RENTERAS: Også sparentene har rast nedover de siste månedene. Hvilken bank blir den første til å innføre negative renter?

Når må vi betale for å ha penger i banken?

Danske banker har for lengt innført negative sparerenter. Etter nyttår rammer dette langt flere kunder. Kommer dette til Norge?

Publisert

I dag lot Norges Bank styringsrentene bli uendret som forventet. I vår satte sentralbanken ned styringsrentene til null. Det er rekordlavt. Dert medførte at bankene reduserte boligrentene med 1-1,5 prosentpoeng. De beste bankene tilbyr nå boliglån helt ned til 1,1 %.

Kuttet sparerentene

Innskuddsrentene ble også satt ned. Problemet for bankene er imidlertid at de ikke kunne senke disse rentene like mye som boligrentene. Renten på brukskonto var allerede 0,00 % i mange banker. Sparerenten lå under 1,00%. Ingen turde å kutte renta under null, selv om banker som Sbanken er farlig nær, med 0,01 % sparerente for beløp under 100 000 kr. En annen storbank, Sparebanken Øst, tilbyr ikke mer enn 0,02 % for ordinær sparekonto. Sjekk hele rentelista her (inkl BSU)

Beste sparekonto

 

 

Taper på innskudd

Dette betyr at enkelte banker isolert sett taper penger på innskuddskunder. DNB tapte for eksempel hele 250 millioner kroner på privatkunders innskudd i 2 kvartal. I 3 kvartal var tapet krympet til 37 millioner, siden rentekuttene ble fullført i dette kvartalet (2 mnd varslingsfrist).

Det er kanskje ikke så fryktelig synd på banken. De henter mye igjen på bedre utlånsmargin. I tillegg har de hatt heftig innskuddsmargin de siste par årene. I siste kvartal i fjor tjente de nesten 1 milliard på sløve sparekunder!

 

Negativt i Danmark

Ingen banker vil være først ut med å kreve negative renter, dvs at vi må betale for å sette pengene i banken. Vi har imidlertid sett at enkelte banker har kommet med kreative varianter via økt årsgebyr på brukskonto som gjør at du taper penger nominelt.

Men i Danmark har bankene i flere måneder operert med negative sparerenter. Det skyldes at bankene selv må betale penger for å plassere dem i sentralbanken.

I går skrev Politiken at landets største bank, Danske Bank, fra nyttår senker grensen for den negative renten til 250 000 kr (DKK). Skal du plassere mer, må du betale 0,6 % rente. Til banken! Tidligere gikk grensa på 1,5 mill kr.

Grense på 250 000 DKK

Dermed følger banken etter en rekke storbanker i Danmark som senker innskuddsgrensen til 250 000. Sydbank er ifølge Politiken foreløpig eneste bank med lavere grense. De krever renter for innskudd på over 100 000 kr.

Men renteamnestien betinger gjerne at du er helkunde. Hvis ikke, går grensen i f eks Danske Bank på 50 000 kr. Har du mer på konto, må du betale.

Hva med Norge?

Blir styringsrentene liggende på null i flere år fremover, kan også norske banker se seg nødt til å ta betalt fra kundene på innskudd. Sannsynligvis først for bedriftskunder, deretter privatkunder med litt høyere innskudd. Men ingen ønsker å være første bank ut…