Bytt lønn mot frynsegoder

Både du og arbeidsgiver kan tjene tusenlapper på å gjøre om lønn til skattegunstige frynsegoder.

Publisert

I utgangspunktet er alle frynsegoder skattepliktige som lønn og skal verdsettes til full verdi. Men det finnes mange skattemessige unntak som vil gjøre det gunstig å forhandle med arbeidsgiver om å få disse frynsegodene i stedet for lønnstillegg.

EKSEMPEL

Du betaler toppskatt (over 617 500) og får tilbud om å «bytte inn» en lønnsøkning på 5000 kroner mot et skattefritt frynsegode på samme sum.

Besparelse for deg:

Skattebesparelse:                   5 000 x 43,4 prosent:      2 170

– Tapte feriepenger:               5 000 x 10,2 prosent          510

+ Skatt av feriepenger:              510 x 43,4 prosent           221

= Netto besparelse:                                                              1 881

 

Besparelse for arbeidsgiver:

14,1 prosent arbeidsgiveravgift:                      705

+ 10,2 prosent feriepenger:                             510

+ 14,1 prosent arbeidsgiveravgift av 510:         72

SUM:                                                             1 287

– skattefradrag:                                                 283

Netto besparelse:                                           1 004

 

Resultat:

Begge kommer bedre ut av dette byttet. Den eneste som taper er staten. Eksempelet tar ikke hensyn til at du kan tape pensjonspoeng ved omgjøring fra lønn til frynsegoder. Tjener du allerede over 7,1 G (709 000), vil du riktig nok ikke tape folketrygd, siden du allerede har bikket grensen for opptjening der. Men du kan tape noe i innskuddspensjon, siden pensjon beregnes av lønn. En lønnsøkning på 5000 kroner kunne jo gitt et ekstra pensjonsinnskudd på 100-350 kr.

 

Gunstige unntak

Enkelte frynsegoder er i sin helhet unntatt fra beskatning, slik som billig lunsj, gratis aviser og rimelige velferdstiltak (julebord etc). Andre ytelser er underlagt en svært lempelig beskatning, slik som mobil og bredbånd. I år er det kommet en rekke endringer i beskatning av frynsegoder. For eksempel er skattefri barnehage tatt bort, samt bonus for forslag til forbedringer. I tillegg er reglene for både fri avis, gaver og rabatter gjort om

 

Noen av de gunstigste frynsegodene

AVIS: Gratis avis(er) er et svært vanlig frynsegode. Fra og med i år forenkles reglene ved at det ikke lenger skal stilles krav om at du må ha «et spesielt informasjonsbehov» for å få skattefrie aviser. Det skal være tilstrekkelig at du har «tjenstlig behov». Videre oppheves kravet om at du må abonnere på minst en dagsavis i tillegg. Alle aviser blir skattefrie.

Verdi: 2000–10 000 kroner.

 

BANKKORT: Arbeidsgiver kan dekke årsavgiften på bank- eller kredittkort så lenge det er et tjenstlig behov for kortet, for eksempel fordi du av og til legger ut for jobbutgifter med kortet.

Verdi: 0–500 kroner.

 

BOLIGLÅN: Arbeidsgiver kan låne deg penger til en rente som ligger under bankens. Den skattefrie grensen går ved den såkalte normrenten, som for tiden er 2,1 prosent. Noen fagforeninger har forhandlet frem svært gunstige renteavtaler for sine medlemmer. Det er ikke skattepliktig, selv om den ligger under normrenten i enkelte måneder.

Verdi: Med et boliglån på 3 millioner sparer du 0 – 15 000 kr

 

BRILLER: Jobben kan skattefritt dekke kjøp av spesialtilpassede brilleglass med rimelig innfatning til bruk ved dataskjerm. Forutsetningen er at behovet er bekreftet av lege eller optiker. 1 000 – 2 000 kr

 

FIRMAHYTTE: Skattefritt så lenge dere er flere enn ti ansatte og de fleste har tilgang til hytta.

Verdi: 2000–20 000 kr.

 

FIRMABIL: Den skattepliktige fordelen beregnes til 30 prosent av bilens listepris  inntil 308 500 kroner og 20 prosent av det overskytende. Biler over tre år verdsettes til 75 prosent av listepris som ny. Størst positiv effekt for firmabiler under 400 000 og eldre biler.

I arbeidsforhold skattlegges inntektstillegget som lønnsinntekt.

 

Eksempel

En bil med listepris på kr 390.000, gir et påslag i skattepliktig inntekt i 2019 som regnes ut slik:

Kr 308 500 * 0,3:      kr 92 550

 + Kr 81 500 * 0,2:     kr 16.300

Sum                           kr 108 850

 

Du må betale ca 47 500 kr skatt for fordelen om du betaler toppskatt.

 

Verdi: 0–50 000 kroner.

 

FORSIKRING: At arbeidsgiver dekker en kollektiv pensjonsforsikring, utløser ingen skatteplikt for deg. Du kan også få påspandert helseforsikring skattefritt.

 

GAVER

Det kom nye regler for skattefrie gaver i 2019.

  • Blant annet forsvant skattefriheten for gullklokka.
  • Kravet til tjenestetid i bedriften for å motta skattefrie gaver senkes til 20 år. Deretter kan du motta gave for inntil 8000 kr skattefritt etter hvert tiende år. Skattefri gullklokke forsvant.
  • I tillegg ble beløpsgrensen økt til 4000 kr for en rekke gaver knyttet til markeringer som bryllup, 50-årsdag etc.
  • Det skattefrie beløpet økes til 2000 kr for julegaver etc i løpet av året

 

 

Forutsetningen er at det er en generell ordning i bedriften og ikke gis som kontanter. Et gavekort som kan brukes i mange butikker er imidlertid ok.

 

Verdi: 2 000 – 8 000 kr

 

HELSESTUDIO: Får du dekket personlig medlemskap på helsestudio blir det skatteplikt. Men jobben kan leie inn instruktører fra det samme helsestudioet for å ha fellestrening, enten på jobben eller i studioet.

Verdi: 1 000 – 3 000 kroner.

 

DATAUTSTYR: Skattefritt å låne når det er begrunnet i tjenstlig bruk. Mange kjøper brukt datautstyr av arbeidsgiver etter noen år. Da bør man holde tunga rett i munnen for å unngå skattesmell. Betaler du mindre enn antatt markedsverdi, beskattes det som lønn. Skatteetaten har fastsatt hva du minimum må betale:

  • Utstyr mindre enn ett år gammelt: 80 % av opprinnelig kostpris
  • 1 – 2 år: 50 %
  • 2 – 3 år: 20 %
  • Utstyr som er 3 år eller eldre: 500 kroner

Opprinnelig kostpris er arbeidsgivers kostpris inklusive moms, fratrukket rabatter.

Eksempel: Du låner en Ipad av arbeidsgiver, som ble kjøpt i 2016 for 5.000 kroner. Du sluttet i fjor og fikk med deg Ipaden for en tusenlapp uten noen skattemessig effekt.

 

Verdi: 0 – 10 000 kr

 

 

FLYTTEKOSTNADER: Må du flytte på grunn av jobb, kan arbeidsgiver skattefritt dekke flytteutgiftene.

Verdi: 40 000 – 60 000 kr

 

HJEMMEKONTOR: Hvis du har et eget rom som brukes til arbeid for arbeidsgiver, kan du skattefritt motta «leieinntekt» fra arbeidsgiver. Enten som rommets andel av faktiske kostnader for hele boligen, eller et standardbeløp på1 800 kr per år.

Verdi: minst 1800 kroner.

 

LUNSJ: Fri lunsj gir skattesmell. Men en dom fra Jæren tingrett i november 1999 åpner for skattefri bedriftskantine såframt de ansatte dekker ca 50 prosent av råvarene for vanlig hverdagsmat. Har dere en rausere lunsjordning, med varm mat, dyrere pålegg eller lignende, må du dekke hele råvarekosten til arbeidsgiver for å slippe skatt. I 2019 er skattepliktig beløp 46 kroner per dag. Gratis kaffe, te, juice og frukt er uansett ikke skattepliktig.

 

Verdi: 6000 kroner.

 

PARKERING: Skattefritt selv om du bruker plassen på fritiden, for eksempel til kinobesøk.

Verdi: 1000–5000 kroner.

 

PERSONALRABATTER: Fra nyttår ble det innført klarere regler for skattefritaket for personalrabatter. Slike rabatter vil være skattefrie inntil en verdi på kr 8 000 i året, men bare når rabatten ikke overstiger 50 prosent av omsetningsverdien.

Verdi: 8000 kr

 

RØYKEAVVENNING: Går du på kurs for å stumpe røyken, kan jobben betale kursavgiften uten at du må skatte av det.

Verdi: 1000–5000 kroner.

 

SMÅLÅN: Skattefritt, men bare dersom lånesummen er maks 58 130 kroner (3/5 av folketrygdens grunnbeløp) og lånet skal tilbakebetales innen 12 måneder. Så slipper du dyrt forbrukslån.

Verdi: minst 2500 kroner.

 

TELEFON OG BREDBÅND:

Såkalte elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester) som fasttelefon,

mobiltelefon og bredbånd er slått sammen til èn frynsegodepost, og skattemessig forenklet. Du får et fast inntektstillegg på 4 392 kr uavhengig av hvor mange tjenester du får dekket og hvor mye du bruker dem. Det betyr drøyt 1900 kr i skatt hvis du betaler toppskatt. Svært gunstig hvis du får dekket alle tre tjenestene og bruker dem mye. Ugunstig hvis du bare får dekket mobilen og uansett ikke bruker mer enn 1-2 GB kr per måned. Da kan det være mer gunstig å ha abonnementet selv og motta utgiftsgodtgjørelse. Da blir du bare beskattet for faktisk bruk, ikke 4392 kr.

 

Hva om du ikke bruker mobilen privat overhodet? Hvis du kan bevise dette, for eksempel i en

skriftlig avtale om ikke-bruk mellom deg og jobben, skal du ikke skattlegges for mobilen. Men da må det heller ikke mottas private samtaler på mobilen, selv om disse er gratis.

 

Tips: Har du bare hatt fri mobil deler av året? Du skal bare skattlegges for 366 kr per mnd. Begynte du for eksempel i ny jobb 1. april i fjor, må du skatte av 3 294 kr, ikke 4392 kr.

 

Verdi: 0 – 10 000 kroner.

 

TIDSSKRIFTER: Ingen skatt hvis du får dem levert på jobben.

Verdi: 500–2000 kroner.

Annonse