LANG TUR? Skal du bo en stund i utlandet, enten som student på loffen eller pensjonist på "overvintring", behøver du utvidet reiseforsikring

Her er riktige forsikringer for din alder

Du bør endre forsikringene dine etterhvert som du blir eldre. Hvis ikke, risikerer du høy pris og dårlig dekning.

Publisert – Sist oppdatert 17.10.2023

Forsikre katastrofene i din privatøkonomi, ikke bagatellene. Det er en god, generell forsikringsregel. At huset brenner ned, bilen totalvrakes eller du blir 60 % ufør, kan få store følger for din privatøkonomi – med mindre du har en god forsikring.

Husk å endre

At du knuser mobilen eller glemmer gifteringen, gir ingen privatøkonomiske sjokk – selv om det er ergerlig og selv om det selvsagt selges forsikringer også mot dette. Prioriter de viktige forsikringene, med andre ord, men det kreves også at du endrer disse forsikringene når du blir eldre, Her er en liste over det du bør huske på:

 

Under 25: Studenten, flyttet hjemmefra:

Innboforsikring: Du bør ha en forsikring som dekker innboet på hybelen, men sjekk om du dekkes av dine foreldres forsikring, så lenge du er folkeregistrert på hjemstedet.  Noen selskaper har en toårsgrense på denne dekningen. Kjøper du egen bolig eller flytter permanent, må du uansett ha egen innboforsikring.

PS: Ikke gå i kollektivfella: Har du ulåst soveromsdør i kollektivet, kan du risikere avkortninger. I tillegg kan du risikere at forsikringsselskapet nekter å erstatte tyveri fra fellesrom. Sjekk med ditt forsikringsselskap.

 

Bilforsikring: Har du kjøpt bil? Du kan ikke kjøre på norske veier uten ansvarsforsikring. Du kan kun droppe den hvis du avskilter bilen. Den dekker alle skader som du og din bil påfører andre mennesker, ting eller kjøretøy. Men den dekker ikke skadene på din egen bil.

 

En kaskoforsikring dekker også skader på egen bil hvis det er du som er skyld i skaden. Men er du ung og har lav bonus, er det ikke sikkert det lønner seg. Den er ofte svært dyr for slike kunder. Kjøp deg en billig bil, kjør forsiktig og bygg opp bonus og skaff deg heller kaskoforsikring hvis neste bil bikker 50 000 – 100 000 kroner i verdi. Sjekk også hvilke selskaper som gir unge kunder best startbonus. Det vanlige har vært 20 % bonus, men hos f eks Frende får du 50 %, hvis foreldrene dine allerede er kunder der – og du har benyttet deres bil jevnlig

 

Reiseforsikring:

En helårs reiseforsikring sikrer deg både på ferieturen til London og når du er på studentkro. Reiser du kun i EØS-land, vil et europeisk helsetrygdkort sikre deg samme nødvendige sykehjelp som innbyggerne i ferielandet. Du skaffer det gratis på helsenorge.no. Merk at enkelte selskaper dekker alle familiemedlemmer til de fyller 20 pr, selv om de bor på ulike steder.

 

Personforsikring:

Blir du ufør som ung, risikerer du å ende opp med en lav uførepensjon fra Folketrygden, siden du har jobbet få eller ingen år. Er du enslig under 26 år, får du riktig nok en tilleggspensjon, som «løfter» uføretrygden til rundt 300 000 kroner (2,91 G), men det er likevel en svært lav inntekt.. Derfor er det viktig å kjøpe en forsikring som dekker uførhet både ved ulykke og sykdom. Hvis foreldrene dine har kjøpt en barneforsikring, gjelder den som regel til du er 20 – 26 år. Etter dette bør du kjøpe egen personforsikring. Sjekk først om du kan få en billig kollektiv forsikring gjennom ung-avdelingen hos ditt fagforbund.

Annonse

Sjekk forsikringene dine!

Du kan fort spare tusenlapper på å sende forsikringene dine på anbud!

25-35 år: Etableringsfasen

Husforsikring: Hvis du bor i en leilighet, er som regel selve bygningen forsikret gjennom borettslagets eller sameiets felles bygningsforsikring. Du behøver bare en innboforsikring. Ettersom årene går, og du skaffer deg mer innbo, møbler og andre dyrere eiendeler, bør du sjekke at denne forsikringen dekker en høy nok innboverdi. Vi undervurderer ofte verdien på det vi faktisk eier. Husk at en forsikring skal dekke gjenkjøpskostnaden, ikke hva de ulike tingene er verdt akkurat nå.

 

Hvis du skifter leiligheten med et rekkehus, villa eller tomannsbolig, bør du ha egen husforsikring, som dekker brann, naturskader og annet, det vil si selve bygningen.

 

 

Reise: Husk at reiseforsikringene har noen begrensninger i forhold til forsikringssum og hvilke type skader som dekkes. Vurder derfor om du behøver en separat verdisakforsikring på de mest verdifulle tingene, slik som bunad, dyrt foto- eller alpinutstyr.

 

Uføreforsikring: Særlig i denne aldersgruppen, er det ekstremt viktig å sørge for en god uføreforsikring. Årsaken er at man ofte har svært høye lån i forhold til sikkerhet og inntekt. Må man leve med lavere inntekt på grunn av langvarig sykdom, kan man få problemer med å betjene lånene. Sjekk først hva du kan få via en såkalt kollektiv ordning via din fagforening. Det er som regel klart billigst.

I denne aldersgruppen er det viktig med en kombinasjon av uførerente og –kapital. Man bør ha en uførekapital som er såpass høy at 50 prosent av boliggjelden kan betales ut. Men med en såpass langt tidshorisont som ufør, bør man også ha en løpende uførerente.

 

Bilforsikring: Pass på at kilometerstanden i forsikringen er i samsvar med hvor mye du faktisk kjører. Har du satt opp 12 000 i forsikringen, men bikker 10-11 000 allerede etter et halvt år? Da bør du gi beskjed til selskapet, ellers kan du risikere avkortning ved skade. Eller kanskje du har byttet jobb nærmere hjemmet ditt, solgt hytta eller gjort andre ting som fører til at du kjører langt mindre? Gi beskjed, så senkes prisen.

 

Barneforsikring: En god barneforsikring er ikke et absolutt must, men den dekker en del kostnader som du ellers ikke får fra staten. Kjøp en forsikring som dekker uførhet ved sykdom, ikke bare ulykke, og prioriter en forsikring med god uførepensjon. Ytelser som ombygging av bolig og tilgang til et godt helsevesen, er som regel godt nok ivaretatt av det offentlige. Men du får som regel ikke dagpenger hvis du må ta ekstra fri fra jobben for å være på sykehuset hvis barnet får et langvarig opphold. Gode barneforsikringer inneholder også dekninger for en del kritiske sykdommer, for eksempel kreft. De fleste barn blir heldigvis friske fra en kreftsykdom, men du får økonomisk handlefrihet til å jobbe redusert i en periode mens barnet kommer seg. Du får utbetalt pengene når diagnosen er satt, uavhengig om barnet blir friskt eller ikke. Den viktigste dekningen er likevel en ekstra uførepensjonen i tilfelle barnet skulle bli arbeidsufør.

 

 

35-55 år: Etablert

Bilforsikring:

Skal du kjøpe bil nummer 2? Før måtte du ofte starte bonusopptjeningen fra scratch av, med 20 % startbonus, men flere selskaper har endret praksis og lar deg få like høy startbonus på bil nummer 2, som du har på din gamle bil. Sjekk litt rundt.

 

Har barna blitt så gamle at de vil kjøpe egen bil? Mange unge bilkjøpere setter forsikringen på foreldrenes navn, for å få høyere bonus. Men vinningen kan fort gå opp i spinningen: Barnet vil jo selv ikke opparbeide seg bonus. I starten av ”bilkarrieren” kjøper hun kanskje en billig bil, uten kasko. Når hun blir eldre og vil ha en driftssikker familiebil med kasko, kan det bli dyrt når hun ikke har opparbeidet seg egen bonus.

 

Innboforsikring: Det er ikke alltid like lett å huske hva du eier og verdien av dette, spesielt ikke når det er lenge siden du kjøpte innboet. Et godt tips er å dokumentere hva du eier. Lag lister, ta bilder eller en video med mobiltelefonen. Lag en sikkerhetskopi av dette, i tilfelle brann eller tyveri.

 

Egenandeler og selvassuranse: Når økonomien blir bedre, kan man med fordel øke egenandelene eller kutte mindre forsikringer. Dette gjelder spesielt ved skadeforsikringer, men kan også gjelde for enkelte personforsikringer. Sjekk for eksempel om du har gamle forsikringer som er knyttet til engangsutbetalinger ved død eller uførhet. Det er jo ikke gitt at det er like nødvendig med en stor engangsutbetaling hvis lånet er delvis nedbetalt etter at du tegnet forsikringene. Det gir lavere årlig pris. Lave egenandeler er ok når økonomien er litt mer presset

 

Hytteforsikring: Er hytta renovert? Har dere fått lagt inn strøm eller vann? Husk å melde fra til forsikringsselskapet, ellers risikerer dere avkorting ved for eksempel lekkasjer etter frostskader. Forsikringsprisen som en enkel hytte uten vann eller strøm er naturlig nok mye lavere enn for enn renovert, moderne hytte.

 

Over 55 år:

 

Reiseforsikring: Mange pensjonister ferierer i utlandet over lengre tid. Da bør du sjekke hvor lenge en reiseforsikring faktisk gjelder. En del setter en maksgrense på 60 dager. Skal du oppholde deg enda lenger i utlandet, bør du kjøpe tilleggsforsikring. Eventuelt kan du dra hjem til Norge for noen dager, siden forsikringen «resettes» når du lander i hjemlandet. Grensen på 60 dager er ikke totalt per år, men per reise.

 

Vær også oppmerksom på at enkelte reiseforsikringer har en aldersgrense på for eksempel 70 år. Er du eldre, må du kjøpe en spesialforsikring, eventuelt velge et selskap som ikke har denne begrensningen. Det samme gjelder reiseforsikringer som er innebakt i kredittkortet du betaler reisen med. Det er en lei felle å gå i.

 

Uføreforsikring: Har barna flyttet ut av redet, kan du ofte droppe uføreforsikring. Mange aldersgruppen 55 + har nedbetalt mye av gjelden og sitter med store verdier i bolig og fond. I tillegg har de kanskje en gammeldags tjenestepensjon med en god uføredekning. Sist, men ikke minst, er det uansett kort tid til du kan begynne å ta ut ordinær alderspensjon.

Husk også at pensjonsinntekten normalt ikke er like høy som inntekten du hadde som yrkesaktiv. Derfor kan det igjen være aktuelt å minske egenandelene som du kanskje økte når økonomien var bedre.

 

Husforsikring Bor du i et gammelt hus? Enkelte husforsikringer har en ”aldersgrense” for dekning av enkelte skader, som sopp eller skadedyr. Det tilbys for eksempel en superdekning når du kjøper forsikringen, men den dekker bare hus som for eksempel er under 60 eller 70 år gamle. Hvis huset etter hvert går over denne aldersgrensen, kan du jo sjekke om du kan få en separat dekning, eventuelt om det fins andre selskaper som ikke har en like streng aldersgrense.

 

Annonse