EGEN FASTRENTE: Det kan være smart å betale inn på en egen rentebuffer - hvis du frykter høyere renter

Lag smart rentebuffer med egen fastrente

Lag en rentebuffer, så er du føre var hvis renta stiger - og tar gevinsten hvis den blir liggende like lav som idag.

Publisert

Norges Bank tror styringsrenta vil være 1,5 % innen 2024. Det vil kunne gi dobbelt så høy boligrente som idag. Hva med å binde renta?

Å velge fastrente er egentlig å inngå et veddemål med banken din (mer presist: selgerne av fastrentekontrakten som banken har skaffet deg). Forblir renta lav, vinner banken/selger. Går den i været, vinner du, siden du har bundet på lavt nivå. Historisk sett har ikke rentebinding lønt seg, selv om tapspotensialet er mindre når rentene er lave, som nå

Oppskriften

Men her får du oppskriften på hvordan du kan binde renta og få hele gevinsten – selv om renta forblir lav. Du lager rett og slett din egen fastrente, for eksempel 3 prosent.

Eksempel: Med et annuitetslån på 3 mill, betaler man idag ca 12 000 kr per mnd i terminbeløp (1,5 % nom rente). Dobles renta til 3 %, må du betale 14 200 kr. Forskjellen på 2 200 per mnd settes på en sparekonto. Når eller hvis renta etter hvert når 3 %, kan du bruke av sparekontoen for å betale lånet. På denne måten har du laget en fastrente for deg selv på 3 %, men det er du selv som beholder ”overskuddet” om renta likevel holder seg lavere enn 3 % i årene fremover, ikke banken/markedet.

I praksis

Du kan fint ordne det praktiske med banken din. Den må nemlig trekke ditt vanlige terminbeløp pluss en avtalt sum til rentebufferkontoen din. Hvis den flytende renta om et par år overstiger 3 %, kan det gå et fast trekk motsatt vei –fra rentebufferen til lånet. Noen banker, som Sbanken, har skreddersydd et opplegg for å lage en slik rentebuffer

Sparer over 100 000

I vårt eksempel ville du om fem år hatt godt over 100 000 kroner på rentebufferen din, hvis renta forblir like lav som i dag. Med en ordinær fastrente, ville denne gevinsten gått til selger av fastrenten, nå har du pengene sjøl.

Det mest lønnsomme ville jo være at hele beløpet gikk til nedbetaling av gjeld. Da kan man bare trekke opp lånet igjen hvis renta overstiger 3 %. Dette er spesielt enkelt å ordne hvis du har et såkalt rammelån (fleksilån/boligkreditt): Da styrer du hele jobben via nettbanken. Men for mange virker det mye mer motiverende hvis ekstratrekket holdes utenom lånet til en egen sparekonto. Det du taper er renteforskjellen mellom innskuddsrenta og utlånsrenta. I gode banker er den kanskje på 0,5-1 prosentpoeng.

Lett tilgjengelig

Uansett skal du ikke sette disse pengene i aksjefond, Poenget er jo at de skal være lett tilgjengelig hvis renta stiger over «din» fastrente, slik at du kan bruke rentebufferen til å holde terminbeløpet stabilt.