BSU: Fradraget skal ikke lenger gis til unge under 34 som allerede eier egen bolig

Nye regler for BSU i år. Hva gjør du med sparingen?

Du kan fortsette BSU-sparingen selv om du ikke får skattefradraget. Men er det smart?

Publisert

Fra og med 2021 er BSU-ordningen strammet inn slik at du ikke får mer BSU-fradrag hvis du allerede eier en bolig. Det hjelper ikke at den totale BSU-kvoten på 300 000 er langt fra fylt opp.

Økt årskvote

Den gode nyheten er at maksgrensen for årlig innskudd er økt fra 25 000 til 27 500 kr. Det innebærer opptil 5500 kr i spart skatt i år (20 %). Den totale BSU-kvoten fastholdes på 300 000 kr

Du kan sette inn penger på BSU-kontoen selv om du ikke får skattefradrag? Hvorfor skal jeg det, spør du kanskje? Renta, vel! Du får opptil 3 % sparerente på pengene, fullstendig risikofritt. På ordinær sparekonto får du kanskje bare 0,3-1 %.

Stammer fra 1992

BSU-ordningen stammer helt fra Skattereformen i 1992! Men i starten kunne man bare spare 10 000 kr årlig og totalkvoten var satt til 60 000 kr. Senere er den blitt økt til dagens 27 500 / 300 000 kr. Det betyr at du totalt kan spare 60 000 kr i skatt i løpet av årene du fyller opp BSU-kontoen, hvis du makser den. Finansdepartementet har estimert det såkalte provenytapet til 1,4 milliarder kroner. Det er altså verdien av alle skattefradragene som gis via BSU-ordningen.

En tredjedel eier

BSU ble innført for å gi unge under 34 år bedre mulighet til å kjøpe sin første bolig. Men de siste årene har vist at om lag en tredjedel av skattefradragene gis til personer som allerede eier bolig. «Dagens regler er derfor ikke tilstrekkelig innrettet mot formålet.», skriver Regjeringen i statsbudsjettet.

EIER ALLEREDE BOLIG: Hele 68 % av 32-åringer som fikk BSU-fradrag, eide allerede sin egen bolig (2018)

Behøver ikke sprette BSU-en

Noe av årsaken til at folk fortsetter å spare i BSU selv om man kjøper bolig, er endringen i boliglånsforskriften i 2018, som gjorde det mulig å bruke BSU-innskuddet som del av egenkapitalen, selv om man ikke tok ut innskuddet. Eks: Du skal kjøpe leilighet til 3 mill og behøver følgelig 450 000 i EK for å oppfylle kravet om minst 15 % EK. Du har 200 000 i BSU, 250 000 i fri EK. Banken låner deg 2,75 mill og du kan forsette BSU-sparingen, men likevel tilfredsstille kravet om 15 % EK.

 

Kan forsette sparingen

Når din første bolig er kjøpt, kan du gjerne fortsette sparingen i BSU, men du får ikke mer fradrag. Unntaket er hvis du selger boligen og går over i leiemarkedet. Da kan du forsette fradragene, såframt selve BSU-kontoen ikke er sprettet. Jeg vil imidlertid tro at dette unntaket er relativt snevert, men kan komme til nytte ved samlivsbrudd eller flytting på grunn av jobb eller studier.

Noen spørsmål:

 • Jeg har allerede kjøpt bolig, men brukte ikke BSU-pengene. Kan jeg forsette sparingen selv om jeg ikke får fradrag?
 • Ja, du får jo fortsatt en svært god rente på pengene.

 

 • Men vil det være smart å fortsette å spare i BSU uten skattefradrag? Bør jeg ikke heller spare i aksjefond?
 • Det er avhengig av dine videre boligplaner. Hvis du skal kjøpe større bolig om 1-3 år, ville jeg safet egenkapitalen. Jeg mener at en BSU-rente på ca 3 % er svært godt betalt for en helt risikofri plassering (garantert av bankenes sikringsordning). I et bredt aksjefond kan du kanskje forvente 5,5 % langsiktig, men med store svingninger. Men er du sikker på at du får nok EK til ditt neste boligkjøp, bufferen er i boks, og du har minst 5.-10 års sparehorisont på pengene, kan du gjerne bytte ut BSU med aksjefond.

 

 • Jeg har ikke kjøpt egen bolig ennå, men har arvet familiehytta. Gjelder dette som eiendom slik at jeg ikke får mer BSU-fradrag?
 • Nei fritidseiendom holdes utenom. Med bolig menes både primær- og sekundærbolig, men ikke fritidseiendom, ifølge forslaget. Det er imidlertid viktig å sjekke om din eiendom faktisk er registrert som fritidseiendom og ikke bare sekundærbolig. Skattemeldingen er ikke alltid i samsvar med faktisk bruk. PS: Det skilles heller ikke mellom hel eller delvis eierskap. Satt på spissen: Eier du en liten bit av en arvet sekundærbolig, er det slutt på BSU-fradragene!

 

 • Jeg har ikke kjøpt boligen jeg bor i nå, jeg har arvet den. Får jeg BSU-fradrag?
 • Nei. Hvordan man har ervervet boligen, er uten betydning. For eksempel vil arvede boliger omfattes. Har du arvet en sekundærbolig som leies ut, får du heller ikke fradrag!

 

 • Hvis jeg kjøper bolig rett før jul neste år, men har allerede spart opp 27 500 kr i 2021, får jeg likevel fradraget siden jeg satte pengene på konto før kjøpet?
 • Nei, dessverre. Det foreslås at skjæringstidspunktet for rett til fradrag, settes til 31. desember i inntektsåret. Er du eier av boligen per 31. desember, vil du ikke ha rett til fradrag etter BSU-ordningen i dette inntektsåret. Men, har du kjøpt boligen i 2021, men selve overdragelsen ikke er før januar 2022, får du fradrag for 2021!

 

 • Hva med BSU 2.0? Noen endringer?
 • Nei, her gjelder bankenes egne regler. Det gis jo ingen skattefradrag i dette produktet, bare samme gode rente som for ordinær BSU. Merk at enkelte banker, som OBOS og Nordea tillater høye engangsinnskudd. Du kan altså sette inn langt mer enn 27 500 kr årlig på deres BSU 2.0-konti. DNB har maksgrense på totalt 400 000 kr på deres BSU Start. Det betyr at du kan spare inntil 700 000 med gode BSU-renter.

 

Annonse