Pengegrep før nyttår 11: Ta ut feriepenger nå?

Byttet jobb i 2023? Det er en myte at det er så mye mer gunstig å utsette feriepengene fra gamlejobben over nyttår

Publisert – Sist oppdatert 04.01.2024

Har du byttet jobb i høst? Vanligvis blir opparbeidede feriepenger utbetalt i det aller siste lønningsoppgjøret. Hvis din gamle jobb godtar det, kan du imidlertid avtale at de betales ut etter nyttår.

Life hack? Njæ

Mange foretrekker dette fordi de tror de sparer skatt på denne måten. Blir feriepengene utbetalt påfølgende år, skal det nemlig ikke trekkes skatt av utbetalingen. Feriepengene er fritatt for såkalt forskuddstrekk. Arbeidsgiver er ikke pålagt å utsette utbetalingen, men mange gjør det likevel dersom arbeidstaker forespør dette.

Skattetrekk

Får du dem derimot i det siste lønningsoppgjøret i 2023, blir det skattetrekk.

Men hei, det er ikke slik at de er skattefrie! Du trekkes bare for mer skatt på resten av lønna, hvis du får feriepenger uten skattetrekk.

Skattekortet er justert slik at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

Det hele blir gjort opp når skatteoppgjøret er klart.

Lønner seg å få pengene i år?

Men hvis det er slik at skattesatsene øker mye fra ett år til det andre, eller du går opp så mye i lønn neste år at du f eks bikker nivå 3 i trinnskatten (670 000 kr i 2024), kan det lønne seg å få feriepengene utbetalt i år. Har du imidlertid lavere lønn, kan det lønne seg å utsette utbetalingen. Det er derfor viktig å sjekke hvordan skatteendringene neste år slår ut for din lønn

Se mer om dette punktet her:

Pengegrep før nyttår 9: Få utbetalt lønn i «riktig» år

Annonse