HEIA BLOGGEN: Er inntekter fra bloggen din skattefrie? Det spørs på omfanget

Tjen skattefritt på hobbyen din

Tjener du penger på hobbyen din? Det er i hovedsak skattefritt, men grensen mellom hobby og næring er ikke klart definert.

Publisert

Det fins få beløpsgrenser. Skatteetaten vurderer det enkelte tilfelle og har sin egen sjekkliste. En hobby ansees som næring hvis den:

* Drives for egen regning og risiko

* Har et visst omfang

* Er egnet til å gå med overskudd over tid

* Tar sikte på en viss varighet

Blir det treff på en eller flere av disse punktene, er det større risiko for at inntektene blir vurdert som skattepliktig næringsvirksomhet i stedet for skattefri hobbyinntekt.

Hva med bærene?

Det fins imidlertid en konkret beløpsgrense når det gjelder sanking av bær og andre hage- og naturprodukter. Så lenge du tjener under 4000 kroner årlig på dette, blir det skattefritt. Merk at beløpsgrensen gjelder for hvert enkelt familiemedlem. Et ektepar kan altså selge bær, frukt etc for 8000 kroner i året uten skatt. 4000-kroners grensen har stått urørt siden 1984. Beløpet burde egentlig vært dobbelt så høyt for å holde tritt med prisstigningen.

Hva med kunsten min. Og myntene? Frimerkene?

Det er også unntak for gevinster av samlegjenstander. Selv om du selger malerier eller myntsamlingen for flere millioner kroner, blir det skattefritt.

Hva med bloggen min?

Flere bloggere har fått skattesmell på grunn av at de trodde inntektene var skattefrie. Men hvor går grensen? Heller ikke her vil skatteetaten gi en beløpsgrense, men viser til listen overfor.

I praksis blir det ikke stilt strenge krav til ”varighet og omfang”. Det viktigste kriteriet er om aktiviteten er ”egnet til å gi overskudd”. Overskuddet må kunne dekke en rimelig forrentning av det du har investert for å drive aktiviteten, og kunne forventes å gi en rimelig lønn sett i forhold til den innsatsen du har lagt ned.

Det kan være vanskelig å vurdere om ”forrentning” eller ”lønna” er innenfor eller ikke. Men du skal uansett opplyse om eventuelle inntekter i skattemeldingen, så får myndighetene vurdere ditt tilfelle. Husk også at blogginntekter ikke bare gjelder annonseinntekter, men også sponsede produkter og gratisprodukter/gaver med økonomisk verdi, som sminke, bøker, klær, reiser, m.m.

Annonse