FASE NED: Når di nærmer deg pensjonsalder, klan det være lurt å ta ned risikoen i sparingen noe

Pensjon 50-63 år: Trapp opp egen pensjonssparing

Nå som boliggjelden er nede på et fornuftig nivå, bør du sette av mer penger til egen pensjon.

Publisert

De fleste som er i femtiåra har store verdier knyttet til egen bolig og fritidseiendom. Boligprisene har steget kraftig det siste tiåret, samtidig med at mange har nedbetalt boliglånene. Når så mye av sparingen er knyttet til boligmarkedet, som har relativt lav risiko, kan du gjerne øke risikoen på din øvrige sparing.

Risikofri grunnmur

Husk at jobbpensjonen bare er èn del av det du skal leve av som pensjonist. I tillegg har du jo folketrygden, kanskje en nedbetalt bolig, fripoliser og arv. Derfor kan du tåle noe høyere risiko på jobbpensjon, siden bolig, folketrygden og fripoliser har lavere risiko. Folketrygden  er selve grunnmuren i de flestes pensjon, og forvaltes på en sikker måta av staten. For mange utgjør den 70-80 prosent av total pensjon. Risikoen på denne delen av din pensjon, er svært, svært lav.

Alderstilpasset sparing

Sparer du ekstra til pensjon privat? Også på privatsparing må du tenke på sammenhengen mellom risiko og avkastning. Er du 50-60 år, og du har penger som du kan legge av til pensjon, kan du gjerne spare 50-80 % i aksjer.

Alderstilpassede fond kan passe for dem som ikke vil justere risikofordelingen selv, men bare pass på at du ikke må betale mye høyere gebyrer på slike spareprodukter sammenlignet med vanlige fond.

 

Slik sparer du til pensjon på egen hånd 50-63 år

* Du kan fint ta høyere risiko med jobbpensjonen din, rett og slett fordi mye av din øvrige sparing har lavere risiko.

* Reduser risikoen når det er 5–10 år før sannsynlig pensjonsalder.

  • Hvis du skal jobbe helt til du blir 67 år, bør du altså begynne å senke risikoen gradvis når du er 57–62 år, det vil si mindre aksjefond og mer rentefond. Hvis du har valgt alderstilpassede fond, så skjer denne overgangen automatisk. Men sjekk at aksjeandelen i disse fondene er slik du selv ønsker dem.
  • Nedbetale ekstra? Det er sjelden ”feil” å gå inn i pensjonstilværelsen med et nedbetalt boliglån. Hvorvidt man skal prioritere fond fremfor ekstra nedbetaling av boliglån som 50-60 åring, avhenger av mange faktorer, blant annet risikopreferanser. Men husk at frafall av terminbeløpet til banken øker likviditeten betydelig som pensjonist, og kan dempe hele eller deler av inntektsfallet.
  • IPS? Mange i denne aldersgruppa betaler formuesskatt. IPS er blant de få spareproduktene som skjermer pengene for denne skatten. Pengene må tas ut over minimum en tiårsperiode, og avsluttes tidligst når du er 80 år.