SAMLE EGGENE I EN KURV: Får du samlet flerre pensjonsavtaler hos en leverandør, synker normalt kostnadene. Det er hensikten med den nye pensjonskontoen

Nå får du din egen pensjonskonto!

I dag ble det klart: Ny pensjonskonto innføres fra nyttår. Les hva det betyr for deg

Publisert

Det ble besluttet av «Kongen i statsråd», som det heter. Lovreglene som innfører egen pensjonskonto skal settes i kraft 1. januar 2021.

Her finner du lovendringen og flere detaljer

Det betyr at 1,5 millioner nordmenn får samlet både nåværende pensjonsordning og tidligere pensjonskapitalbevis* på èn konto. Dette gjelder alle ansatte med en løpende innskuddspensjon.

Ikke for statsansatte

Jobber du i det offentlige, har du sannsynligvis en såkalt ytelsespensjon, og får dessverre ikke samlet alt i en pensjonskonto, iallfall ikke i denne omgang.

*Et pensjonskapitalbevis er oppsparte midler fra alle dine tidligere arbeidsforhold. Når du slutter i en bedrift, får du med deg pengene som bedriften har spart opp for deg, og kan plassere disse hvor du vil. Men de fleste har mange mindre avtaler spredt hos flere pensjonsleverandører. De samler dem ikke. Det er dyrt og gir dårlig oversikt.

 

Hva skjer i 2021?

Eksempel 1: Du har innskuddspensjon i Storebrand og tre pensjonskapitalbevis fra tre tidligere arbeidsgivere. To forvaltes av Nordea, èn er i DNB Liv. Fra 1 januar samles alle automatisk i Storebrand, med mindre du reserverer deg mot dette. Egen pensjonskonto opprettes nemlig automatisk hos pensjonsleverandøren som din arbeidsgiver har valgt.

Eksempel 2: Du står imidlertid fritt til å velge hvor du vil ha pensjonssparingen din og kan flytte kontoen din til en annen leverandør. Men da flyttes både din løpende pensjonsavtale og de gamle pensjonskapitalbevisene. I vårt eksempel kunne det tenkes at du ønsker å samle alt i Nordea. Da vil den gamle avtalen i DNB pluss din løpende innskuddspensjon hos Storebrand, flyttes til Nordea.

Merk imidlertid at du da må betale kostnadene ved innskuddspensjonen selv, men du vil få en kompensasjon for dette fra arbeidsgiver.

Info i februar

Du skal få informasjon om egen pensjonskonto fra din arbeidsgiver i forkant av innføringen. I løpet av februar 2021 vil du få informasjon fra bedriftens pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis som vil bli overført til din pensjonskonto, og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse.

Her er fordelene:

Lavere kostnader: Det er mye penger å spare på å samle alle pensjonskapitalbevis på ett sted. For mange skal disse pengene spares i flere tiår til man blir pensjonist. Ny pensjonskonto medfører at:

  • Arbeidsgiver betaler for kostnadene for den løpende pensjonssparingen – som i dag
  • Du må selv betale forvaltningskostnadene for de gamle pensjonsavtalene dine – som du overfører til den nye kontoen. Også dette er likt som i dag. Men det nye er at arbeidsgiver betaler for administrasjon av avtalen.
  • Forskjellen er altså at kostnadene totalt blir lavere – når du samler alle avtaler på èn konto.
  • I forslaget fra regjeringen er det foreslått at den ansatte skal ha krav på å få samme pris på forvaltning av midlene som det bedriften har fremforhandlet.

Bedre oversikt: Alle dine pensjonskapitalbevis samles i èn avtale sammen med innskuddspensjonen din. Det gjør det enklere for deg å følge med på saldoen og løpende avkastning. Du behøver ikke logge deg inn hos tre-fire ulike leverandører.

Styre sparingen: Der blir også enklere å kontrollere hvordan sparingen faktisk skal skje. De fleste leverandører lar deg bestemme hvilken spareprofil du har. Vanligvis kan du velge mellom minst tre ulike profiler, med ulik aksjeandel – for eksempel lav (20 %), medium (50 %) eller høy (80-100%). I din nye pensjonskonto vil hele sparingen din få samme investeringsprofil. Igjen: Du slipper å logge deg inn i tre-fire ulike leverandører for å få samme spareprofil.

 Mer konkurranse, mer innovasjon; En rekke nye og innovative aktører i dette markedet, som Nordnet, Sbanken, Kron og Duvi, vil forhåpentligvis gi større konkurranse og et bedre fondstilbud. Kron har allerede landet en interessant avtale for medlemmer i Akademikerne:

https://e24.no/privatoekonomi/i/dO66zA/inngaar-ny-pensjonsavtale-for-200000-nordmenn

God nyhet for vikarer!

Ved innføringen av egen pensjonskonto, oppheves også kravet om at du må jobbe et sted over 12 måneder for å få med deg opparbeidet pensjon når du slutter. Det betyr at du får med deg pensjonen som arbeidsgiver har spart til deg uansett lengde på arbeidsforholdet. Det er en svært god nyhet for spesielt unge og andre som har jobber med kortere varighet, for eksempel vikarer eller andre midlertidig ansatte.

 

Ikke alt inngår

Hva er så ulempene med den nye ordningen? Først og fremst at ikke all pensjonssparing samles.

  • Ny IPS kan ikke flyttes dit, bare gamle IPS-avtaler (før 2017), samt såkalte IPA-avtaler.
  • Heller ikke din øvrige private pensjonssparing, iallfall ikke foreløpig.
  • Pensjonspengene som staten sparer for oss, Folketrygden, er jo også naturlig nok hos staten og ikke på din nye pensjonskonto.
  • De fleste som jobber i stat eller har du antakelig ytelsespensjon, og blir ikke påvirket av den nye ordningen. Det blir heller ikke alle som allerede har blitt pensjonister før nyttår. Heller ikke pensjonskapitalbevis fra deg som er arbeidsledig, vil bli flyttet ved nyttår.

 

Til slutt

Må du foreta deg noe før 1 januar? Nei, din innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis vil automatisk samles, med mindre du reserverer deg for dette. Når du har fått informasjon om dine pensjonskapitalbevis, har du tre måneder på å bestemme om du vil reservere deg eller ikke. Denne fristen er satt til 1. mai 2021.

Vil du høre enda mer om ny pensjonskonto? Hør på siste episode av podcasten Pengerådet