LURT: Gå gjennom avtaler og felles økonomi tidlig i parforholdet, mens forelskelsen fortsatt er sterk.

Unngå de økonomiske parfellene

Altfor mange par krangler om økonomi. Noen få, smarte grep kan gi tryggere økonomi for begge og færre konflikter.

Publisert

En undersøkelse som Ipsos MMI har gjennomført for DNB, viste at 3 av 10 par har irritert seg over eller kranglet om økonomi. Noe av årsaken kan skyldes fordelingen av roller: Mens mannen betaler for boliglån, bil og forsikringer, sørger kvinnen for gaver, dagligvarer, og barnas utgifter.

Kvninnefellen

Det er uklokt. Som kvinne risikerer du å sitte igjen med svært lite dersom forholdet slutter.  Mens mannen har betalt ned på boligen, har kvinnen sørget for å betale for det som ikke stiger like mye i verdi. I utgangspunktet har ikke mannen plikt til å dele en eiendom han hadde før han giftet seg. Men det er det nok få kvinner som vet.

Løsning: Kjøp deg inn

Hvis dere ikke kjøper ny bolig sammen, men flytter inn til den ene, bør den andre få anledning til å kjøpe seg inn i boligen, eventuelt beholde sin egen og leie den ut. Da får man del i fremtidig verdistigning i boligmarkedet, nedbetaling av boliglån kommer begge til gode – og det blir lettere økonomisk å finne noe eget hvis man skiller seg. Hvis du velger å være hjemmeværende, kan man i en ektepakt sikre seg at boligen deles ved brudd. Hvis ikke får du store problemer med å etablere deg på ny.

Her er andre feller man kan trå i som par:

SAMBOFELLEN

Diagnose: Det er fortsatt stor juridisk forskjell mellom gift og samboer. Ektepar deler det som tjenes og anskaffes når de er gift (med noen viktige unntak) mens samboere deler langt mindre. Jobber du mindre eller pusser opp huset eller hytta som din samboer eier, bør det bli kompensert gjennom for eksempel økt eierandel i boligen.

Medisin: Lag samboerkontrakt. Bare 26 prosent av alle samboere har gjort det, ifølge en undersøkelse utført av Help Forsikring i 2014. Du finner gode maler på nettet. Ta kontrakten frem en gang i året og vurder om ting skal endres. Husk å tinglyse din eierandel hvis du skal kjøpe deg inn i samboerens bolig, ellers risikerer du at hans kreditorer tar pant også i din andel.

 

ARVEFELLE 1

Diagnose: Samboere uten felles barn har ingen rett til å arve hverandre. I verste fall risikerer man å måtte selge felles bolig fordi avdødes søsken eller foreldre arver halvparten av den. Med felles barn er maksgrensen rundt 370 300 kroner (4 G). Men heller ikke barnløse ektepar arver hverandre fullt ut. Da har søsken av avdøde krav på halvparten av avdødes formue

Medisin: Skriv et gjensidig testamente, slik at dere kan arve hverandre og dermed kunne fortsette å bo i boligen selv om en av dere dør. Også for barnløse ektepar er ofte testamente den beste løsningen.

 ARVEFELLE 2

Diagnose: Verdier som dere har opparbeidet dere gjennom ekteskapet, skal fordeles likt, med mindre noe annet er avtalt gjennom ektepakt. Arv og gaver som dere mottar hver for dere, skal imidlertid holdes utenfor et skilsmisseoppgjør. Vel og bra, men hva skjer dersom arvepengene ble brukt på en familieferie eller løpende forbruk? Da kan verdiene forsvinne i skilsmissen.

Medisin: Invester arven, ikke søl den bort. Du må gjøre det slik at verdiene etter arv og gaver kan spores, for eksempel ved at du setter pengene i fond eller kjøper deg inn i eiendom.

Eksempel: La oss si at du arver 400 000 kroner og bruker pengene til nedbetaling av felles boliggjeld. Da må dere finne ut hvor stor del av boligens verdi nedbetalingen utgjorde. Ta en verdivurdering. Var boligen verdt 4 millioner kroner, kan du kreve 10 prosent av verdien skjevdelt ved en skilsmisse. Har du bare lyst til å spare pengene, bør de ikke sauses sammen på felles konti, men holdes separat.

 

50/50-FELLEN

Når dere kjøper bolig sammen, har dere gjerne først skaffet dere felles finansieringsbevis fra banken, selv om dere har ulik egenkapital i kjøpet. Når budrunden er vunnet og dere møter hos boligmekler, er gjerne skjøtet ferdig skrevet med 50/50 på hver. Men er det virkelig riktig? Nei, det er egenkapitalen som er avgjørende for eierforholdet, selv  om dere er like ansvarlige for selve lånet.

Eksempel: Dere kjøper et hus for 5 millioner kroner. Du har 750 000 i egenkapital, mens din ektemann har 250 000. Sammen skal dere betjene et felles boliglån på 4 millioner kroner (80%) som deles på to). Da bør du eie 55 % og din ektemann 45 % av boligen, og dette eierforholdet bør skrives inn i skjøtet.

Eksempel 2: I tillegg kan det jo hende at dere ønsker å nedbetale lånet i ulik takt. Da bør dette reflekteres i eierbrøken og legges inn i samboerkontrakten. La oss si at du tjener langt mer enn din ektemann og ønsker å betale dobbelt så mye på boliglånet. Du hefter med for 2/3 av lånet. Det betyr at du har finansiert 15 % av kjøpet med egenkapital, og 53 % med lån (2,67 mill av 5 mill). Det vil si at du eier 68 % av boligen, mens din ektemann har de resterende 32 %.

PS: Da forutsetter vi at resten av fellesutgiftene deles 50/50. Det blir selvsagt urimelig hvis din ektemann dekker langt mer av felles boligutgifter, mat, barnas klær etc, mens du prioriterer varige eiendeler, som bolig.

 

SKATTEFELLEN

Diagnose: Hele boliglånet og -rentene står oppført på bare en av dere i selvangivelsen – selv om dere eier felles. Normalt gjør dette ingenting. Det er en myte at man bør føre renteutgiftene på den som tjener mest. Fradraget blir 24 prosent uansett. Med ett par unntak:

1.Hvis den ene har lavere alminnelig inntekt enn personfradraget på 53 150 kroner, vil det lønne seg å føre over renteutgiftene på den som tjener mest. Hvis ikke får man ikke utnyttet fradraget fullt ut.

2.Ektefeller blir lignet felles. Derfor blir den skattemessige formuen slått sammen. Men samboere må passe seg. Hvis for eksempel deres felles bolig står oppført på kvinnen i selvangivelsen, mens gjelden står på mannen, kan kvinnen risikere å måtte betale formuesskatt, selv om dere totalt sett har mer gjeld enn formue

Medisin: Fordel gjeldsrentene og gjelden i selvangivelsen slik den virkelig er. Ektepar kan fritt gjøre dette som de selv ønsker, mens samboere må kunne fremvise en avtale om dette ved behov.

 

DELTIDSFELLEN

Diagonse: En av dere jobber deltid noen år mens barna er små, for å få tidskabalen til å gå opp. Da risikerer du lavere pensjon. For med den nye pensjonsreformen teller alle arbeidsår likt. Før var det bare de 20 beste som avgjorde pensjonen.

Medisin: Heldigvis får man en viss opptjening i folketrygden for å være hjemme til og med det kalenderåret ditt yngste barn fyller fem år. Grensen går ved en årslønn på 4,5 G (416 592 kroner). Ifølge en forskningsrapport fra NIKK, Nordisk information för kunskap om kön (2013), betyr det at de fleste deltidsarbeidende kvinner faktisk får en like bra pensjon som om de jobbet heltid, i motsetning til for eksempel våre svenske eller finske naboer.

Men tjener man godt over dette nivået, eller man er hjemme med eldre barn, vil redusert stilling eller ulønnet permisjon gi langt lavere pensjon.

–Den som jobber fulltid bør spare et månedlig beløp i ektefellens navn som omtrent tilsvarer tapt pensjonsopptjening. råder pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

 

ØKONOMISJEFFELLEN

Diagnose: Bare èn av dere tar ansvaret for familiens økonomi; betaler regninger, ordner lån og sjekker selvangivelsene. Den andre er passiv og stoler på at alt ordner seg. Privatøkonomi er jo så kjedelig. Helt til den dagen hvor man oppdager at gjelden er langt høyere enn man trodde eller sparekontoen langt mindre enn forventet.

Medisin: Lag en økonomidag. Sett av en noen minutter fast, for eksempel èn dag i uka eller måneden, til å diskutere og oppdatere hverandre på hva dere skal gjøre med privatøkonomien fremover. Lag budsjett sammen, sjekk om det holder med jevne mellomrom. Dette er ikke komplisert: Det fins mange gode forbruks- og budsjettverktøy i nettbankene. Bruk dem!

 

RISIKOFELLEN

Diagnose: Sparing til pensjon, neste bolig eller neste ferie kan skje på mange måter. Men generelt er det slik at dess høyere avkastning, dess høyere risiko må dere tåle. Undersøkelser viser at menn liker høy risiko i sparingen bedre enn kvinner. Men det er slett ikke sikkert at høy risiko er riktig for dere, iallfall ikke hvis pengene skal brukes om kort tid.

 

Medisin: Problemet er at mannen oftest avgjør hvor felles sparing skal skje. Ulik risikopreferanse kan føre til konflikter hvis den høye risikoen fører til at pengene blir mindre verdt, ikke mer. Derfor er det viktig å få enighet om hvor pengene skal plasseres.

 

Annonse