Her er ulempene og fordelene ved indeksfond

Grunnmuren blant dine aksjefond bør være globale indeksfond. Så kan du bygge videre med andre fond.

Publisert – Sist oppdatert 23.11.2021

Forbrukerrådet har gjort en grundig analyse av aktive vs indeksfond:

https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2020/06/globale-aktive-aksjefond-oppdatert-analyse-2020-forelopig-versjon-lokal-disk.pdf

De gikk gjennom totalt 73 aktive globale aksjefond og 10 globale indeksfond og analyserte hvordan de har prestert de siste 20 årene (inntil 1 kv 2020). Årlig kan forbrukerne forvente å tape 1,1 % årlig på rådene om å velge aktivt globalt fond fremfor indeksfond. Over tid er den økonomiske konsekvensen betydelig for kundene, konkluderer Forbrukerrådet.

 

Fem ganger dyrere

Et aktivt fond skal jo helst prestere bedre enn markedet, og indeksfondene. Man betaler jo et høyere gebyr. Aktive globale aksjefond er i gjennomsnitt fem ganger dyrere enn globale indeksfond, basert på fondene på Finansportalen. Men både internasjonale undersøkelser – og Forbrukerrådets analyse – viser det motsatte. Kundene får ikke valuta for pengene.

 

Uetisk?

De fleste norske banker tilbyr nå indeksfond til sine kunder, men utvalget er svært varierende. Noen banker har kanskje bare ett indeksfond tilgjengelig. Jeg vil si at det grenser til det uetiske for en bank å ikke ha indeksfond tilgjengelig for kundene. Man tar faktisk en risiko ved å anbefale kunder å putte pengene i aktive fond – en forvalterisiko. Forvalter må levere varene, gitt den høye prisen kundene betaler. Det gjør slett ikke alle. Greit nok, hvis kunden har gjort et bevisst valg, men ikke like greit hvis det primært skyldes at alternativet – passive, billige fond – er manglende eller ikke-eksisterende.

Likevel er det fullt mulig å kritisere indeksfondene. De har sine klare mangler, også sett fra kundens ståsted. Jeg skal  gå gjennom og argumentere mot den vanligste kritikken i denne artikkelen:

Her er den vanligste kritikken mot indeksfond