PASS PÅ: Når du bytter jobb må du sjekke ikke bare lønn, men også pensjonsordning!

Pensjon 30-49 år: Begynn egen pensjonssparing

Når du har 20-35 år igjen til du er pensjonist, bør både egen pensjon og jobbpensjonen puttes i aksjefond.

Publisert

Jeg har allerede skrevet om behovet for pensjonssparing for deg som er under 30 år (spoiler: du skal prioritere annen sparing)

Her kan du lese del 1:

Under 30: Bør du spare mer i pensjon?

Velg smartere fordeling

Svært mange arbeidstakere har mulighet til å selv bestemme hvordan jobbpensjonen skal spares. De kan ikke nødvendigvis velge fond, men bestemme fordelingen, for eksempel:

  • Høy risiko (80-100 prosent aksjeandel).
  • Moderat risiko (50 prosent)
  • Lav risiko (rundt 20 prosent aksjeandel)

Du kan tape titusenvis av kroner årlig hvis du lar jobbpensjonen stå passivt på 50/50 aksjer/renter.

Eksempel: 30 år, startlønn 400 000 kroner. 5 prosent innskuddspensjon. Pensjonsalder: 67 år, fordeler jobbpensjon betales over 15 år. Hensyntatt inflasjon og lønnsvekst.

Resultat: Hvis du setter pensjonspengene i en spareprofil med 50 % aksjer, får du utbetalt rundt 7800 kroner i jobbpensjon fra du er 67 år. Setter du dem derimot i 100 % aksjer, dobles nesten utbetalingen, til 12 300 kroner. Selv om forskjellen i avkastning er bare et par prosentpoeng, kan du altså få 4 500 kroner mer per måned når du blir pensjonist. I tillegg kommer utbetaling fra folketrygden.

Alderstilpasset?

Flere pensjonsleverandører har laget et nytt alternativ: alderstilpasset sparing.

Fordelen med denne ordningen er at du automatisk får en ”riktigere” profil, spesielt når du er under 40 år.  Ulempen er, slik jeg ser det, at risikoen presses ned for tidlig. Jeg har sett pensjonsleverandører bytte aksje- med rentefond allerede fra fylte 40 år.

Sparer du ekstra til pensjon privat? Også her må du tenke på sammenhengen mellom risiko og avkastning. Er du 30-49 år, og du har penger som du kan legge av til pensjon, bør du spare 80-100 % i aksjer

Slik sparer du til pensjon på egen hånd 30-49 år:

  • Under 34 år: Spar i BSU helt til du når aldersgrensa på 34 år. Du kan gjerne beholde BSU-pengene på konto til deler av inntektsfalene ppå øker likviditeten betydelig som pensjonist, og kan dempe hele eller deler av inntektsfalå konto helt til banken senker renta, i stedet for å nedbetale lånet med pengene. BSU-renta er ofte 1-1,5 prosentpoeng høyere enn boligrenta
  • Under 40 år: Prioriter ekstra nedbetaling av boliglån, iallfall til lånet er under 75 prosent av markedsverdien. Da får du som regel bankens rimeligste rente. Pass også på at du har nok egenkapital hvis du skal bytte bolig. Kvitt deg med dyre smålån, men ikke betal ekstra på studielånet.
  • 40-49 år: Når du bikker 40 og har et godt sikret boliglån, bør du iallfall tenke ekstra pensjonssparing. Putt pengene primært i globale indeksfond på grunn av den lange sparehorisonten.
Annonse