FOTBALL ETTER SKOLEN: Du kan få fradrag for fotballakademiet etter skoletid

Få fradrag for fotballskolen?

Foreldrefradraget gir deg mulighet til å føre opp fotballakademiet og andre typer idrettsfritidsordninger.

Publisert – Sist oppdatert 25.04.2024

Forutsetningen er selvsagt at du ikke har «brukt opp» hele foreldrefradraget. Fikk dere f eks barn i 2023, og har et eldre barn fra før av, får dere et totalt fradrag på inntil 40 000 kr, selv om alle kostnader stammer fra den eldste.

Fyll opp fradraget

Kanskje har barnehagen rapportert inn SFO-avgiften for den eldste på 24 000 kr i 2023 (60 % plass). Det betyr at 16 000 kr kan fylles opp med andre kostnader til pass og stell. Har dere for eksempel betalt barnevakter i 2023? Da bør dere øke beløpet under foreldrefradaget tilsvarende.

Her leser du mer om selve fradraget:

Dette kan du trekke fra i foreldrefradrag

 

Vippset pengene?

Betalt cash, sier du? Vippset, sier du? Slapp av, først når utgiftene overstiger 10 000 kroner på årsbasis, skal de være betalt via bank eller ved trekk i lønn for å kunne få fradrag. Betaling må du kunne dokumentere ved bankutskrift eller lønnsslipp.

Alternativ til SFO

Her inngår også det som dere betaler som et alternativ til SFO. Mange idrettsforeninger, sportsklubber osv. driver fritidsordning for barn rett etter skoletid, f.eks. idrettsfritidsordning og fotballfritidsordning.

Husk også at selv om SFO-tiden er over, eller man har droppet SFO, har man fortsatt krav på fradrag for barnepass frem til barna fyller 12 år. Dette kan være fritidsordning i SFO-tiden.

Fritidsordning som du kan kreve fradrag for kjennetegnes av:

  • Aktivitetstilbudet gis rett etter skoletid minst 3 dager i uken, eventuelt har tilbud også før skoletid
  • Tilbudet gis gjennom hele skoleåret eller en sesong
  • Tilbudet gjelder for barn i alderen 5-11 år, eventuelt for et avgrenset aldersintervall
  • Tilbudet er åpent for alle barn i det aktuelle aldersintervallet, uten krav om faglige kvalifikasjoner, dvs. er ikke et «spisset» aktivitetstilbud for særskilt utvalgte barn
  • Oppholdstid per uke for det enkelte barn er avtalt og fast
  • Fellesaktiviteter ute og/eller inne
  • Eventuelt har matpause med utdeling av f.eks. brød eller frukt
  • Eventuelt har tid til leksearbeid, med eller uten leksehjelp
  • I hovedsak følger skolens ferier og fridager

Kilde: Skatteetaten

Fritidsordning som utvides til et heldagstilbud i noen uker av skoleferien likestilles med skolefritidsordning i ferien. Du får foreldrefradrag for oppholdskostnadene, men ikke for utgifter til mat eller utstyrspakke som barnet får.

Alternativ fritidsordning med annen hovedaktivitet enn idrett skal også anses som pass og stell av barn når tilbudet ellers er av tilsvarende art som fritidsordning som nevnt over. Har du utgifter til fritidsordning som en forening driver, med aktiviteter innenfor foreningens formål og interessefelt, kan du kreve fradrag.

Annonse