PENGEGAVER: Du kan få fradrag for gaver til en del veldedige organisasjoner

Gavmildhet gir skattefradrag

Du kan få skattefradrag for gaver til veldedige organisasjoner, men det stilles en del vilkår

Publisert

Tidligere var den bare 900 kroner som ga 252 kroner i skattekutt. I tillegg «delte» den fradragspost med fagforeningskontingenten. Du fikk ikke både fradrag for betalt fagforeningskontingent og gavefradrag. De siste årene har  gavefradraget blitt et selvstendig fradrag og beløpet er økt til hele 50 000 kroner. Det gir inntil 11 000 kroner i redusert skatt (22 prosent).

Minst 500 kr

Gaven må være et pengebeløp og minst 500 kroner samlet i løpet av året. Har du gitt flere mindre pengebeløp til samme organisasjon i løpet avåret, kan de slås sammen. I utgangspunktet skal organisasjonene selv innrapportere til ligningsmyndighetene hvem som har gitt hvor mye. Men hvis du ikke er fast giver eller organisasjonen mangler ditt personnummer, kan du bli nødt til å dokumentere gaven selv, for eksempel med kvittering.

Skal du få med gaven på selvangivelsen du leverer i april, må du gjøre innbetalingen før nyttår. Husk: Gir du en tusenlapp, «sponser» egentlig staten de siste 220 kronene.  Kravet til organisasjonen/stiftelsen mv er blant annet at den «ikke har erverv til formål», at den har sete her i landet og har nasjonalt omfang 1. januar i det år gaven gis. I tillegg kan du få fradrag for pengegaver til Den norske kirke.

Annonse