Hvilke forsikringer trenger du egentlig?

Her er din guide til å velge riktig forsikring til riktig pris

Publisert

Hvorfor forsikring?

Nesten alle nordmenn trenger en eller flere forsikringer. Jo mer du eier, jo større behov for å forsikre disse eiendelene. Er du barn, ungdom eller ung voksen, kan du ofte dekkes av foreldrenes forsikring, både for innbo og reise, men sjekk hvilke aldersgrenser som gjelder.

Er det nødvendig med forsikringer?

Som en tommelfingerregel sier vi gjerne at man skal forsikre katastrofene i livet sitt, ikke bagatellene. Å miste en Iphone i bakken er surt, men ingen økonomisk katastrofe for de fleste. Kræsjer du derimot en dyr bil eller huset brenner opp, kan det få katastrofale følger hvis du er uten forsikring. Uførhet er også en svært ødeleggende for økonomien, derfor bør man ha en god personforsikring.

 

Hvilke forsikringer må man ha?

Ansvarsforsikring bil: Alle biler med skilter er lovpålagt å ha en ansvarsforsikring. Denne dekker bare skader du påfører andre i trafikken og personskader på fører og passasjer.

 

Uføreforsikring sykdom: Hvis du blir varig ufør, risikerer du en dramatisk inntektsnedgang. Sjekk om du allerede er medlem i en kollektiv ordning via fagforbundet. Den er mye billigere enn individuelle. Dekningen du behøver henger blant annet sammen med inntekt, familiesituasjon og gjeld. Er du i etableringsfasen kan du ha et langt større sikringsbehov enn 50-åringer.

 

Boligforsikring: Å ikke ha denne forsikringen, kan bety økonomisk ruin for hele familien. Brann og store vannskader kan gi kostnader på flere millioner. Hvis du bor i en leilighet i et sameie eller borettslag, har dere derimot som regel en felles bygningsforsikring som dekker det utvendige.

 

Innboforsikring: I tillegg må du dekke verdien av ditt innbo. LO-medlemmer har innboforsikring inkludert i kontingenten og behøver ikke dobbel forsikring.

 

 

Forsikre kjøretøy

Bilforsikring: Alle som skal kjører bil med skilter, er nødt til å ha ansvarsforsikring. Vil du ha dekket alle skader, velger du fullkasko, men har bilen lavere verdi, velger du delkasko

Elbil-forsikring: Det er kan være store prisforskjeller for elbiler, siden enkelte selskaper har store utbetalinger på enkelte modeller

Bobilforsikring og ATV-forsikring: Det er stor forskjell på om ATV-en er registret som moped eller tung motorsykkel

MC-forsikring: Noen selskaper nedprioriteter MC-forsikringer og har derfor høye priser på denne typen.

Mopedforsikring: Med mopedforsikring kan du få erstatning ved bade kollisjon, tyveri og brann. I tillegg kan du velge å få veihjelp I forsikringen.

Veteranbilforsikring: En slik forsikring kan tegnes for både personbiler, mopeder og motorsykler som er eldre enn 30 år.

Campingvognforsikring: Bilforsikringen din dekker ansvarsdelen, men du må som regel ha egen campingvognforsikring for å dekke brann, kollisjon eller tyveri av selve vognen.

Traktorforsikring: Sjekk om du kan få billig forsikring gjennom bondelaget., hvis du er medlem der. Enkelte selskaper selger en såkalt arbeidsmaskinforsikring som dekker flere typer arbeidsmaskiner på hjul eller belter.

Snøscooterforsikring: Med en snøscooterforsikring er du dekket ved skader for bade scooter, fører og passasjer.

Båtforsikring: Det fins ulike dekninger, men en båtforsikring kan dekker motorskader og kan gi helt ny båt ved totalskade, tillegg til personredning er alltid inkludert. I tillegg kan en dekke utgifter til overnatting mens du venter på at båten blir reparert

Personforsikring

Livsforsikring: De fleste behøver en god livsforsikring, som gjerne brukes som et samlebegrep for både uføre- og dødsfallforsikringer.  Den dekker hendelser som kan skje med din person, til forskjell fra skadeforsikringer som primært dekker tingene du har.

Helseforsikring eller behandlingsforsikring: En helseforsikring skal sikre deg rask behandling for skader og sykdommer. Den er særlig aktuell for selvstendig næringsdrivende eller andre som jobber på bonus eller provisjon

Tannhelseforsikring: Skal deke uforutsette kostnader i forbindelse med undersøkelser hos din tannlege, men har som regel en liten egenandel.

Uføreforsikring: Du kan som regel velge mellom uførepensjon, uførekapital og kritisk sykdom, eller en kombinasjon av disse. Pass på at forsikringen er høy nok til å dekke gjeldsutgfiter etc selv om du bare har uførepensjon fra Folketrygden.

Barneforsikring: En god barneforsikring skal både dekke kostnader for foreldrene når barnet er ungt, men også sikre økonomien hvis barnet blir varig arbeidsufør.

Skadeforskring: Dekker skader på tingene du eier.

Ulykkesforsikring: Er som regel langt billigere enn en uføreforsikring ved sykdom, siden de fleste blir uføre av sykdom, ikke ulykke.

 

Reiseforsikring: Du kan selvsagt bruke forsikringen som dekker når du betaler med kort, men for mange familier er det mer praktgisk å kjøpe en helårs reiseforsikring. Da er du også forsikret på turen ut på byen, på vei til hytta eller på helgeturen til Paris.

 

Forsikre bolig

Innboforsikring: Sørg for at du har en god forsikring som dekker tyveri, brann etc av alle dine eiendeler. Pass på at du øker verdien av dekningen når du kjøper inn flere eiendeler. Kanskje trenger du også en egen verdisakforsikring

Husforsikring: Eier du eget hus, behøver du både å forsikre innboet, men også selve bygningen, slik at du får erstatning ved for eksempel brann, eller ved større skader etter lekkasjer etc.

Hytteforsikring: En god hytteforsikring gir deg dekning for følgene av små og store skader ved for eksempel naturskade, rørbrudd, lynnedslag og brann.

Dyreforsikring

Hundeforsikring: En god hundeforsikring kan dekke både veterinærutgifter, medisiner og økonomisk tap av hund.

Katteforsikring En slik forsikring gir deg erstatning hvis noe skjer med katten din, men dekningene varierer. Du kan velge en katteforsikring som bare dekker behandling, eller en som også gir erstatning ved død.

Hesteforsikring: En hest kan gi svært store veterinærutgifter. Med en slik forsikring, vil du få refundert hele eller deler av regningen.

Best forsikring?

Hvilken forsikring er best i test? Hvert år kommer det kåringer av de beste forsikringene i ulike kategorier. Det er verdt å sjekke disse kåringene før du kjøper forsikring, men husk at forutsetningene I slike undersøkelser varierer. Det kan hende at forsikringene blir vurdert ut fra kriterier som du vektlegger annerledes. For eksempel er det ikke sikkert at du vektlegger veihjelp på så høyt i bilforsikringer hvis du allerede er medlem av NAF eller Viking. Sjekk også at kåringene er utført av etablerte og proffe aktører som er objektive.

Å sjekke Finansportalen er ikke nok

Det kan være lurt å sjekke forsikringspriser på finansportalen.no, men du bør ikke slå deg til rom med prisene som settes i portalen. De fleste selskaper gir solide rabatter om du samler flere forsikringer hos dem. Det tas ikke høyde for hos Finansportalen. Det er godt mulig at selskapene gir bedre priser hvis du sender din totale “pakke” på anbudstjenster som for eksempel Tjenestetorget, sammenlignet med stykkevise priser på portalen.

Sammenlign forsikring

Bør du bytte forsikring?

Vurdering av ulike forsikringsselskaper: Det er viktig at du ikke bare sjekker pris, men også vilkårene på de ulike forsikringene. Er det sammenlinget epler med epler? Tilbys for eksempel veihjelp i to sammenlignbare forsikringer. Fordelen med å gjøre dette via en anbudstjeneste, er at selskapene får like forutsetninger fra deg.

Valg av forsikringsselskap: Hvilket selskap som du til syvende og sist havner opp med, er også avhengig av om du har gode erfaringer med dette selskapet, og om det får gode skussmål fra tidligere kunder.

Bytte forsikringsselskap – slik foregår det: Hvis du har bestemt deg for å byte selskap, holder det som regel å gi fullmakten til ditt nye selskap, så ordnet det resten av jobben. Men pass på at de faktisk sier opp dine gamle forsikringer. Hvis de glemmer det, risikerer du å betalte dobbelt opp i en periode, selv om du selvsagt får erstattet de tom du seinere oppdager tabben.

.Hvordan få billig forsikring?

Å finne billigste forsikringer: Du kan gjerne sjekke priser på selskapenes egne nettsider eller via Finansportalen, men for å få et mer nøyaktig tilbud for din pakke, kan det være lurt å sende det hele på anbud, for eksempel her på tjenestetorget.no. Da sikrer du at alle selskaper mottar de samme kriteriene fra deg.

 

Slik finner du billigst forsikring (punktliste)

  1. Sjekk hvor mye du betaler i dag: De fleste selskaper har en online tjeneste hvor dine dokumenter og priser ligger under ”Min side”. Hvis du ikke husker du passord eller brukernavn, er kundeservice som regel raske med å fikse det via nullstilling av passord på epost.
  2. Få tilbud: Det er enkelt å sjekke om du betaler en for høt pris på dine forsikringer.
  3. Anbudstjenester: På f eks tjenestetorget.no kan du legge du inn de viktigste opplysningene om huset, mopeden etc. Velg hvilke forsikringsselskaper som skal konkurrere om dine forsikringer og få deretter tilsendt tilbud fra selskapene.
  4. Finansportalen.no: Legg inn de viktigste dataene om forsikringene dine og få oppgitt pris fra flere selskaper. Merk at du ikke får oppgitt hva “pakkeprisen” blir på din totale forsikringspakke her.
  5. Selskapenes nettsteder: Det er også mulig å få priser ved å beregne pris direkte på nettet hos de ulike selskapene. De vil som regel be om ditt personnummer.
  6. Prut: Har du fått skriftlige tilbud fra konkurrenter, kan du gjerne ringe til ditt gamle selskap og be dem gi deg et minst like godt tilbud, iallfall om du er fornøyd med service der tidligere. Men bytter du, er du med på å forsterke konkurransen mellom selskapene.
  7. Bytt Det er lett å flytte forsikringene til ditt nye selskap De gjør jobben for deg.. Men pass på at de sier opp dine gamle forsikringer, slik at du ikke betaler dobbelt opp.