GEVINST? Vanligvis må du betale over 30 % skatt på fondsgevinster. Men ikke når du har lav inntekt.

Få skattefri kapitalinntekt!

Du kan enkelt trylle bort skatten på renteinntekter og aksje- og fondsgevinster

Publisert

Alle, absolutt alle, må betale skatt av renter og aksjegevinster, ikke sant? Feil. Du kan bli nullskatteyter!  Svært få vet at studenter og andre med lav lønn slipper å betale skatt av kapitalinntekter som bankrenter, fonds- og aksjegevinster.

Da bør du passe på følgende:

  1. Personer over 17 år kan ha inntil 52 450 kroner samlet i kapitalinntekter i året (tilsvarende personfradraget), uten at det utløser skatt på gevinsten.
  2. Hvis det er aksjegevinster, er fribeløpet litt mindre: 36 420 kr i gevinster. Justeringsfaktor på 1,44. Du sparer dermed inntil 11 540 kroner i skatt i år!
  3. Forutsetningen er at lønnsinntekten ikke overstiger 31 800 kroner (minstefradraget) det samme året.
  4. Kombinasjonen arbeidsinntekt og kapitalinntekt kan ikke overstige 84 250, summen av minstefradrag og personfradrag

Det er ikke slik at det blir skatt fra første krone straks kapitalinntektene bikker personfradraget på 52 450, men det blir skatt på det overskytende.

Sjekk før jul

I desember vet du bedre hvor mye du har tjent i løpet av inneværende år og kan enkelt selge så mange fondsandeler før nyttår at du slipper gevinstskatten.

Eksempel: Du eier et fond med 20 000 kroner i gevinst og det ser ut til at lønna på deltidsjobben blir 30 000 kroner i år. Skatt på salgsgevinst = 0. Hadde du hatt en mer normal inntekt, ville gevinstskatten blitt inntil 6 336 kroner (31,68 %). Pengene fra salget kan fint plasseres i et nytt fond. Du kan gjerne kjøpe tilbake det samme fondet – eller aksjen, men da bør du vente en uke eller to for å unngå såkalt gjennomskjæring fra skattemyndighetene.