Skaff dere en samboerkontrakt

En god samboerkontrakt er viktigere enn noen gang for å unngå de økonomiske samboerfellene.

Publisert

1 januar trådde den nye arveloven i kraft. Mange samboere håpet nok at den ville jevne ut forskjellene mellom ekteskap og samboerskap. Det skjedde ikke. En samboeravtale kan imidlertid gjøre forskjellen noe mindre

Når trenger dere ikke en samboeravtale?

Når jeg holder foredrag for studenter, møtes jeg ofte av mange par med stress i blikket. De har kanskje flyttet sammen ved studiestart, men mangler samboerkontrakt. Slapp av.

Det er slett ikke slik at alle samboere behøver en egen samboeravtale. Hvis dere ikke eier noe sammen, og heller ikke har barn, vil det være lite behov for en slik avtale. Har dere helt atskilt økonomi, men deler enkelte fellesutgifter som husleie, strøm og bredbånd, kan dere også fint klare dere uten en kontrakt, selv om noen vil finne det nyttig å sette ned noen linjer om hvordan fordelingen skal foregå. Ikke minst hvis det skal settes opp en felles konto for disse utgiftene kan det være nyttig å sette ned noen linjer om når og hvor mye som skal overføres til kontoen av begge.

 Når trenger dere en samboeravtale?

Har dere barn, enten det er mine, dine eller våre barn, bør dere alltid opprette en samboeravtale. Det samme bør gjøres hvis dere kjøper bolig, hytte, bil eller annet som har stor verdi. Tar dere opp lån sammen, enten det er til bolig, bil eller rett og slett forbruk, bør dere skrive hvordan fordelingen skal være av gjeld og betaling av renter. Alt dette bør helst gjøres før dere flytter sammen, eller i ”hvetebrødsdagene”. Det er mye mer kjipt å avtale slike ting hvis forholdet skranter. Mange starter riktig nok samboerforholdet med atskilt økonomi og behøver ikke nødvendigvis en samboeravtale (se over). Men når for eksempel den ene parten kjøper seg inn i den andres bolig, bør dere sette opp en avtale på dette tidspunktet.

 

Slik skriver du samboeravtale

Du finner malforslag til samboerkonktakter på nettet. Er dere nyetablerte med relativt oversiktlig økonomi, kan dere nok følge kontraktsforslaget og rådene som hører til. Hvis du har en mer komplisert økonomi, med mine/dine og våre barn, samt egen eller felles eiendom, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat, spesielt med tanke på fordeling av arv. Sjekk hvilke advokater som har dette som spesialitet, det behøver ikke bli veldig dyrt. Å sette opp slike avtaler er nesten ”hyllevare” på en del advokatkontor.

 

Formelle krav?

En samboeravtale bør alltid inngås skriftlig, men det er egentlig ingen formelle krav til hvordan den skal settes opp. Det kan være nyttig å ha et par vitner eller en advokat som tredjepart, men dette er heller ikke noe krav. Du kan heller ikke tinglyse avtalen, så det er viktig at den lagres på et trygt sted, gjerne i to separate eksemplarer, èn til hver samboer.

 

Revisjon årlig

Det kan være lurt å ta frem kontrakten en gang i året. Det kan jo ha skjedd endringer i økonomien i løpet av det siste året. Kanskje har dere byttet bolig, kjøpt ny bil eller gjort andre disposisjoner som endrer lån og eiendeler dere imellom.

Annonse