RESTSKATT: Lavere renteutgifter i 2020 kan ha gitt deg en liten restskatt, Men sjekk om du har krav på andre fradrag

Nå er skattemeldingen her! Ta min hurtigsjekk!

Skattemeldingen blir sendt ut i mars. Sjekk hvilke endringer du bør gjøre for skatteåret 2023.

Publisert – Sist oppdatert 21.03.2024

Det er slutt på tida da nesten alle fikk skattemeldingen samtidig. De som kan levere den elektronisk fikk den mellom 7 og 22 mars Den sendes ut puljevis i tilfeldig rekkefølge. Du får en e-post eller sms når du kan sjekke din.

Sjekklista

Her er de viktigste punktene for skatteåret 2023:

 Reisefradrag 2023: Du får fradrag for daglige reiser hjem-arbeid. Men siden så mange fortsatt jobbet fra hjemmekontor i fjor, er ikke fradraget forhåndsutfylt. Staten regner rett og slett ikke med at du har krav på like høyt fradrag som i 2019. Du må selv sette inn hvor mange dager du faktisk dro på jobben.

  • Man går nemlig ut fra 230 arbeidsdager. Har du mer enn 15 dager fraværende (pga sykdom, jobbreiser, hjemmekontor) må du regne ut faktisk antall.
  • Du får fradrag på 1,70 kr per km, fra dør til dør. I skattemeldingen gis du hjelp til å regne ut riktig antall kilometer. Merk at hovedregelen er at det er en fast kilometersats, ikke faktiske kostnader, som legges til grunn. Om du tar buss, tog, kjører egen bil, sitter på, spiller ingen rolle. Det er en vanlig misforståelse
  • Minstesatsen er 14 400 for 2023, en solid nedgang fra 23 900 kr for 2021. Det er veldig bra, for det betyr at du «bare» behøver 18 km reisevei hver vei for å få fradraget. I 2021 måtte du minst ha 33 km reisevei èn vei for at fradraget skal ha en effekt, gitt 230 dager.
  • Jobbet du på hjemmekontor, blir fradraget mindre. Eksempel: Mons pendler fra Moss til Oslo, men jobbet 60 dager på hjemmekontor i 2020.

230-60 = 170 dgr x 60 km x 2 x 1,65 kr = 34 680 – 14 400 = 20 280 kr. Fradraget på 20 280 kr gir drøyt 4462 kr i spart skatt. I et normalår ville fradraget vært nær 7 000 kr.

Pendlerfradrag: Av samme grunn kan pendlerfradraget være endret i 2023. Dersom du var definert som pendler i 2021, vil du uansett kunne føre opp kostnader til losji (husleie med mer), men må kutte på reise- og evt kostfradraget i forhold til antall døgn i pendlerboligen. Les mer om pendlerfradraget her:

Pendlerfradrag: Kutter skatten med tusenlapper

Rentefradrag: De fleste fikk høyere rentekostnader i 2023 som følge av de store rentehoppene utover året. Eks: 4 mill i lån. 1,25 pp rentehopp. 32 000 kr høyere rentekostnader, som gir ca 7000 kr i redusert skatt. Renteutgiftene er allerede innrapportert av banken, så du behøver normalt ikke gjøre endringer i skattemeldingen, med mindre de skal fordeles på dere som ektefeller/samboere.

Hva med hjemmekontor? Dessverre, svært få kostnader du kan trekke fra. Det inngår nemlig i minstefradraget. Næringsdrivende kan trekke fra 2050 kr for «leie» av eget hjemmekontor, men det inngår altså i minstefradraget for ansatte. Du får dessverre ikke fradrag for hjemmelunsjen. Les mer her:

Hva kan du få dekket på hjemmekontoret?

Leieinntekter: Langt flere leide ut egen hytte i 2023. De første 10 000 kr er skattefrie, men fikk du inn mer, må det skattlegges.

Krypto: Bitcoin og andre kryptovalutaer har både sunket og stegert kraftig de siste årene. Hvis du solgte unna med tap, bør du rapportere inn tapet, ellers får du ikke 22 % tapsfradrag. Gevinster skal selvsagt også rapporteres. Du skal også sette opp selve beholdningen.

Skatteoppgjør i mars-juni

Skatteoppgjøret blir klart etter du har sjekket om opplysningene stemmer og levert den inn. Hvis du er opptatt av å få oppgjøret tidlig, må du også levere den elektronisk tidlig, selvsagt etter at du har gått på en skikkelig fradragsjakt. Hvis du ikke leverer den, får du skatteoppgjøret tidligst i juni, I løpet av juni vil cirka ni av ti ha fått skatteoppgjøret og eventuell tilgodebeløp.

 

Annonse