RESTSKATT: Lavere renteutgifter i 2020 kan ha gitt deg en liten restskatt, Men sjekk om du har krav på andre fradrag

Nå kommer skattemeldingen! Her er hurtigsjekken

Skattemeldingen sendes ut fra og med i dag. Sjekk hvilke endringer du bør gjøre i koronaåret 2020.

Publisert

Det er slutt på tida da nesten alle fikk skattemeldingen samtidig. De som kan levere den elektronisk får den mellom 16 mars og 7 april. Den sendes ut puljevis i tilfeldig rekkefølge. Du får en e-post eller sms når du kan sjekke din. Etter 7 juli sendes den ut til næringsdrivende og de som får skattemeldingen på papir.

Sjekklista

Koronaåret 2020 førte også til endringer i inntekter og fradrag for en rekke skattytere. Her er de viktigste punktene:

 Reisefradrag 2020: Du får fradrag for daglige reiser hjem-arbeid. Men siden så mange ble enten permittert eller jobbet fra hjemmekontor i fjor, er ikke fradraget forhåndsutfylt. Staten regner rett og slett ikke med at du har krav på like høyt fradrag som i 2019. Du må selv sette inn hvor mange dager du faktisk dro på jobben.

  • Man går nemlig ut fra 230 arbeidsdager. Har du mer enn 15 dager fraværende (pga sykdom, jobbreiser, hjemmekontor) må du regne ut faktisk antall.
  • Du får fradrag på 1,56 kr per km, fra dør til dør. I skattemeldingen gis du hjelp til å regne ut riktig antall kilometer. Merk at hovedregelen er at det er en fast kilometersats, ikke faktiske kostnader, som legges til grunn. Om du tar buss, tog, kjører egen bil, sitter på, spiller ingen rolle. Det er en vanlig misforståelse
  • Minstesatsen er 23 100 kr for 2020. Det betyr at du må minst ha 33 km reisevei èn vei for at fradraget skal ha en effekt, gitt 230 dager.
  • Jobbet du på hjemmekontor, blir fradraget mindre. Eksempel: Mons pendler fra Moss til Oslo, men jobbet 60 dager på hjemmekontor i 2020.

230-60 = 170 dgr x 60 km x 2 x 1,56 kr = 31 800 – 23 100 = 8 700 kr. Fradraget på 8700 kr gir 1900 kr i spart skatt. I et normalår ville fradraget vært nær 20 000 kr.

Pendlerfradrag: Av samme grunn kan pendlerfradraget være endret i 2020. Dersom du var definert som pendler i 2020, vil du uansett kunne føre opp kostnader til losji (husleie med mer), men må kutte på reise- og evt kostfradraget i forhold til antall døgn i pendlerboligen. Les mer om pendlerfradraget her:

Pendlerfradrag: Kutter skatten med tusenlapper

Rentefradrag: De fleste fikk langt lavere rentekostnader i 2020 som følge av de store rentekuttene våren 2020. Eks: 4 mill i lån. 1,25 pp rentekutt. 32 000 kr lavere rentekostnader, som gir ca 7000 kr i økt skatt. Renteutgiftene er allerede innrapportert av banken, så du behøver normalt ikke gjøre endringer i skattemeldingen, med mindre de skal fordeles på dere som ektefeller/samboere.

Hva med hjemmekontor? Dessverre, svært få kostnader du kan trekke fra. Det inngår nemlig i minstefradraget. Næringsdrivende kan trekke fra 1850 kr for «leie» av eget hjemmekontor, men det inngår altså i minstefradraget for ansatte. Du får dessverre ikke fradrag for hjemmelunsjen. Les mer her:

Hva kan du få dekket på hjemmekontoret?

Permittert: De som er eller har vært permittert i løpet av året vil i mange tilfeller få en lavere samlet inntekt for 2020 enn den Skatteetaten har lagt til grunn ved beregningen av skattekortet. Det kan gi mer til gode i skatteoppgjøret enn forventet.

Leieinntekter: Det kokte i utleiemarkedet for fjell- og sjøhytter i fjor. Langt flere leide ut egen hytte. De første 10 000 kr er skattefrie, men fikk du inn mer, må det skattlegges.

Krypto: Bitcoin og andre kryptovalutaer gikk rett til værs i 2020. Hvis du solgte unna med gevinst, må du rapportere inn gevinsten. Du skal også sette opp selve beholdningen.

Skatteoppgjør i april-juni

Skatteoppgjøret starter 25. mars. Mange lønnstakere og pensjonister kan vente å få skatteoppgjøret sitt i perioden mellom 2. april og 22. juni. Ifølge Skattedirektoratet vil de fleste få oppgjøret 22. juni.