SAMLE EGGENE I EN KURV: Får du samlet flerre pensjonsavtaler hos en leverandør, synker normalt kostnadene. Det er hensikten med den nye pensjonskontoen

Gjør klart for din egen pensjonskonto!

I år får du samlet mye av din pensjonssparing på èn konto. Det blir billigere, enklere, gi bedre oversikt og styring over egen sparing. Sjekk om du er inkludert i den nye ordningen

Publisert

Innskuddspensjon, folketrygd, pensjonskapitalbevis, fripoliser. Selv etter pensjonsreformen er ikke vårt pensjonssystem så enkelt og forståelig som vi skulle ønsket. Alle har vi jo folketrygden fra staten i bunn, de fleste av oss har i tillegg en løpende pensjonsordning fra arbeidsgiver. Men hva med alle pensjonsavtalene du har fra tidligere arbeidsgivere? Og hva med IPS og annen pensjonssparing?

 

Èn konto

Tenk om vi bare hadde èn konto for all pensjonssparing? Det hadde vært noe! Vi er ikke helt der, men fra 1 januar er vi iallfall et langt stykke på vei for 1,5 millioner nordmenn.

Du som har innskuddspensjon, det vil si de fleste arbeidstakere, får da samlet både nåværende pensjonsordning og tidligere pensjonskapitalbevis på èn konto.

Et pensjonskapitalbevis er oppsparte midler fra alle dine tidligere arbeidsforhold. Når du slutter i en bedrift, får du med deg pengene som bedriften har spart opp for deg, og kan plassere disse hvor du vil. Men de fleste har mange mindre avtaler spredt hos flere pensjonsleverandører. De samler dem ikke. Det er dyrt og gir dårlig oversikt.

 

Hva skjer i 2021?

Eksempel 1: Du har innskuddspensjon i Storebrand og tre pensjonskapitalbevis fra tre tidligere arbeidsgivere. To forvaltes av Nordea, èn er i DNB Liv. Fra 1 januar samles alle automatisk i Storebrand, med mindre du reserverer deg mot dette. Egen pensjonskonto opprettes nemlig automatisk hos pensjonsleverandøren som din arbeidsgiver har valgt.

 

Eksempel 2: Du står imidlertid fritt til å velge hvor du vil ha pensjonssparingen din og kan flytte kontoen din til en annen leverandør. Men da flyttes både din løpende pensjonsavtale og de gamle pensjonskapitalbevisene. I vårt eksempel kunne det tenkes at du ønsker å samle alt i Nordea. Da vil den gamle avtalen i DNB pluss din løpende innskuddspensjon hos Storebrand, flyttes til Nordea.

Merk imidlertid at du da må betale kostnadene ved innskuddspensjonen selv, men du vil få en kompensasjon for dette fra arbeidsgiver.

 

Fordel nr 1

Lavere kostnader: Det er mye penger å spare på å samle alle pensjonskapitalbevis på ett sted. For mange skal disse pengene spares i flere tiår til man blir pensjonist. Da kan selv små prosent-tideler spart utgjøre mye for din fremtidige pensjon. Ny pensjonskonto medfører at:

  • Arbeidsgiver betaler for kostnadene for den løpende pensjonssparingen – som i dag
  • Du må selv betale forvaltningskostnadene for de gamle pensjonsavtalene dine – som du overfører til den nye kontoen. Også dette er likt som i dag. Men det nye er at arbeidsgiver betaler for administrasjon av avtalen.
  • Forskjellen er altså at kostnadene totalt blir lavere – når du samler alle avtaler på èn konto.
  • I forslaget fra regjeringen er det foreslått at den ansatte skal ha krav på å få samme pris på forvaltning av midlene som det bedriften har fremforhandlet.

 

Fordel nr 2

Bedre oversikt:

Alle dine pensjonskapitalbevis samles i èn avtale sammen med innskuddspensjonen din. Det gjør det enklere for deg å følge med på saldoen og løpende avkastning. Du behøver ikke logge deg inn hos tre-fire ulike leverandører.

 

Fordel nr 3

Styre sparingen:

Der blir også enklere å kontrollere hvordan sparingen faktisk skal skje. De fleste leverandører lar deg bestemme hvilken spareprofil du har. Vanligvis kan du velge mellom minst tre ulike profiler, med ulik aksjeandel – for eksempel lav (20 %), medium (50 %) eller høy (80-100%). I din nye pensjonskonto vil hele sparingen din få samme investeringsprofil. Igjen: Du slipper å logge deg inn i tre-fire ulike leverandører for å få samme spareprofil.

 

Fordel nr 4

En rekke nye og innovative aktører i dette markedet, som Nordnet, Sbanken, Kron og Duvi, vil forhåpentligvis gi større konkurranse og et bedre fondstilbud. Kron har allerede landet en interessant avtale for medlemmer i Akademikerne:

https://e24.no/privatoekonomi/i/dO66zA/inngaar-ny-pensjonsavtale-for-200000-nordmenn

God nyhet for vikarer!

Ved innføringen av egen pensjonskonto, oppheves også kravet om at du må jobbe et sted over 12 måneder for å få med deg opparbeidet pensjon når du slutter. Det betyr at du får med deg pensjonen som arbeidsgiver har spart til deg uansett lengde på arbeidsforholdet. Det er en svært god nyhet for spesielt unge og andre som har jobber med kortere varighet, for eksempel vikarer eller andre midlertidig ansatte.

 

Ikke alt inngår

Hva er så ulempene med den nye ordningen? Først og fremst at ikke all pensjonssparing samles. Riktig nok kan du samle gamle IPS-avtaler (før 2017), samt såkalte IPA-avtaler. Men den nye IPS-en som ble innført i 2017, kan ikke flyttes til din pensjonskonto, heller ikke din øvrige private pensjonssparing. Pensjonspengene som staten sparer for oss, Folketrygden, er jo også naturlig nok hos staten og ikke på din nye pensjonskonto. Men jeg er sikker på at pensjonsleverandørene vil klare å visuelt samordne mye av denne sparingen, slik at du får en bedre totaloversikt enn i dag.

Ikke for alle

Legg også merke til at ny pensjonskonto bare gjelder for dem med innskuddspensjon. Unntakslista er ganske lang:

  • Offentlig ansatte: De fleste som jobber i stat eller har du  ytelsespensjon, og blir ikke påvirket av den nye ordningen.
  • Privat: Det blir heller ikke ansatte i private bedrifter med ytelsespensjon og hybridordning.
  • Pensjonister: Er du blitt pensjonist før nyttår, får du ikke egen pensjonskonto.
  • Arbeidsledig: Heller ikke pensjonskapitalbevis fra deg som er arbeidsledig, vil bli flyttet ved nyttår.
  • I utlandet: Det gjelder også nordmenn som har flyttet til utlandet,
  • Arbeidsledige: Samt over 180.000 som er helt arbeidsledige.

Hva må du gjøre?

Må du foreta deg noe selv? Nei, din innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis vil automatisk samles, med mindre du reserverer deg for dette. Forhåpentligvis blir flytteprosessen gjennomført før sommeren 2021.