BONUS PÅ JOBBEN: Du kan skyve på enkelte typer lønnsutbetalinger, som bonuser og provisjoner over nyttår, hvis du betaler mindre skatt da

Pengegrep før nyttår 10: Få utbetalt lønn i «riktig» år

Du kan spare mye på å få utbetalt lønn før skattesatsene stiger.

Publisert – Sist oppdatert 04.01.2024

Hvis du i 2023 passerer trinnskattegrense 3 på 642 950 kroner, fyker skattesatsen på den siste krona opp med 9,5 prosentpoeng til 43,4 prosent. Bikker du 926 799, øker den med ytterligere 3 prosentpoeng. Du kan skyve på enkelte typer lønnsutbetalinger, som overtid, bonuser, og provisjoner til etter nyttår. Det kan være lønnsomt hvis du tjener mye mindre i 2024.

Kontantprinsippet

Lønn følger nemlig kontantprinsippet. Det vil si at lønn som hovedregel er skattepliktig når du får den utbetalt, ikke når den er tjent inn.

Men det er kanskje vel så sannsynlig at du går opp i lønn i 2024? Kanskje så mye at du bikker grensene for toppskatten? Da kan det være smart å få så mye av lønn, bonus og overtid utbetalt i 2023 som mulig. I 2024 skjerpes nemlig den øverste trinnskatten. Nivå 1-2 reguleres riktig nok opp med forventet lønnsvekst. Men innslagspunktet for trinn 4 økes bare fra 926 800 til 937 900 kr. Det betyr at flere faller innenfor denne toppskattgrensen. Men den største skatteskjerpelsen skjer på det øverste nivået. I 2023 blir det toppskatt hvis du tjener over 1,5 millioner, men til neste år faller innslagspunktet til 1,35 millioner. Da må du betale 47,4 % på den neste krona du tjener!

Hva betyr det?

Si at du ligger an til en inntekt på 643 000 000 kr i år. Bonus eller overtid er 40 000 kr ekstra. Hvis du får det utbetalt før nyttår, må du betale 2 850 kr mer i skatt enn om det utbetales etter årsskiftet (9,5 % ekstra trinnskatt). Dette er altså under fortusetning at du ikke tjener mer enn 670 000 kr neste år (ny grense for trinnskatt 3)

Annonse