INKASSO: Mange sliter med å skaffe oversikt og komme seg ut av inkassosakene. Her er mine råd

Bør du velge fastrente?

Nå er det dyrere å velge flytende enn fast rente. Så da er det vel bare å binde renta først som sist? Jeg viser fordelene og ulempene med fastrente.

Publisert

For tida har vi noe så uvanlig som en fallende rentekurve. Det betyr at det blir «billigere» å binde, jo lenger du binder.

Du får nå en umiddelbar besparelse ved å gå fra flytende til fast rente. Dermed vil antakelig også interessen for rentebinding øke, noe den historisk ofte har gjort når forskjellen går «riktig»vei.

Her finner du de beste bankene og avtalene på rentebinding<:

Boliglån fastrente

Under 4 %

Jeg tipper at du som har flytende rente betaler 4-4,5 % etter den siste renteøkningen. De beste tiårs fastrentene koster fra 3,81 %, nominelt. Det er riktig nok forbeholdt medlemmer i Juristforbundet som låner i Husbanken, men også borettslagsmedlemmer (USBL, Bate) kan låne i DNB til rundt 3,84 %.

Men at faste renter kryper under de flytende gir ingen pekepinn på at det er smart å binde nå. At fastrentene synker, skyldes bare at markedet i snitt tror at også de flytende rentene etterhvert vil gå ned.

Forutsigbar privatøkonomi

Men selv om det neppe vil lønne seg å binde, har det sine fordeler. Når du binder renta for eksempel i 5 år, vet du nøyaktig hvor mye du skal betale til banken de neste 60 månedene. Hvis du måtte låne nesten hele kjøpesummen for boligen din, kan fastrente gi en forutsigbar privatøkonomi og bedre nattesøvn.

Dessverre er rentebinding svært uvanlig blant yngre bankkunder. Jeg mener at langt flere bør vurdere det – selv om fast rente har noen ulemper, fortsetter han, og ser først på ulempene.

 

Flytende har vært billigere

Historisk sett har det lønt seg å velge flytende rente. Du har spart 0,5–1 prosentpoeng årlig i forhold til fastrente. De siste par årene representerer nok mer unntaket enn regelen. i 2020 var det for eksempel mulig å binde renta til under 2 prosent i 10 år!

 

Dyrt å bryte avtalen

Selv om du har bundet renta i 10 år, kan du bryte avtalen når som helst. Men hvis rentene har falt i mellomtida, vil banken kreve kompensasjon. Det kalles overkurs.

Eksempel: Du binder lån på 1 million kroner i 5 år til 4 %. 2 år etterpå vil du ut av avtalen, men nå har rentene for nye fastrentelån sunket til 3,5 % (renta for et lån med 3 år gjenværende løpetid).

 

Hvis banken tar tilbake lånet ditt for å låne pengene videre til en ny kunde, vil den få 0,5 prosentpoeng dårligere betalt av den nye kunden. Derfor forlanger banken at du dekker tapet, som her blir rundt 14 000 kroner (10 000 etter skatt).

Men: Er renta høyere enn da du bandt den, får du penger av banken. Det kalles underkurs.

 

Mindre fleksibelt

Unge boligkjøpere har ofte behov for et mer fleksibelt boliglån enn eldre. De skifter bolig, de stifter familie, får ny jobb og bedre lønn – eller de må flytte. Kanskje får de forskudd på arv.

Et flytende boliglån er mer fleksibelt. Men det er mulig å binde en del av lånet og bruke ekstra penger du får inn til å betale ned på delen som har flytende rente.

Samlivsbrudd

Samlivsbrudd fører ofte til at den ene overtar den andres halvdel av bolig og lån. Med fastrentelån risikerer du overkurs i tillegg.

Vil dere splitte lånet? Bankene har forskjellig praksis på dette og vil nok vurdere deling av fastrentelån fra sak til sak.

 

Fordeler med fast rente

Nå håper jeg at du ikke allerede har forkastet fastrente som alternativ. Som jeg begynte med å si har den flere fordeler, og jeg mener flere unge burde vurdere å binde renta. Først og fremst handler det om trygghet.

 

Forsikring

Hvor høy rente tåler du? 5 %, 8%? Husk at familieøkonomien ikke er statisk, og at den både har en kostnads- og en inntektsside. Hva om dere får et ekstra barn – hva om én vil jobbe deltid?

Hvis dere ikke kan leve med særlig høyre utgifter, kan det være smart å binde renta på dagens nivå.

 

Forutsigbart

Ved å binde renta, fryser du en viktig del av kostnadene i familieøkonomien. Det gjør det enklere å planlegge på både kort og lang sikt. Det blir for eksempel enklere å legge penger til side hver måned for langsiktig sparing, som i aksjer eller fond.

Du kan flytte fastrentelån

Mange tror at de må bryte fastrenteavtalen hvis de kjøper ny bolig eller av andre grunner vil flytte lånet. Det er feil.

Har du kjøpt ny bolig, kan banken la deg beholde lånet som det er, mens de bytter ut den gamle boligen som sikkerhet og erstatter den med den nye. Forutsetningen er at du ikke kjøper en bolig som er langt mindre verdt enn den gamle.

Les også min artikkel om de mange mytene om fastrentelån:

Jeg vil avlive noen seige myter om rentebinding!

Annonse