ØKTE MARGINER: DNB tjener langt mer på utlånskundene, men måtte tåle tap på innskuddskundene

Her er DNBs koronagevinst

DNB økte inntektene fra lånekundene rekordmye i koronakrisen. I sommer kan rentemarginen bli enda bedre for banken.

Publisert

Det var jubel for DNB i går, både blant investorer, analytikere, og ansatte. Banken la frem resultatet for 2 kvartal i år – og slo prognosene med god margin. Resultat: Aksjen føk opp som en rakett på børsen med 10 prosent – en usedvanlig sterk oppgang for et så stort selskap.

Glemte å sjekke

Men mediene som fulgte resultatfremleggelsen i går, glemte å sjekke en viktig ting: Hvordan gikk det med DNBs personkunder i perioden april-juni? Da måtte de ha gravd litt dypere i regnskapene. Bak hovedtallene, kommer man til en oppdeling av inntektene på kundegrupper.

REKORDHØY NETTORENTE: DNBs factbook viser at banken økte nettorenten fra utlånskunder til et rekordhøyt nivå i 2 kvartal

Banken har 793 milliarder kroner lånt ut til norske privatpersoner, marginalt opp fra kvartalet før. Netto renteinntekter fra denne gruppa økte imidlertid fra 3011 til 3565 millioner fra jan-mars til april-juni. En drøy halvmilliard, med andre ord. Pent.

 

Norges Banks kutt

Årsaken er de kraftige rentekuttene fra Norges Bank. De førte pengemarkedsrentene rett ned. Disse rentene bestemmer store deler av innkjøpsprisen for bankens utlån. Samtidig brukte banken flere uker på å gi rentekuttene videre til kundene. Egentlig hadde de tenkt å somle enda lenger:

Nå bør det komme et nytt rentekutt!

 

Dette tidsetterslepet er viktig for banken. Det er imidlertid ikke slik at tidsetterslepet er udelt positivt for banken. For det virker med motsatt fortegn for innskuddskundene. Banken er lovpålagt å vente i hele åtte uker før de kan senke innskuddsrentene, noe som spiste opp «overskuddet» fra lånekundene.

 

Totalt ikke i pluss

Alt i alt bedret ikke bankens sine marginer på kundene totalt sett. Lånekundene fikk svi for etterslepet, innskuddskundene kom godt ut av det. Men hva skjer fremover? Ved utgangen av juni har banken effektuert kuttet på de fleste innskuddskonti. Marginen på sparing er bedret, om ikke så god som den var i 2019. Tap på utlån i boligmarkedet er nesten ikke-eksisterende. Marginen på boliglån har stabilisert seg på et høyere nivå enn den var før koronakrisen, noe denne grafen fra Renteradar illustrerer på en god måte:

Det betyr at banken kan komme ut av koronakrisen med en bedret rentemargin sammenlignet med inngangen til 2020.

Det har flere og flere kunder oppdaget

DNB er nok langt fra aleine om å øke utlånsmarginene. De neste ukene vil flere banker legge frem sine resultater fra 2 kvartal. Nordea, som er landets nest største bank, legger frem sine tall på fredag og har allerede innrømmet økte marginer i vår

Lavere priser

DNB er på mange måter en fantastisk bank: Svært gode på produktutvikling (Hei, Vipps), innovative, bredt produktspekter, kompetente rådgivere, gode verktøy og kundeopplevelser, og proff kommunikasjon. Men de er fortsatt for dårlige på det som tross alt er noe av det viktigste for kundene: Lave priser.