NY BEREGNING: En ny beregningsmåte og hard konkurranse om unge akademikere, gjør studielånet mindre attraktivt

Bør du slette studielånet før boliglånet?

Mange kan spare penger på å slette hele studielånet sitt med boliglånet. Men jeg gir deg fire motargumenter

Publisert

I alle år har eksperter på privatøkonomi, hevdet at du skal spare studielånet til slutt. Ikke nedbetal ekstra på dette gunstige lånet så lenge du har boliglån. Men står denne sannheten for fall?

 

Lav rentedifferanse

Kanskje. Misforstå ikke, studielånet har fortsatt like gode, innebygde «frynsegoder», som rentefritak ved arbeidsledighet, utdanning og sykdom. Men den ekstra gode renta, den som lå godt under boligrenta, har mistet fordums prakt.

I sommer var studierenta hele 2,60 %. Det var hele 1,24 prosentpoeng høyere enn de beste boligrentene! Den store forskjellen skyldes at rentefastsettelsen i statsbankene har et stort tidsetterslep. Bra når renta stiger, ille når den kuttes, som nå. Jeg har skrevet mer utførlig om de høye statsrentene her:

Senk studierenta nå!

Går nedover. Sakte

Så den store renteforskjellen ville minke etter hvert, selv om det gikk treigt. Det var ikke før 1. september at du fikk full glede av den generelle rentenedgangen. Nå er den 1,39, men stiger til 1,40 % fra 1 mars.

 

Boligrente til 1,1 %

Mange av kundene i Lånekassen har en boligrente som er lavere enn det.

Økt konkurranse om de yngste boliglånskundene, og fremfor alt de yngste fagorganiserte kundene, har ført til svært lave boligrenter for denne gruppa. De fleste nyetablerte som kommer fra studier, vil ha mulighet til å låne inntil 85 % av boligkjøpet til en rente mellom 1,25-1,35 %. Det inkluderer blant annet medlemmer i LO, YS, Akademikerne, Unio og Juristforbundet. Hundretusenvis av lånekunder. Selv uten medlemskap i en fagorganisasjon kan du få lån helt ned til 1,1 i nettbanken Nybygger.no (Spb Øst)

 

Rentelister seg av gårde

Samtidig er altså studierenta fra september rundt 1,40 %. Jeg tror denne forskjellen vil vedvare, i boliglånets favør.

Årsaken til dette er måten studierenta beregnes på. Det er nemlig lenge siden den ble bestemt av Stortinget. Nå tar man utgangspunkt i boligrenta hos de fem beste bankene for ordinære boliglån, målt på Finansportalen.no. Observasjonsperiode på to måneder. Lån på 1,5 millioner kr, innenfor 50 % av takst. Deretter trekker man fra 0,15 prosentpoeng. Kall det gjerne en «studentrabatt». Voila, 1,40 %.

 

Men dette er jo ikke de fem beste boliglånene for unge akademikere eller LO-medlemmer. De kan låne til langt lavere rente. Hvis man hadde tatt utgangspunkt i den lista (klikk under), ville studierenta blitt satt til rundt 1,20 prosent!

Beste boliglån

Stopp en hal!

Men før du kaster deg over nettbanken eller ringer til din bankrådgiver: Studielånet har fordeler som boliglånet ikke har. De står fortsatt ved lag:

 

Rentefritak

Du kan i etterkant få slettet renter på studielånet hvis følgende skjer:

 • Utdanning
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Førstegangstjeneste
 • Sykdom
 • Fødsel eller adopsjon
 • Omsorgsarbeid
 • Sosialstøtte
 • Lav inntekt ved fulltidsarbeid
 • Studenttillitsverv
 • Soning

Har du for eksempel vært arbeidsledig i mer enn tre måneder sammenhengende i 2020, kan du få rentefritak. Men et viktig tilleggskrav for alle disse grunnene er at årsinntekten din er under en viss grense. For å få 12 mnd rentefritak må den være under 287 000 kr i 2020. 6 mnd = 322 000 kr.

Har du et ordinært lån, er det mulig å kjøpe en separat forsikring som dekker renter ved enkelte hendelser, som arbeidsledighet, men det er relativt kostbart.

 

Enkel betalingsutsettelse

Hvis du behøver ikke bare avdragsfrihet, men hoppe over hele terminbeløpet i en periode, kan du enkelt gjøre det i inntil 36 mnd. I en bank kan dette bli mer tungvint.

 

Arver ikke studielånet

Til forskjell fra de fleste lån, overtar ikke arvingene ditt studielån. Det blir slettet. Øker du derimot boliglånet med 400 000 kr for å få bort studielånet, vil altså arvingene indirekte arve ditt studielån. Denne fordelen kan prissettes. En livsforsikring som sletter et lån på 500 000, koster rundt 500 – 2000 kr årlig, avhengig av alder (prisen stiger med alder), dvs 0,1-0,4 prosentpoeng forhøyet rente.

 

Strengere egenkapitalkrav

Hvis du skal kjøpe større bolig etter hvert, kan du kanskje få problemer med å oppfylle kravet om minst 15 prosent egenkapital, hvis du øker boliglånet for å slette studielånet. Sistnevnte lån påvirker nemlig ikke EK-kravet på samme måte

Eksempel: Du eier en leilighet til 3 mill.

 1. Beholder studielånet: Boliglån på 2 mill, studielån på 400 000 lkr.
 2. Sletter studielånet: Boliglån på 2,4 mill. Studielån på 0

Nå vil du kjøpe et rekkehus til 5 mill. B har EK på 12 %. A har EK på 20 %. Jada, du er like «rik» i begge tilfeller, men egenkapitalen til huskjøpet blir beregnet annerledes. Når det gjelder kravet om at du ikke kan låne mer enn maks 5 ganger inntekten, er derimot denne forskjellen irrelevant. Da ser man på nettoen.

 

Konklusjon

Jeg skjønner man kan bli fristet.

Med et studielån på 500 000 kr og en god boligrente, sparer man i underkant av 600 rentekroner etter skatt hvis renteforskjellen vedvarer på 0,15 pp årlig.

Hvis du er rimelig sikker på at du ikke behøver rentefritaket (for eksempel fordi du aldri kommer under inntektskravene) eller at du er «ferdigkjøpt» i boligmarkedet eller at du uansett har en god nok livsforsikring som sletter hele eller deler av gjelda OG du har en renteavtale som er langt bedre enn studierenta, må du gjerne slette studielånet.

Men jeg anbefaler nok fortsatt de aller fleste å holde seg til nedbetalingsplanen fra Lånekassen. Husk også at studierenta er «låst» til å være blant de billigste rentene i markedet, mens din avtale om boligrente kan forringes hvis du for eksempel går ut av fagorganisasjonen, ikke oppfyller alderskravet lenger, eller at banken rett og slett vil øke sin margin.