MINSTE FRADRAG: Som selvstendig næringsdrivende kan du ha høye kostnader i forbindelse med jobben

Øk jobbfradragene dine

Det kan lønne seg å bytte ut minstefradraget ditt med de faktiske kostnadene som du har på jobben din

Publisert – Sist oppdatert 04.04.2022

De aller fleste av oss har utgifter i forbindelse med jobb som vi ikke får dekket av arbeidsgiver. Dette har blitt særlig aktualisert i perioden med økt bruk av hjemmekontor. Det kan for eksempel være faglitteratur, leie av hjemmekontor, overtidsmat eller flytteutgifter for å begynne i ny jobb. For å forenkle skatteprosessen, har myndighetene bestemt at alle automatisk får et minstefradrag som skal dekke alle slike kostnader.

Maks 106 750 kr

Minstefradraget er på 46 prosent av lønna (2020), men minimum 31 800 kroner og maks 106 750 kroner. Tjener du 100 000 kroner, blir ditt minstefradrag altså 46 000 kroner. Alle som tjente over 232 050 kroner i 2021, nådde maksgrensen og får dermed  106 750 kroner i minstefradrag. Du behøver ikke føre det opp, du får det automatisk og du finner beløpet i skattemeldingen.

Men hvis du i fjor hadde jobbrelaterte kostnader som i sum ble høyere enn minstefradraget, bør du føre beløpene som faktiske kostnader. Dette er spesielt aktuelt det året du flytter på grunn av jobben, siden regningen til flyttebyrået kan overstige flere titusener.

Velge faktiske kostnader?

Du kan selv velge mellom minstefradrag eller fradrag for faktiske kostnader. Men tjener du over 232 050 kroner, må du altså ha jobbrelaterte kostnader på over 106 750 kroner for at det skal lønne seg å føre opp faktiske kostnader.

Her er listen over noen aktuelle fradrag hvis du velger sistnevnte løsning:

 

ADVOKAT: Har du hatt høye kostnader i forbindelse med en arbeidstvist, kan de føres  i stedet for minstefradraget. Det kan for eksempel gjelde en rettstvist for å få tilbake stilling eller bedre lønn. Det spiller ingen rolle om du vant saken. Tapte du saken, og må ta motpartens saksomkostninger, kan disse også føres opp. Det avgjørende er at saken knytter seg til skattepliktig inntekt.

ARBEIDSTØY: Betaler du selv, kan du trekke fra utgifter til arbeidstøy som ikke egner seg til privat bruk. Kravet er at slitasjen er spesielt stor eller jobbklærne er dyrere enn vanlige klær (for eksempel verneutstyr). Kjører du taxi, får du 2000 kroner i udokumenterbart fradrag for uniformen din.

BILKJØRING: Bruker du egen bil i yrket uten bilgodtgjørelse, kan du trekke fra 3,90 kroner per kilometer på yrkesreisene.

FAGLITTERATUR: Du kan trekke fra inntil 1850 kroner uten videre dokumentasjon for bøker som du må kjøpe for å holde deg ajour innen yrket. Kan du dokumentere høyere beløp, kan du selvsagt benytte dette. Skyldes bokkjøpene grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering mv., gis det ikke fradrag.

FLYTTEKOSTNADER: Flytter du på grunn av jobb, har du et alternativ til minstefradraget.

I fjor flyttet hver åttende nordmann, viser tall fra SSSB. Du kan trekke fra flyttekostnadene på skatten hvis du flyttet for å overta en ny stilling eller for å overta selvstendig næringsvirksomhet.

Og det er ikke bare regningen til flyttebyrået som kan deles med kemneren.

Du kan også trekke fra:

  • Reisekostnader, både for deg selv og familien.
  • Bilbruk: Er reisen foretatt innenlands med egen privatbil, beregnes fradragets størrelse etter de samme kilometersatser som gjelder for bruk av privatbil i yrke.
  • Lagerleie.
  • Forsikring av innbo mv. under transport og lagring.
  • Renholds- og oppryddingskostnader.
  • Karanteneutgifter for kjæledyr.
  • Kostnader til montering av oppvaskmaskin mv. i den nye boligen.

Ta vare på bilag for telefonkostnader og reisekostnader i forbindelse med konferanser om den nye stillingen, siden også disse utgiftene kan trekkes fra.

Merkostnader til kost og losji i forbindelse med overnatting under flyttingen gis det fradrag for. Reglene er de samme som for merkostnader ved yrkesreiser/opphold utenfor hjemmet. Merk at disse kostnadene ikke inngår i minstefradraget.

På samme måte gis det fradrag for familieforsørgers merkostnader til kost og losji på det nye sted dersom familien ikke har kunnet flytte samtidig.

Flyttekostnadene må kunne dokumenteres eller sannsynliggjørespå annen måte. Det spiller ingen rolle om du har hatt inntektsgivende arbeid før flyttingen.

Med andre ord kan også studenter som flytter til sin første jobb få fradraget. Men som sagt: De totale kostnadene må overstige minstefradraget

HJEMMEKONTOR: Hvis du har et eget rom som brukes til arbeid for arbeidsgiver, kan du trekke fra kostnader som påløper ved å holde kontoret (lys, varme, andel av husleie etc). Enten som et flatt fradrag på 1850 kroner eller en forholdsmessig andel av boligkostnader, ut fra leieverdi eller areal. Utgjør f eks hjemmekontoret 10 prosent av boligarealet, og du har 30 000 kroner i utgifter til rengjøring, strøm, og internett for hele boligen, kan du få et skattefradrag på 3000 kroner

 

OVERTIDSMAT: Hvis du har vært minst 12 timer borte fra hjemmet, kan du trekke fra dokumenterte kostnader til overtidsmat.

 PC: Kjøper du PC hovedsakelig på grunn av jobben, kan regningen trekkes fra. Låner du PC av arbeidsgiver, slipper du fordelsskatt selv om du bruker den privat.

 STUDIEREISER: Kravet er at reisen må foretas for å holde deg á jour med utviklingen innen ditt yrke. Gjelder det videreutdanning, kan du ikke trekke reisekostnadene fra.

 VERKTØY: Må du selv holde verktøy i jobben, kan du føre opp utgiftene. Bygningsarbeidere kan få fradrag med inntil 2000 kroner uten videre dokumentasjon.

TIPS:

For de fleste av disse kostnadene vil det være mer lønnsomt at arbeidsgiver dekker dem, mot at du går ned i lønn.

 

Annonse