko som sjåfør. Har du hatt mange skader? Er du svært avhengig av bilen,  men mangler en buffer for å skaffe deg ny bil hvis den gamle skulle bli totalvrak? Da kan fullkasko være et nødvendig onde.

 

  1. Spar kasko, dropp billån: Hvis du lånefinansierer bilkjøpet, må du gjerne velge fullkasko selv om bilverdien er lav. Banken vil jo sikre pantet sitt, hvis du totalskader bilen. Skal du da droppe fullkasko, må du unngå billån og heller spare opp pengene utsette kjøpet eller jobbe mer.

 

  1. Bytt forsikring på ”riktig” tidspunkt

Normalt tar det 12 måneder før bonusen økes. Men bytter du forsikringselskap, vil bonusen økes umiddelbart. Bare pass på at du lar det gå minst seks måneder før du bytter selskap. Man har ikke lov til å øke bonusen allerede etter 4-5 måneder.

 

  1. Sjekk dekningen. Stemmer fortsatt kilometerstanden? Kanskje har du bytta jobb nærmere hjemstedet ditt. Da behøver du kanskje ikke en kilometerstand på 16 000 km, men kan klare deg med 12 000.. Du må selv opplyse forsikringsselskapet om dette, de kan jo ikke vite det selv. Husk også at prisen synker om du kan leve med lavere egenandel.

 

  1. Skadeforebyggende tiltak. Har du bygget garasje som bilen står i eller montert startsperre? Gi beskjed til forsikringsselskapet. De kan jo ikke automatisk vite at du har gjennomført slike tiltak.

 

  1. Trenger du leiebil? Sjekk hvor mye prisen synker hvis du tar bort dekning for leiebil. Særlig hvis du har to biler, kan du kanskje fint klare deg med den ene når den andre er på verksted etter skade. Hvis du likevel må leie bil i noen dager, har du kanskje spart såpass mye i redusert forsikringspris at det overstiger kostnaden for leien. Dette behovet kan jo variere fra kunde til kunde, bare du selv vet om du vil ha et sterkt behov for leiebilen.

 

Ulike typer bilforsikring – ansvarsforsikring, delkasko, fullkasko

Ansvarsforsikring: Obligatorisk. Du får ikke lov til å kjøre på norske veier uten en godkjent og betalt ansvarsforsikring. Du kan kun velge den bort om du avskilter bilen. Den dekker alle skader som du og din bil påfører andre mennesker, ting eller kjøretøy. Det betyr også dekning for rettshjelp, samt passasjer- og ulykkesforsikring Men den dekker ikke skadene på egen bil.

Delkasko: Heller ikke denne forsikringen dekker alle skader som du får på egen bil, men dekker følgende:

– Tyveri av bilen og/eller fastmontert utstyr

– Brannskade

– Skade etter tyveriforsøk

– Eksplosjon, f.eks. lynnedslag

– Glassruteskader

– Redning/veihjelp

 

Glassruteforsikringen dekker reparasjon eller bytte av knust rute. Reparasjon vil vanligvis være gratis. Skader etter hærverk dekkes ikke. Riper noen pøbler opp bilen din, må du nok selv betale for omlakkeringen. De fleste selskaper inkluderer veihjelp, men vanligvis bare hvis det er i Norge eller Norden. De dekker det heller ikke på hjemadressen. Da må du ha fullkasko.

 

Kasko: Samme dekning som delkasko, men her dekkes også skader på egen bil ved sammenstøt og utforkjøring. Forsikringen kan altså dekke skader selv om du var skyld i ulykken eller utforkjøringen.

 

Hva bestemmer prisen på bilforsikringen?

Prisen blir bestemt ut fra en beregnet risiko for skader og uhell. For å finne denne risikoen, måler selskapet en rekke variabler, og vektlegger disse ulikt. Det vil si at et alderstillegg for ung sjåfør kan prises ulikt mellom selskaper. Derfor er det lurt å sjekke prisen hos flere:

– Alder: Er du under 23 år må du betale langt høyere premie.

– Adresse: Det er dyrere å forsikre en bil i byen enn på landet. Årsaken er blant annet større fare for tyveri, samt høyere risiko for bulking i trange parkeringshus og smale gater.

– Bilens alder: Nyere bil gir en (litt) dyrere forsikring

– Årlig kjørelengde: Kjører du mye, øker sannsynligheten for skader. Likevel er ikke prisøkningen fra for eksempel 12 000 til 16 000 kilometer avskrekkende.

– Bonus: Høy bonus (75 %) = lav pris

– Bilmerke og modell: En hissig GTI med 180 hester er dyrere å forsikre

– Sikkerhetsutstyr: FG-godkjent alarm og startsperre gir rabatter, men stadig mer utstyr faller inn under standardutstyr for de ulike modellene.

– Kasko eller delkasko?: Delkasko dekker mindre, men er mye billigere

– Super? Enkelte selskaper tilbyr utvidet dekning for enkelte skader, fri leiebil, utvidet veihjelp etc.

– Egenandel: Dess høyere egenandel, dess lavere årlig pris.

– Totalkunde: Du får en betydelig rabatt hvis du samler alle forsikringer i ett selskap.

– Garasje? Gateparkering øker sjansen for tyveri og bulker. Garasjen gir rabatt.