DYRT: Det koster svært mye å ha pensjonsavtaler hver for seg. Samle dem, spar penger!

Offentlig ansatt? Lag din egen pensjonskonto

Lyst på lavere pris og bedre utvalg for dine pensjonspenger? Da må du ta grep selv. Men det er enklere enn du tror

Publisert

1 februar kunne 1,5 millioner nordmenn åpne sin Egen pensjonskonto (EPK). Da vil dyre, gamle pensjonskapitalbevis samles på èn konto og få samme gebyr. Det vil gi en besparelse for de fleste.

Men dette gjelder dessverre ikke for offentlig ansatte og andre med ytelsespensjon. Eller hjemmeværende, arbeidsledige, folk som har flyttet utenlands. De får ikke en egen pensjonskonto. Skal de bare sitte i ro? Nei!

Flytt!

Selv om du jobber i det offentlige (eller er hjemmeværende, arbeidsledig etc), kan du ha gamle, dyre pensjonskapitalbevis fra tidligere jobber i privat sektor. Samle disse! Det er viktigere nå enn noen gang. Jeg frykter nemlig at gebyrene for disse gamle avtalene kan bli enda høyere. Selskapene vil lete etter måter å tjene inn penger som de «mister» med den nye pensjonskontoen.

Legg for eksempel merke til at DNB og Storebrand nå tilbyr pensjonssparing med globale indeksfond i EPK til hhv 0,40 % og 0,25 %:

 

Bra! Men jeg må nok helle litt malurt i begeret for disse kundene:

1. For å få lavere kostnader holder det ikke at dine gamle PKB-er samles i disse selskapene. Du må ta et aktivt valg for å få de lave kostnadene. De aller fleste av kundene har såkalte pensjonsprofiler som er langt dyrere. Det betyr også at hvis dine pensjonskapitalbevis samles her, får de samme gebyr og samme forvaltning. Det gjelder sannsynligvis 9 av 10 kunder!

2. For det annet må du som har ytelsespensjon, men har gammel PKB i disse selskapene betale gamle priser, dvs høye adm.gebyrer og høy forvaltning innen f eks pensjonsprofilene Storebrand Offensiv/Balansert Pensjon eller DNB Min Pensjonsprofil Offensiv:

 

Eksempel med 100 000 i PKB

Disse to bankene er markedsledere, men slett ikke gebyrverstinger. Da må vi lenger ned på lista:

Snart på tide å gjøre noe med prisene for gamle PKB-er, Sparebank1?

 

Har du f eks tre PBB-er med 50 000 kr hver i hhv DNB, Storebrand og Sparebank1, betaler du mellom 600 -1000 kr i årlige gebyrer for hver avtale, selv med lavrisiko forvaltning! Med andre ord nær 2500 kr totalt årlig for de tre avtalene, selv om pengene egentlig plasseres i billige rentefond., Du kan lett samle dem hos èn leverandør og betale 250-450 kr!! Totalt for 150 000 kr. Selv med globalt indeksfond.

Det kan gå ut over passive kunder i det offentlige. Sjekk oversikten over de billigste leverandørene her:

https://www.finansportalen.no/pensjon/pensjonskapitalbevis

Her er flytterådene fra Forbrukerrådet:

Du kan påvirke størrelsen på pensjonen ved følgende enkle tiltak:

  1. Velg et selskap med lave gebyrer

Selskapene er ulike. Gebyrene deres er også ulike. Det lønner seg å være bevisst. Alt annet likt, vil et selskap med lave gebyrer gi deg mer i pensjon.

  1. Slå dem sammen

Pensjonskapitalbevisene kan slås sammen og flyttes til ett selskap. Det lønner seg fordi administrasjonsgebyrene blir lavere når du bare har èn avtale. Lavere gebyrer gir deg mer i pensjon.

  1. Velg en spareprofil som passer for deg

Du kan selv bestemme hvordan pengene i pensjonskapitalbeviset skal plasseres. Det er et viktig valg som i stor grad kan påvirke din pensjon.

  • Du bør vurdere å velge en høy andel aksjer hvis det er lenge til du skal leve av pengene. Over tid er forventet avkastning fra aksjemarkedet høyere enn hva du kan forvente i avkastning på en høyrentekonto i bank. Samtidig er det større svingninger i avkastningen fra aksjemarkedet. Det gjør at hvis sparehorisonten er kort, bør du unngå aksjemarkedet.
  • Du bør vurdere å velge en lav andel aksjer hvis det er kort tid igjen til du skal leve av pengene. Hva som er riktig aksjeandel for deg avhenger også av din øvrige privatøkonomi og ditt forhold til risiko.
  • Du kan vurdere alderstilpassede spareprofiler. Flere av selskapene tilbyr spareprofiler hvor aksjeandelen automatisk reduseres frem mot pensjonsalder.
  • Finansportalen anbefaler at du kontakter minst to pensjonsselskaper for å få råd om valg av spareprofil. Det finnes også økonomiske rådgivere som er helt uavhengige av finansbransjen som vil kunne gi råd om spareprofil for din situasjon.