VIL GI BEDRE OVERSIKT: Sammen med Lene Drange, min medprogramleder i Luksusfellen, og to svært dyktige gründere innen finansteknologi, skal vi gi deg oversikt over dine inkassosaker

Nå lager vi Inkassoregisteret!

Vi skylder 114 milliarder kroner i inkasso. Nå skal vi lage Inkassoregisteret slik at folk får oversikt og eierskap til egen økonomi. Det haster. Det kan bli en hard økonomisk høst for mange nordmenn

Publisert

(Her er litt av bakgrunnen for Inkassoregisteret.com. Merk at den søkbare tjenesten ikke lanseres før om noen måneder)

For 13 år siden satte vi oss ned for å gjøre research til vår første episode av Luksusfellen. Vi skulle skaffe oss oversikt over økonomien til vår deltaker. Med fullmakt i hånd var det enkelt å skaffe selvangivelsen, gjøre kredittsjekk og innhente lønnsdata. Inkassosaker derimot… Vi brukte den neste uken (!) til å få svar fra alle inkassoselskaper. Vi var forundret over hvor tungvint og ineffektiv denne prosessen var.

Hva nå?

Spol tretten år frem. Det er fortsatt fryktelig tungvint! Vi bruker omtrent like lang tid på å hente inn alle saker. Økonomirådgiverne i NAV bruker i snitt tre uker på jobben. Faren for feilrapportering og skjørt personvern er også overhengende for denne tidvis manuelle prosessen.

Tungvint jobb

Vil du gjøre jobben selv? Lykke til. Det fins over 100 inkassoselskaper her til lands. Rundt 300, hvis man tar med datterselskaper som også kan sitte med dine saker. Kredinor har f eks Kredinor Finans, som kjøper misligholdt gjeld fra andre selskaper. Det fins intet sentralt register eller portal, du må kontakte selskap for selskap. Misforstå ikke: De enkelte selskapene har gjort store teknologiske sprang som kommer kundene til gode, men man kan fortsatt ikke søke på tvers av selskapene.

Jobb nr 1

Å få oversikt over alt man skylder, er den aller viktigste jobben man gjør for å få egen privatøkonomi på fote. Snubler man i starten, vil man mislykkes med ryddejobben.  Da hjelper det lite med nytt budsjett og nedbetalingsavtaler.

Vi har sett gjennom tusenvis av søknader til Luksusfellen og hjulpet hundrevis av deltakere. Mange av dem har først forsøkt på egen hånd: De har kontaktet kreditorer, ringt til inkassoselskaper og skaffet oversikt. Tror de. Så kontakter de banken eller søker refinansieringslån på nettet. Ett nytt lån for å slette gamle smålån og ubetalte regninger. Eller de setter opp nedbetalingsavtaler med alle kreditorer.

Problemet er bare at de ikke fikk med seg den glemte regningen fra bilverkstedet, den ubetalte strømregningen fra Hafslund eller alle bompasseringene fra Autopass. Nå har fakturaen gått til lønnstrekk og velter hele nedbetalingsavtalen – eller det nye lånet. Mange mister motet etter en slik runddans. Et inkassoregister ville avdekket slike snubletråder.

Hva med gjeldsregisteret?

Gjør ikke gjeldsregistrene jobben enklere? Absolutt, men de gir bare oversikten over såkalte usikrede lån, dvs kredittkort, forbrukslån, handlekonti etc. Regjeringen ønsker at også sikrede lån, som bolig- og billån, skal inngå i oversikten. Det er svært bra. Men inkassosakene er fortsatt utenfor.

Derfor lager vi Inkassoregisteret

Dette bakgrunnen for at vi lager Inkassoregisteret.com Da kan du fullstendig gratis sjekke om du har noen inkassosaker. Du logger inn i vår tjeneste med BankID og henter så ut alle saker som selskapene har på ditt navn. Et søk i hundrevis av selskaper, gjort på noen sekunder.

Det er slett ikke bare dem som sliter økonomisk som vil ha nytte av et slikt register. Det var rundt 10 millioner inkassosaker i fjor. Det er lett å miste oversikten når man f eks er på flyttefot. Og hva skjedde med den fakturaen som ble sendt etter at du parkerte i det parkeringshuset i Tønsberg i forrige måned?

Dine data

Vårt mål er at dette skal gjøres via såkalte API-er (Application Programming Interface). Tenk på det som en liten bie som stikker av gårde i en sinnsyk fart til alle selskaper for å hente nettopp din sak. Dette skiller oss for øvrig fra et typisk register, hvor banker eller selskaper innrapporterer tall og data på fast basis. Dine data skal du kunne slette umiddelbart, hvis du ønsker det. Vi setter uansett en deadline for hvor lenge de lagres hos oss. Det er dine data, ikke våre. Vi skal bare hjelpe deg å finne dem.

Neste steg er å bygge det ut et støtteverktøy for profesjonelle bruker som bistår privatpersoner som vil forbedre privatøkonomien. Oversikt og en vei videre, med andre ord

Hvem er vi?

Jo, i tillegg til meg selv har vi:

Lene Drange: Programleder i Luksusfellen, har ledet kreditorforhandlingene og har besøkt de fleste NAV-kontor rundt om i landet for å lære bort hvordan vi løser saker. Driver også Snaponomi og Verdistiftelsen, som har gitt opplæring i privatøkonomi for noen tusen skoleelever

Rune Brunborg: Siviløkonom fra NHH, tidligere strategi- og kredittsjef i Skandiabanken, PwC-konsulent (ledet regulatoriske prosesser i bank/finans), seriegründer innen finansteknologi (Dealflow, Folio mfl)

Tomas Haavet: Utdannet innen IT fra UiO. CTO i Opoint, IT-sjef fra Sparebank1 Skadeforsikring, co-grunnlegger av bla Aktia, Travelopment mfl.

Pilotprosjekt i høst

Vi har fått kommersialiseringstilskudd på 700 000 kr fra Innovasjon Norge. I høst går vi i gang med et pilotprosjekt sammen med fem rådgivningskontor, femti privatpersoner og seks inkassoselskaper. Vi gjør dette for å skape et trygt Inkassoregister. Går du inn på Inkassoregisteret.com i dag, vil du bare finne informasjon, ikke en søkbar funksjon. Den skal vi lage i samarbeid med selskapene og brukerne.

Dårlig tid

Men vi har dårlig tid. Ved utgangen av mai var det ifølge NAV 184 000 arbeidssøkere i Norge. Mange som ble permitterte under pandemien har ikke fått jobben tilbake. Samtidig har vi observert at kreditorene har vært mindre aggressive under pandemien, på grunn av den spesielle situasjonen vi har vært gjennom. Nå er vi mer tilbake til normalen.

Ved utgangen av 2020 skyldte vi inkassoselskapene hele 114 milliarder kroner, fordelt over 10 millioner saker. I tillegg kommer alt det vi skylder staten i form av momskrav, bøter, restskatt etc

Rentene opp til høsten

Og rentene vil antakelig settes opp, allerede i september. Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO er redd for større økonomiske forskjeller de neste månedene:

https://www.dn.no/makrookonomi/sjefokonom-om-hoyere-renter-de-som-uforskyldt-har-mistet-jobben-pa-grunn-av-pandemien-er-i-en-vanskeligere-situasjon/2-1-1027024

Spare tid og penger

Vi ønsker å forkorte tiden på hver enkel sak fra tre uker til tre sekunder. Vi vil også avhjelpe inkassoselskapene selv som må betjene kunder via epost og telefon. Det er liten tvil om at dette i seg selv har en verdi. Men i tillegg vil vi utvikle Inkassoregisteret som et støtte- og beslutningsverktøy for alle som jobber med gjelds- og inkassosaker på vegne av andre.

Jeg kommer til å blogge fra vår prosess med å få Inkassoregisteret i virke. Hvordan går pilotprosjektet, Hvordan tjener vi penger selskapet, hvordan går pilotprosjektet, samarbeidet med inkassobransjen, myndighetene etc. Kort sagt: Veien videre.

Send meg innspill, forslag, tips til kontakt@inkassoregisteret.com

Presse

Responsen fra brukere, myndighetene, NAV, namsfogden, inkassoselskapene, Jussbuss, Forbrukerrådet mm har vært fantastisk. Men vi har en lang vei foran oss og dårlig tid!

Vi har allerede fått en del presse på Inkassoregisteret. Sjekk her (dessverre er enkelte saker bak betalingsmur).

TV2: Frustrert over inkassokaos – nå tar de selv grep

Nettavisen: Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim vil gjøre det lettere for privatpersoner å rydde opp i økonomien.

Dagbladet: Vil gjøre det lettere å komme ut av gjeldskrisa