Pengegrep før nyttår 6: Få fradrag for aksjekjøp

Har du investert i et oppstartselskap i løpet av 2023? Deltatt i crowdfunding? Da kan du kanskje fått trukket fra 22 % av investeringen på skatten! Det kan gi opptil 220 000 kr tilbake på skatten!

Publisert – Sist oppdatert 18.12.2023

Nice deal: Du dekker dermed bare 78 % av investeringen, staten resten! Du må minst ha kjøpt aksjer for 30 000 kroner, så det passer ikke for mindre crowdfunding, men maksgrensa er hele 1 million kroner. Det betyr at ditt skattefradrag kan være verdt mellom 6 600 – 220 000 kr!

Tiltakspakken

Dette er en forholdsvis lite kjent ordning, som ble enda bedre via tiltakspakken under pandemien. Beløpsgrensa ble blant annet økt med 500 ooo kr til 1 million.

Krav

Det er en rekke forutsetninger for å få fradraget, for eksempel at det er første gang du investerer i selskapet, at du beholder aksjene i minst tre år og at du kjøpte aksjene i en emisjon og ikke fra andre aksjonærer.

Riktig skjema

For at du skal få krav på inntektsfradraget må oppstartselskapet gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt slike aksjeinnskudd. Dette må selskapet innrapportere i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086). Det skal egentlig være grei skuring for selskapet, men sjekk om de har gjort det for ditt aksjekjøp. Det er mye bedre at det rapporteres inn fra dem enn at du prøver å korrigere skattemeldingen selv.

 

Krav til deg som investor:

 • minstebeløp 30 000 kroner per selskap, maksimum kroner 1 million per år
 • Kan ikke være eller ha vært aksjonær i selskapet det investeres i
 • kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet i løpet 3 års eierperiode
 • må eie aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet det kalenderåret da innskuddet/investeringen ble registrert i Foretaksregisteret

Krav til selskapet:

 • 6 år eller yngre
 • færre enn 25 ansatte, beregnet etter årsverk – driftsinntekter maksimum 40 millioner kroner
 • balansesum maksimum 40 millioner kroner
 • årlig lønnsgrunnlag minimum 400 000 kroner
 • må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning
 • kan motta maksimum 5 millioner kroner under ordningen årlig
 • nytegning av aksjer enten ved stiftelse eller kapitalforhøyelse

Klikk her for å få en god oversikt over krav og regler fra skatteetaten

Annonse