Hvordan finner du «grønne» aksjefond?

Det siste året har nordmenns apetitt på "grønne" og bærekraftige fond økt kraftig. Her er råd til hvordan du skal kunne finne disse fondene

Publisert

I går kom nyheten om at Nordnets fire internasjonale indeksfond  vil følge en ny ESG-indeks (Environmental, Social, Governance).

Nylig lanserte DNB sitt Klima Indeks, som vil følge en indeks satt sammen for å være i tråd med Parisavtalen.

To grønne blad

I januar gikk hele 74 prosent av nettokjøp hos Sbanken inn i fondene med bankens høyeste etiske merking – to grønne blad. Kobler du også inn det miljømessige aspektet, så var 25 prosent av totalt nettokjøp i fond med både to grønne blad og lavkarbon-merking.

Ulik merking

Økt etterspørsel henger nok også sammen med at mange selskaper og fond i denne svært brede og vagt definerte «sektoren», gjorde det svært bra i 2020. Dermed er også tilbudet av slike fond blitt mye større. Men hvordan kan du finne fond som har en god ESG-merking, eller har lavt karbonavtrykk, for eksempel. Her er en liten guide til hvordan du kan bruke ulike banker, analyseselskap og fondsplattformer for å finne «dine» fond:

Morningstar.no: Du kan f eks kan du klikke på fanen ”Sustainability”, som gir en grundig evaluering av «ditt» fonds bærekraft. Det er brutt ned på bærebraft-score, ESG-fordeling og karbonmåltall. Bra, men ikke se deg blind på disse tallene. Det er både feilkilder, datagrunnlaget er ennå litt vagt, og det er en del fond uten score. Litt rart at f eks DNB Grønt Norden får bare to av fem «glober».

Nordnet: Her kan du krysse av «Lav Co2-risiko» i fondsoversikten. For å få markeringen med et grønt blad, må fondet ha en lav CO₂-risikoverdi og ha begrenset eksponering mot fossile brennstoff. I tillegg lar Nordnet deg klikke bort fond med «uønsket beholdning», for eksempel «dyretesting», «termisk kull», «palmeolje» eller «våpen». Fiffig. Du kan velge bort noen eller alle i denne boksen.

Sbanken: Ser ut til å bruke den samme «lav CO2-risiko» merkingen som Nordnet, men har i tillegg en etisk merking som er delt i fire: 1 eller 2 grønne blad som topp, deretter gult blad og rød varseltrekant. En rød trekant betyr at fondet ikke overholder, altså bryter med, minimumsstandard for bærekraft som kreves for ett grønt eller gult blad. Tilbyr også etisk «sparepakke», dvs en fem fond som med høy etisk merking som er fordelt på aktive og passive fond i ulike regioner og bransjer.

DNB: I Spareappen kan du klikke av om du ønsker etiske fond, som må være forholdsvis grovt kalibrert, siden 347 av i alt 441 fond passer inn.

Kron: Enkelte fondsplattformer, som Kron, pakker sammen flere bærekraftige fond i en pakke: Dels globale indeksfond med god ESG-rating, som KLP Global Mer Samfunnsansvar, dels aktive, målretta fond som investerer i miljøteknologi. Ulempen er litt høyere kostnader enn rene indeksfond, fordelen er at noen smartinger har evaluert disse fondene og skilt mellom grønne og grå fond.

Det finnes også en svanemerking av fond, men det er få norske og nordiske fond utenom KLP som har sertifisert seg på denne måten.