SPAR PÅ HUSFORSIKRINGEN: Bil- og husforsikringen er som regel de dyreste forsikringene vi har

9 tips for en bedre og billigere husforsikring

Du kan spare mye penger på å skaffe deg en billigere boligforsikring, men pass på at du ikke bytter deg til en dårligere forsikring. Pris er bare ett parameter.

Publisert

Når du eier hus, er det to forsikringer du må forholde deg til: villa- (eller husforsikring) og innboforsikring. Det kan godt hende at villaforsikringen selges med en innboforsikring inkludert. Da dekker den både skader på huset , samt innbo og løsøre (innboforsikringen). Den inkluderer vanligvis også en ansvar- og rettshjelpforsikring.

Full verdi

Husforsikringen er en såkalt fullverdiforsikring. Det betyr at hvis ditt hus brenner ned til grunnen, vil du få dekket  det som det koster å bygge opp tilsvarende hus/bygning. Det er forsikringsselskapet som har ansvar for at den dekningen er høy nok. Når det gjelder innbodelen, derimot, må du selv passe på at forsikringssummen er høy nok til å dekke alle eiendeler i tilfelle brann.

Samle forsikringene?

Selve innboforsikringen kan selvsagt tegnes for seg i et annet selskap, men som regel er det billigst og mest praktisk å ha begge forsikringer i samme selskap. Da vil du vanligvis slippe to egenandeler dersom skaden omfatter både hus og innbo .

Annonse

Finn beste boligalarm

Gjør boligen din enda tryggere
Redusér risiko for innbrudd og brann. Øk sannsynligheten for at både menneske-, dyreliv og verdisaker reddes i tide.

Her er noen tips for å få best mulig forsikring til lavest mulig pris:

 

 1. Sjekk prisene hos flere: Bil- og husforsikring er som regel de aller dyreste forsikringene du har. Derfor er det svært viktig at du får den beste forsikringen til den laveste prisen. Send derfor ut forsikring(ene) på anbud ved å klikke her (betalt samarbeid)
 2. Epler og pærer: Vær sikker på at du sammenligner epler med epler når du får tilbud fra de ulike forsikringsselskapene. Mens noen selskaper har valgt å dekke for eksempel skadedyrangrep i basisforsikringen, må du kjøpe egne ”tilleggspakker” hos andre selskaper. Det betyr at selskapet med den laveste prisen, som ikke har dette inkludert i prisen, kan bli blant de dyreste hvis du må kjøpe dekningen i tillegg.
 3. Sjekk hva som ikke dekkes: Forsikringene som tilbys er sjelden helt like. Det er for eksempel variasjoner i hva som ikke dekkes. Her er noen av de mest vanlige forholdene som ikke dekkes gjennom en basis villaforsikring:
 • Skader fra utett tak
 • Setningsskader, og skader som skyldes dårlig fundamentering og konstruksjonsfeil
 • Kunstverk og andre dyre enketgjenstander
 • Sopp, råte og innsektskader.
 • Enkelte av disse skadene, som sopp og råteskader, samt lekkasjeskader kan du imidlertid få dekning for gjennom tilleggsforsikringer.
Annonse

Sammenlign tilbud på Forsikringer

Velg forsikringene du trenger. Få opptil 3 ulike pristilbud ved å bruke vår gratis tjeneste.

 

 • 4. Sjekk innboets verdi: Hvis du har innboforsikring inkludert i husforsikringen, bør du sjekke at dekningen er høy nok. Ofte undervurderer vi hvor mye vi faktisk eier. Husk at du ikke skal beregne bruktverdien av det du eier, men hvor mye det faktisk vil koste deg å kjøpe alt du eier på ny. Gjenanskaffelseskostnaden, med andre ord. Vurder heller om du skal øke egenandelen noe, det gir utslag på prisen. Ofte har vi altfor lav egenandel på husforsikringen.
 1. Dekker de unge: Selv om sønnen eller datteren din flytter på hybel for å studere, kan hun eller han fortsatt være dekket av deres innboforsikring. Det er slett ikke sikkert at de behøver å tegne en egen forsikring, siden de som regel er registrert på foreldrenes adresse i folkeregisteret. Men sjekk for sikkerhets skyld med ditt selskap. Enkelte selskaper har klausuler for barna, for eksempel at de bare er dekket de første to årene de bor hjemmefra.
 2. Aldersgrense: Enkelte forsikringsselskap tilbyr gode pluss- eller supervarianter av husforsikringen hvor for eksempel sopp eller råtedekning er dekket gjennom et lite tillegg i prisen. Men det kan hende at den kun gjelder for kunder med hus som er yngre enn 50 eller 60 år. Det kan være verdt å sjekke om du kan flytte til et selskap som ikke har en slik aldersklausul for å kunne tilby plussvarianten.
 3. Skadeforebyggende tiltak: Husk at en del skadeforebyggende tiltak, som alarm eller vannstoppventil, kan utløse solide rabatter, men disse avslagene varierer fra selskap til selskap. Hvilke tiltak som faktisk premieres, varierer også. Her er noen tiltak som normalt kan senke prisen

* Vannstoppventil

* El-kontroll

* Brann og innbruddsalarm tilknyttet alarmsentral

* Rør-i-rør-system, hele huset

* FG-godkjent lås i alle inngangsdører

* Vinduslås

* Komfyralarm

Sjekk om du allerede har gjennomført ett eller flere av tiltakene på listen. Har du fått vannstoppventil på kjøkkenet? Gi beskjed til forsikringsselskapet. De kan jo ikke vite om disse forholdene.

 

 1. OBOS-medlem, NAF-medlem etc: Er du medlem i organisasjoner som OBOS, Norges Bondelag, eller jobber i en bedrift med forsikringsavtaler, kan du fort få 10-15 prosent rabatt på prisen. Det samme skjer med fagorganiserte: Leger, tannleger etc har gjennom Akademikerne tilgang til rabatterte forsikringer i Storebrand. Husk å legge inn denne infoen når du sender dine forsikringer ut på anbud. Spesielt på husforsikringer vil jo en slik rabatt sende prisen med flere hundrelapper.
 2. LO-medlem? Er du organisert i LO, har du som regel en innboforsikring inkludert i medlemskontingenten. Dette er en god kollektiv hjemforsikring gjennom Sparebank1. Da er det en fordel å kjøpe en husforsikring strippet for innbo, siden du normalt ikke tjener noe på å være dobbeltforsikret innen skadeforsikring.

 

 

Annonse