HVILKET FOND BØR DU VELGE: Ikke se deg blind på avkastning. På lang sikt kan forskjeller i kostnader ha svært mye å si

Fond på 1-2-3: Kan jeg tape alle pengene mine?

Kan jeg tape alle sparepengene mine om fondsselskapet går konk? Og bør jeg eie mange fond? Her er del 2 av fond på 1-2-3

Publisert

Kan jeg tape alle pengene?

I teorien, ja. Men har du pengene plassert i et bredt, globalt aksjefond, betyr det at alle selskapene som fondet har plassert penger i, går konkurs samtidig. Har noe slikt skjedd, har du nok helt andre bekymringer enn fondene dine. Da er det ragnarok også på andre måter enn i det finansielle.

Men hva hvis fondsselskapet går konk?

Dersom du sparer på en VPS-konto eller en aksjesparekonto er det du selv som er juridisk eier av verdipapirene. Selv om verdipapirforetaket skulle gå over ende, vil kundene eie verdipapirene. Sparer du derimot på en investeringskonto / fondskonto er det livsforsikringsselskapet som er juridisk eier av verdipapirene, og da er soliditeten til livselskapet et poeng, selv om det skal svært mye til for at et norsk livselskap går konkurs.

Bør jeg eie mange fond?

Å ha egg i flere kurver, er et kjent mantra innen sparing. Det fine med fondssparing, er at eggene allerede er ganske spredt. Du eier ikke bare èn obligasjon, men et fond som eier titalls ulike obligasjoner. Du eier ikke bare ett selskap eller aksje, men andeler i et fond som kanskje har spredt dine penger i tusen ulike aksjeselskaper!

Det fins imidlertid en rekke valg innenfor hver fondskategori.

Vil du f eks ha et obligasjonsfond som setter penger i statsobligasjoner eller mer risikofylte selskapsobligasjoner med lav kredittrating?

Skal aksjefondet investere bare i Norge eller hele verden?

Vil du ha et fond som satser kun på sjømatselskaper eller kanskje et teknologifond?

Når du blir mer vant med fondsparing, kan det hende at du vil utforske mer og skreddersy porteføljen. Men i starten er det helt ok å kun eie ett globalt indeksfond, for eksempel. Da er du gjerne investert i 1500-2000 ulike globale selskaper. Det er en god risikospredning.

Må jeg følge med?

Nei, du MÅ ikke følge med hvordan fondene dine gjør det. Har du lang sparehorisont, kan det gjerne være en fordel å ikke følge så nøye med, ellers kan du bli skremt til å selge lenge før du hadde planlagt. Men sjekk gjerne at ikke fondene gjør det dårligere enn markedet over tid.

Både Dine Penger og Morningstar.no rangerer fond ut fra avkastning, risiko og kostnader. Hvis ditt fond går fra å være et sekser-fond til et middelmådig fond, kan det kanskje være lurt å bytte. Bytter fondsselskapet eier eller gjør store endringer i team eller strategi, kan det være lurt å følge med. Men igjen, investerer du i brede, globale indeksfond, vet du at du fondet vil gjøre det omtrent likt som aksjeindeksen det følger, uavhengig av ledelse og eiere.

Skal du gå i dybden på fondene du eier, sjekke hvilke aksjer de eier, kostnader eller hvilke obligasjoner de har, får du svært mye informasjon på morningstar.no