LAVERE SKATT: Aksjeandelen 1 januar bestemmer skattsatsen på investeringskonto

Pengegrep før nyttår 14: Spar skatt med lav aksjeandel

Har du lav aksjeandel på din investeringskonto rundt nyttår, betaler du lavere skatt på gevinster i 2021.

Publisert

Son du sikkert vet er skatten på aksjegevinster (31,68 %) høyere enn renteinntekter (22 %),. Men hva om du sparer i ulike fond og aksjer i en konto? Hva blir da skattesatsen? For en aksjesparekonto er det forsåvidt enkelt. Siden du uansett ikke kan ha annet enn enkeltaksjer eller fond med mer enn 80 % aksjeandel, blir det 31,68 % (fratrukket evt skjermingsfradrag)

Måler aksjeandelen

Men på investeringskonto blir det annerledes. Der kan du jo ha både aksjefond, rentefond, obligasjonsfond mm.

Derfor må aksjeandelen på din investeringskonto beregnes en gang i året og det skjer hvert år 1. januar. Aksjeandelen 1.1.21 vil avgjøre hvilken skattesats du vil få ved uttak fra kontoen i inntektsåret 2021. Ved uttak i 2022 eller senere vil gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år brukes som grunnlag for skatteberegning.

Ta ned risiko før nyttår?

Dette er viktig å huske på, hvis du vurderer større rokkeringer på din konto rundt årsskifte. Har du under 20 % aksjeandel 1.1.2021, vil salg i 2021 bli skattlagt med 22 % selv om du i løpet av året øker andelen til 100 %! Og i motsatt fall: Skal du ta ned risikoen, kan det være lurt å gjøre det før nyttår, slik at du ikke må betale 31,68 % på salg av rentefond i 2021.

Pass på gjennomskjæring

Husk likevel at en evt spekulasjon i slik skattetilpasning kan fort koste mer enn det smaker, hvis f eks du er ute av aksjer i en god periode i aksjemarkedet. Går du raskt inn og ut i samme fond/aksjer kan du også risikere gjennomskjæring fra skattemyndighetene.

Flere eksempler

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet har beskrevet dette grundig i denne bloggposten. Les og lær! Legg spesielt merke til det avsluttende avsnittet:

«Velger du å bytte ut aksjefondene med rentefond i desember og bytte tilbake i januar, bør du enten kjøpe andre fond og aksjer, eller vente minst en uke før du kjøper tilbake de samme verdipapirene – slik at du tar reell kursrisiko. Da unngår du risikoen for at at skatteetaten krever gjennomskjæring»

 

 

Annonse