BONUS PÅ JOBBEN: Du kan skyve på enkelte typer lønnsutbetalinger, som bonuser og provisjoner over nyttår, hvis du betaler mindre skatt da

Pengegrep før nyttår 9: Få utbetalt lønn i «riktig» år

Du kan spare mye på å få utbetalt lønn før skattesatsene stiger.

Publisert

Hvis du i 2021 passerer toppskattgrensen på 651 250 kroner, fyker skattesatsen på den siste krona opp med 9 prosentpoeng til 43,4 prosent. Bikker du 1 021 550, øker den med ytterligere 3 prosentpoeng. Du kan skyve på enkelte typer lønnsutbetalinger, som overtid, bonuser, og provisjoner til etter nyttår. Det kan være lønnsomt hvis du tjener mindre i 2022.

Kontantprinsippet

Lønn følger nemlig kontantprinsippet. Det vil si at lønn som hovedregel er skattepliktig når du får den utbetalt, ikke når den er tjent inn.

Men det er kanskje vel så sannsynlig at du går opp i lønn i 2022? Kanskje så mye at du bikker grensene for toppskatten? Da kan det være smart å få så mye av lønn, bonus og overtid utbetalt i 2021 som mulig. I 2022 skjerpes nemlig toppskatten. Innslagspunktet for trinn 3 faller fra 651 250 til 643 800 kr. For trinn 4 er fallet enda større: Fra 1 021 550 kr i år til 969 200 kr i 2022. Du må altså betale høy skatt for større deler av lønna di.

Hva betyr det?

Si at du ligger an til en inntekt på 970 000 kr i år. Bonus eller overtid er 40 000 kr ekstra. Hvis du får det utbetalt i år, beholder du 1200 kr mer enn om det utbetales over årsskiftet (3 % ekstra trinnskatt)

Annonse