RIKTIG FRADRAG: Lar du skattekortet være som det er, får du for høyt rentefradrag og risikerer restskatt neste år

Rentekutt gir deg skattesmell i 2021!

Nå bør du endre skattekortet ditt. Hvis ikke får du en lei restskatt i 2021

Publisert

Ditt skattekort er basert på gamle opplysninger om din økonomi. Hvis privatøkonomien er endret fra 2019 til 2020, risikerer du å betale for mye eller lite skatt.

Har du lån, bør du passe spesielt godt på. Årsaken er at dine renteutgifter blir nærmest halvert i 2020. Skatteetaten har tatt utgangspunkt i gamle data om dine lån, og brukt et estimat for rentene i 2020. Da dette estimatet ble gjort, lå rentenviået og -prognosene langt over dagens renter.

Store rentekutt

De siste ukene er boligrentene satt ned med 1,25 – 1,40 prosentpoeng i de fleste banker. Hvis rentene forblir like lave ut 2020, vil det gi en reduksjon i renteutgiftene på 40 -50 000 kr for et lån på 4 millioner kroner.

Men i ditt skattekort står de gamle renteutgiftene oppført, noe som gir deg et altfor høyt rentefradrag. Du betaler for lite skatt, med andre ord. For et lån på 4 mill, vil det tilsi en skattesmell, isolert sett, på ca 10 000 kr.

 

What to do?

Logg deg inn på skatteetaten.no og korriger tallene i skattekortet. På bakgrunn av dine endringer produseres automatisk et nytt skattekort til deg, og arbeidsgiver henter dette elektronisk fra Skatteetaten

Du må gjerne la skattekortet være som det er, men sørg iallfall for å spare opp litt penger, slik at du kan betale ut restskatten før 31 mai neste år.

 

Hva med endret inntekt?

Selv om du får lavere inntekt i 2020, for eksempel på grunn av langvarig permittering, er det ikke sikkert at du må endre skattekortet. Det avhenger av om du skatter etter tabell eller prosenttrekk:

 

Tabellkortet vil automatisk redusere skattetrekket ditt om lønnsinntektene endrer seg. Du trenger ikke å endre skattekortet hvis det bare er lønnsinntekten som endrer seg.

 

Prosenttrekk: Du må selv endre skattekortet dersom lønnsinntektene endrer seg. Andre fradrag og inntekter: Men det er viktig å sjekke om de andre opplysningene på skattekortet stemmer, f.eks. gjeldsrenter, andre fradrag eller kapitalgevinster.

Annonse