HJEMME(KONTOR): Har du hjemmekontoret i et eget rom eller midt i stua eller på kjøkken? Det kan få følger for skatten din.

Kan du trekke fra hjemmekontoret?

Visste du at jobben kan gi deg 1850 kr skattefritt for å jobbe hjemme? Men kan du trekke fra lunsjen når du ikke lenger spiser den i billig jobbkantine? Og hva med økte strømutgifter når man må jobbe hjemme?

Publisert – Sist oppdatert 28.04.2022

Skatteetaten la i fjor ut en omfattende prinsipputtalelse til skatt og hjemmekontor:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/hjemmekontor-og-skatt

Bra!

Jeg synes Skattetaten har gjort flere gode kommunikasjonsmessige grep de siste årene. Denne guiden føyer seg fint inn i rekken. Men den er ganske omfattende, så jeg vil trekke ut det aller viktigste for deg:

Kan jobben betale meg for hjemmekontoret?

Ja, men da må du ha et rom som utelukkende benyttes til hjemmekontor. Da kan du få en skattefri hjemmekontorgodtgjørelse på 1 850 kroner årlig. Du kan få enda mer, men da må det være knyttet til de faktiske kostnadene til kontoret. Det vil si en andel av strøm, forsikring, husleie, kommunale avgifter mv. som kun relaterer seg til hjemmekontorbruken.

Men hvis «hjemmekontoret» egentlig bare er en arbeidsplass ved et skrivebord, stue- eller kjøkkenbord i boligen, kan ikke arbeidsgiver gi kontorgodtgjørelse eller leie skattefritt.

Kan de kjøpe utstyr til meg?

Hva med PC, kontorpult og headset? Ja, arbeidsgiver kan dekke utstyr til hjemmekontor skattefritt hvis hovedformålet med kjøpet er bruk i arbeidet. Et headset kan jo både brukes på jobb (Zoom-møter) og privat (gaming), men jobb må være hovedformålet. Nå som mange har hjemmekontor jevnlig, vil hovedformålet lettere være oppfylt.

Kjøp av solskjerming, panelovner/klimaanlegg, klær eller utstyr man normalt har i en privat husholdning, vil ha et privat hovedformål og kan ikke dekkes skattefritt. Det gjelder imidlertid egne, mindre strenge regler for privat bruk av datautstyr utplassert av arbeidsgiver.

Hva med kontorutstyr jeg selv kjøper inn?

Løpende utgifter til kontorrekvisita som forbrukes, og som utelukkende brukes i jobbsammenheng, kan refunderes uten skatteplikt. Dette kan for eksempel gjelde toner til printer, printerpapir, skriveblokker, penner mv.

Hva om jeg får en ren utstyrsgodtgjørelse til hjemmekontor?

Gis det en godtgjørelse som du selv disponerer til eventuelt kjøp av utstyr, er dette skattepliktig som lønn. Kan du derimot dokumentere overfor arbeidsgiver hva pengene er brukt til, vil kun et overskudd være skattepliktig som lønn. Dette forutsetter at hovedformålet er til bruk i arbeidet.

Men fins det et smutthull?

Jadaaa! Den forrige regjeringen sørget i 2021 for å øke den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver fra 2 000 kroner til 5 000 kroner. I tillegg oppheves vilkåret om at denne typen gaver må gis som en generell ordning i bedriften. Det betyr at denne gaveregelen kan brukes til utstyr til hjemmekontoret! Du kan ikke få det som penger, men et gavekort i en møbelbutikk er innafor!

Hva med lunsjen?

Mange sparer nok penger på å ta lunsjen hjemme i stedet for jobben. Men hva med alle som har en gunstig lunsjordning? På en del arbeidsplasser betaler de ansatte en månedlig egenandel på noen få hundrelapper, og kan kose seg med «gratis» kantine. Så lenge man dekker selvkost, er dette skattefritt  Gratis frukt, kaffe, te, juice eller lignende er uansett skattefritt.

Kan ordningen gå motsatt vei? Kan arbeidsgiver dekke melk, frukt, juice etc, samt selvkost av lunsjmaten din? Nei, slår skatteetaten dessverre fast: «…disse reglene kan ikke overføres til dekning av mat på hjemmekontor. Det samme gjelder for overtidsmat på hjemmekontor.»

 

Kan jeg trekke fra hjemmekontor på skatten?

Ja, men nei. Du har rett til å trekke fra for eksempel kjøp av ny kontorpult på skatten, men slike kostnader inngår egentlig i minstefradraget. Minstefradraget for 2021 er på 45 % av brutto lønnsinntekt, maksimalt 106 750 kroner. Dine jobbrelaterte kostnader må overstige dette beløpet for at det skal lønne seg å trekke fra faktiske kostnader i stedet for minstefradraget.

Hva med de økte strømprisene?

I begynnelsen av desember ble det «The return of the hjemmekontor» for mange av oss. Men hvem skal dekke økte kostnader til strøm? Kraftprisen har gått rett til værs, og på toppen må vi bruke mye mer strøm siden vi jobber hjemme. Vi bruker mer, jobben langt mindre. Likevel får vi altså ikke fradrag for dette, Vi kan jo prøve å få jobben til å dekke merkostnadene til strøm, men da blir det nok skattepliktig.

Næringsrivende, derimot

Er du derimot næringsdrivende, kan du trekke fra kostnader til hjemmekontor. Har du et eget rom for hjemmekontor, kan du trekke fra det rommets andel av felleskostnader som strøm, kommunale avgifter etc. Alternativt velge standardfradraget på 1850 kr. På den måten kan du altså bake litt av den økte strømregningen inn i fradragene

Trekke fra lunsjen min?

Kostnader til mat, f. eks. lunsj og overtidsmat, får man ikke fradrag for på hjemmekontor da dette anses som private utgifter.

 

Annonse