GOD ORDNING: Pass på å sette av penger til pensjon når du er næringsdrivende

Pengegrep før nyttår 2: Næringsdrivende? Få gullkantet pensjonsordning!

Du kan få opptil 50 % skattefradrag i en spareordning svært få kjenner til. Fortell om denne ordningen til alle du kjenner som driver egen næring!

Publisert

Hvis du driver for deg selv, har du jo ingen arbeidsgiver som sørger for innbetalinger på en innskuddspensjon, slik «vanlige» ansatte har. Du har bare Folketrygden. Men heldigvis har du selv muligheten til å spare i en svært god pensjonsordning som gir opptil 50 % skattefradrag! Du kan spare inntil 7 prosent av din personinntekt mellom 1 G og 12 G (1 G = ca 106 000 kr) og få fullt fradrag for hele sparebeløpet i din inntekt. I tillegg er sparingen fritatt for formuesskatt.

Forbedret ordning

Dette er fortsatt en lite kjent ordning. Så sent som i 2017 var grensen for sparing 4 prosent. I 2018 hevet regjeringen grensen til 6 prosent og i 2019 ble den altså økt til hele 7 prosent.

Har du høy næringsinntekt, er dette en langt bedre spareordning enn IPS. Ordningen er klart best for deg som tjener over 7,1 G (755 000 kr). Da er det en no-brainer.

Tjener du for eksempel 850 000 kr i år, har du en marginalskatt på 46,60 %. Setter du 50 000 i denne spareordningen, reduseres din skattepliktige inntekt med 50 000 kr. Du betaler dermed 23 300 kr mindre i skatt, dvs et skattefradrag på 46,60 %

Ikke så gunstig under 7,1 G

Ordningen er imidlertid ikke like gunstig om du tjener under 7,1 G. Tjener du mindre, reduserer skattefradraget samtidig din pensjonsgivende inntekt i Folketrygden. Du får med den ene handa, og gir (litt) bort med den andre.

Over 7,1 G får du ingen ekstra opptjening fra Folketrygden, derfor er det heller ingen ulempe å redusere den skattepliktige inntekten hvis du er over denne grensa.

Tjener du under 6 G bør du nok droppe ordningen helt og spare privat, siden staten sikrer deg 66 % lønn som ufør inntil 6 G. Sparer du i ordningen, synker grunnlaget for å beregne en evt uførepensjon. Når man tjener under 6 G kan IPS være et godt alternativ.

Ta kontakt med banken eller livselskapet ditt og sjekk om de tilbyr denne ordningen. Ikke alle banker har det i «hylla», men blant annet DNB, Storebrand og Gjensidige kan hjelpe deg.

Slapp av

Selv om det er seint på året, kan ordningen opprettes med tilbakevirkende kraft. Vil du ha fradraget for 2021-skatten, behøver du strengt tatt ikke forte deg. Du får nemlig fradrag for 2020 så lenge premien for innskuddspensjonen er betalt før 31. mars neste år.

 

Annonse