Myter i persøk 4: ”Jeg lar lånet stå på meg, siden jeg tjener mye mer enn ektefellen min”

Det er svært lenge siden rentefradraget var knyttet til marginalskatten. Men noen bør likevel føre over rentene.

Publisert

Hvert eneste år rundt april får jeg det samme spørsmålet, titalls ganger: Banken har ført opp lånet på ektefellen/samboeren min, men lån og renter bør jo stå på meg siden hen ikke betaler toppskatt, bare jeg?.

Flatt fradrag

Nei, rentefradraget er flatt, 22 %, uavhengig av om du betaler toppskatt eller ikke. Det er kun hvis den ene får en nettoinntekt under personfradraget på 51 300 kroner, at det kan lønne seg å føre over fradrag på den som tjener mest. Eller kapitalinntekter på den som tjener minst.

Det er mulig denne myten stammer fra tida før skattereformen på tidlig nittitall, da rentefradraget var knyttet til marginalskatten.

Har dere separat økonomi, men felles lån, må dere selvsagt passe på hvis en av dere får hele rentefradraget. Det enkleste er da å dele det i to i selve skattemeldingen, eventuelt overføre med 22 % av selve rentekostnaden til den som ikke har rentefradrag.

Formuesskatt?

Hva med formuesskatten? Ektefeller lignes under ett, men samboere bør passe på. Hvis dere har delt lånet 50/50, men hele boliglånet allikevel kommer på din skattemeldingen, mens din samboer står oppført med hele eller halve boligen, risikerer din samboer å betale formuesskatt. Da bør dere rette opp i begges skattemelding.

Her er en utfyllende oversikt over hvilke poster som kan øverføres mellom dere

Annonse