Tjen skattefritt før nyttår!

Pass på at du får med deg alle skattefrie inntekter før året er omme

Publisert

1 Bruk opp frikortet:

Har du tjent under 55 000 kroner hittil i år? Da har du ikke brukt opp frikortet for 2019. Sjekk hvor mye du har tjent hittil i år og ta en førjulsjobb fullstendig skattefritt!

2 Skattefri «hjemmehjelp»:

Selv om du har tjent over frikortgrensa i 2019, kan du motta inntil 6 000 skattefrie kroner hvert år av privatpersoner hvis det dreier seg om mindre tjenester i hjem eller hytte (maling, luking, snømåking, barnepass, vasking etc.). Større jobb? Det kan lønne seg å begynne i 2019 og motta 6 000 kroner skattefritt i år, og sluttføre jobben og motta inntil 6 000 kroner skattefritt i 2020.

3 Utsett inntekt til 2020:

Hvis du i 2019 passerer toppskattegrensen på 617 500 kroner, fyker skattesatsen på den siste krona opp med 9 prosentpoeng til 43,4 prosent. Bikker du 964 800, øker den med ytterligere 3 prosentpoeng. Da kan det være lurt å utsette inntekter eller provisjoner til over nyttår, hvis du tjener mindre da.

Annonse