FRADRAGSJAKT: Det er ikke for seint å føre opp fradrag som du hadde krav på i 2017

Mine ti beste skattetips

Ikke gå i "tilgode"-fella, og fremfor alt: Er du i tvil om du har rett til et fradrag: Før det opp, men legg ved en forklaring.

Publisert

1. Er du i tvil om en inntekt? Ikke før det opp!

I snitt «granskes» din skattemelding i bare noen sekunder. De fleste selvangivelser sjekkes nå maskinelt, ikke av et menneske som kan vurdere om for eksempel hobbyinntekten du førte opp egentlig ikke burde stått der. Derfor: Er du i tvil om en inntekt er skattepliktig? Ikke før den opp, men informer om tvilen din i et eget ark som du legger ved. Det er viktig.

PS: Får du skattemeldingen i nytt format, vil du legge merke til at feltet for tilleggsinformasjon ikke er tilgjengelig som før. Det er kun mulig å laste opp vedlegg på enkelte av postene i skattemeldingen. Du har mulighet til å sende vedlegg ved å bruke kontaktskjema eller bruke skattemeldingen i gammelt format

 

2. Er du i tvil om fradrag? Før det opp!

Er du derimot i tvil om du egentlig kan føre opp et fradrag eller ikke? Før det opp, men forklar hvorfor i et eget ark som du legger ved (se over). Spill med åpne kort, forklar hvorfor du er i tvil om beløpet kan føres opp. Da har du gode muligheter for at ligningsfunksjonæren (eller -maskinen) lar det passere og går videre til neste skattemelding minuttet etterpå.

 

3. Sjekk rapportørene. Nøye

Hvert eneste år blir det gjort fei. Av bankene, forsikringsselskapene, arbeidsgiverne, trygdeetaten. Kort sagt: De som skal rapportere inn hva du har på bankkonto eller hvor mye du har fått i lønn, gjør feil. Jobben med skattemeldingen starter allerede i januar når du fikk beholdningsoppgaver, lønns- og trekkoppgaver etc tilsendt i posten. Sjekk at tallene stemmer og sørg for at banken, jobben etc retter opp feilen og sender nytt skjema til skattemyndighetene.

 

Ifølge skatteetaten er det en del useriøse arbeidsgivere som hvert år av unnlater å rapportere inn forskuddstrekket. Da risikerer du å bli taperen. I hvert fall til feilen er rettet, og det kan ta tid.

 

4. Bare du kjenner din egen økonomi

Selv om selvangivelsen din ikke blir sjekka av en maskin, men et menneske av kjøtt og blod: Tror du virkelig at hun har full oversikt over din økonomi? At hun skjønner at du allerede betaler èn avis av egen lomme, og derfor ikke skal bli skattlagt for at jobben dekker et annet abonnement? Eller at du har et privat lån med fradragsrett for rentene?

 

5. Bli medlem av Skattebetalerforeningen

For 849 kroner i året får du tilgang til noen av de flinkeste skatterådgiverne i landet. Ringer du skattekontoret, får du neppe et uhildet svar på dine spørsmål. Hos Skattebetalerforeningen får du inntil en halvtimes gratis telefonbistand i året, bøker og medlemsblad inkludert i prisen, i tillegg til rabatt på mer omfattende skattebistand (skriving av klagebrev etc). Det er et knallkjøp. (PS: Dette er ikke en annonse 🙂

 

6. Dårlig tid? Søk utsettelse

Klarer du ikke å bli ferdig innen 30 april? Søk utsettelse. Du behøver ikke forfatte et langt brev med mange unnskyldninger. To-tre linjer er nok. Som regel går det greit å få utsatt innleveringen med èn måned. Gå inn via Altinn.no og fyll ut RF-1115 «Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen»Da får du automatisk 30 dagers utsettelse.

 

7. Aldri for seint å klage

Skattetoget er ikke gått hvis du neste år finner ut at du burde fått med deg et ekstra fradrag i årets selvangivelse. Ellers hvis du på nettstedet mitt et fradrag som du burde tatt med i 2021. Fra og med inntektsåret 2016 kan du selv endre skattemeldingen din etter leveringsfristen. Du kan endre opplysninger i tre år etter innleveringsfristen. Tidligere måtte du klage på ligningen for å endre opplysninger i en levert selvangivelse. Du kan endre tidligere skattemeldinger når som helst på året, det behøver ikke være i forbindelse med årets skatteoppgjør.

 

8. Sjekk skatteoppgjøret. Nøye

Du bør i det minste sjekke at ligningskontoret har fått med seg dine korrigeringer av selvangivelsen. Hvert år ser Skattebetalerforeningen eksempler på at likningskontor har glemt å ta med endringer som er gjort av skattyteren. Har det skjedd en helt åpenbar feil, kan du ringe likningskontoret og be om at de korrigerer feilen. Men hovedregelen er at klagen skal være skriftlig.

 

9. Ikke gå i «til gode-fella »

Test deg selv: 1. Du har fått igjen på skatten. Går du på fradragsjakt ? 2. Du har fått restskatt. Går du nå på fradragsjakt? Dessverre svarer nok mange nei på det første spørsmålet og ja på det siste. En del som får tilbake på skatten leverer selvangivelsen dagen etter, i ren gledesrus, mens andre er redd for å gå glipp av tilgodebeløpet hvis de «tukler» med skatten. Bare tull. Jeg skal fortelle deg en liten hemmelighet: Ligningsmyndighetene setter skattetrekket ditt slik at du kommer til å få noe tilbake når skatteoppgjøret et klart. Iallfall hvis du har en normal økonomi. Dermed får staten i pose og pengesekk: Flere penger inn hver måned via skattetrekket og færre som retter på selvangivelsen i etterkant. Smart for staten, dumt for deg.

10. Hva skjedde i fjor?

Synes du det er vanskelig å finne fram i jungelen av fradrag? Ok, tenk enklere: Hva endret seg i livet ditt i fjor? Byttet du jobb? Tok du opp mer lån? Skilte du deg? Fikk dere flere barn? Lånte du av foreldre for å kjøpe bolig? Skattemeldingen baserer seg på gjentakelser. Fjoråret var omtrent det samme som året før. Derfor bør du være spesielt oppmerksom på økonomiske hendelser som endret seg i nettopp fjoråret.

Annonse